Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мišlјеnjе о Nаcrtu аkciоnоg plаnа zа primеnu Strаtеgiје zа sоciјаlnо uklјučivаnjе Rоmа i Rоmkinjа u Rеpublici Srbiјi zа pеriоd оd 2016. dо 2025. gоdinе (zа pеriоd 2017-2018. gоdinе)

бр. 021-02-13/2017-02     датум: 17. март 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ о Нацрту акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период  од 2016. до 2025. године (за период 2017-2018. године)   Министарство за рад, запошљавање, борачка…

Опширније →
Mишљење на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године

бр. 021-02-00001/2017-02 датум: 7.3.2017.   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   Немањина 22-26 11000 Београд Поштовани/е,   Вашим дописом бр. 021-02-132/2015-15-4, затражили сте мишљење Повереника за заштиту равноправности на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом за период…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о националном ДНК регистру

дел. бр. 011-00-49/2016-02  датум: 21.12. 2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о националном ДНК регистру   Министарство унутрашљих послова је дописом 01 Број 7904/16-16  од 19. децембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона националном ДНК регистру (у даљем тексту: Нацрт закона),…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

Бр. 011-00-502016-02  датум:  20. јануар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Кабинет потпредседника Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016 од 26. децембра 2016. године, доставио је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), Нацрт закона о родној равноправности (у даљем…

Опширније →
Предлог за оцену уставности. Одредбе члана 56. став 2. Закона о платама државних службеника и намештеника

бр. 011-00-47/2016-02   датум: 19.12.2016.   УСТАВНИ СУД       11000 БЕОГРАД Булевар краљ Александра бр. 15     На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије[1], члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду[2], Повереница за заштиту равноправности, подноси Уставном суду П Р Е Д Л…

Опширније →
Дoпис Mинистaрству прaвдe пoвoдoм Нaцртa зaкoнa o Aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje.

бр. 011-00-40/2016-02    датум: 24. новембар 2016.          МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ                              – Нели Кубуровић, министарки –   Немањина 22–26  11000 Београд Поштована госпођо Кубуровић,   Јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције одржана је од 1. до 15. новембра 2016. године. Повереник за заштиту равноправности је, по позиву организатора, присуствовао…

Опширније →
Мишљење на Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање

дел. бр. 021-02-527/2016-01  датум:  13.12.2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oдбрaни

бр. 011-00-37/2016-03   датум: 25. новембар 2016 године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани   Министарство одбране је дописом број: 2343-23 од 14. новембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

бр. 011-00-36/2016-03  датум:  24.11.2016.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије   Министарство одбране је дописом број 2536-11 од 14.11.2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика

бр. 110-00-18/2016-02    датум: 19. септембар 2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика   Министарство правде је дописом број 011-00-150/2015-05 од 6. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика,…

Опширније →
back to top