Јавне набавке

ЈН бр. 4/2017 – јавна набавка мале вредности – набавка услуга штампања (дизајна, лектура, коректура, редактура, слагање текста и припрема за штампу) информативно-едукативног и другог материјала.

microsoft-word-icon Позив за подношење понуда ЈН бр. 4/2017 Преузми


PDF Конкурсна документација за ЈН бр. 4/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора за Партију 1,3 и 4, ЈН 4/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора за Партију 2, ЈН 4/2017Преузми


ЈН бр. 5/2017 – јавна набавка мале вредности – услуге посредовања при куповни авио и других путних карата и резервације хотелског смештаја у земљи и иностранству

microsoft-word-icon Позив за подношење понуда ЈН бр. 5/2017 Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација за ЈН бр. 5/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 5/2017Преузми


ЈН бр. 3/2017 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, набавка стручне литературе ЦЕКОС

microsoft-word-icon Обавештење  о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 3/2017 Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација за ЈН бр. 3/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 3/2017Преузми


ЈН бр. 2/2017 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, набавка одржавања софтвера са стручном литературом Параграф Лекс

microsoft-word-icon Обавештење  о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 2/2017 Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација за ЈН бр. 2/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 2/2017Преузми


Jавна набавка JН бр. 1/2017 –  преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-набавка стручног часописа Правни информатор OnLine-Intermex

microsoft-word-icon Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 1/2017 Preuzmi


microsoft-word-icon Конкурасна документација ЈН 1/2017 Preuzmi


PDF Одлука о додели уговора ЈН 1/2017Преузми


Јавна набавка мале вредности –  ЈН бр. 13/2016 набавка услуга штампања и дизајна за потребе пројекта УНИЦЕФ-а „Превенција и заштита деце од дискриминације“.

PDF 5 позив за подношење понуде ЈН 13/2016 Преузми


PDF 6 конкурсна документација ЈН 13/2016 Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 13/2016Преузми


Јавна набавка ЈН бр. 11-1/2016 – Набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карaта и резервације хотелског смештаја у земљи и иностранству за потребе реализације пројекaта „Симулација суђења (Moot Court) из области заштите од дискриминације“

microsoft-word-icon5 Позив за подношење понуде JН 11-1 2016Преузми


microsoft-word-icon6 Kонкурсна документација ЈН 11-1 2016Преузми


PDFОдлука о додели уговора Партија 1 Преузми


PDFОдлука о обустави поступка за Партију 2 Преузми


Jaвнa нaбaвкa JН бр. 12/2016 – Нaбaвкa услугe jeднoг извoђeњa пoзoришнe прeдстaвe „Извинитe, кoликo имaтe гoдинa?“

microsoft-word-iconKонкурсна документација ЈН12 2016Преузми


microsoft-word-iconОбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понудаПреузми


PDFОдлука о додели уговора Преузми


Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 11/2016. – набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карaта и резервације хотелског смештаја у земљи и иностранству за потребе реализације пројекaта „Симулација суђења (Moot Court) из области заштите од дискриминације“

PDF Одлука о обустави поступка ЈН11 2016 Преузми


microsoft-word-iconKонкурсна документација ЈН11 2016Преузми


microsoft-word-iconПозив за подношење понуде ЈН11 2016Преузми


Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 10/2016. – набавка услуга штампања за потребе реализације пројекта „Симулација суђења (Moot Court) из области заштите од дискриминације“

microsoft-word-icon Обавештење о исправци техничке грешке у позиву за подношење пријаве Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација ЈН 10/2016 Преузми


microsoft-word-icon