Јавне набавке

ЈН бр. 9/2017 – јавна набавка мале вредности – услуге штампања за потребе пројекта УНИЦЕФ-а „Превенција и заштита деце од дискриминације“.

microsoft-word-iconПозив за подношење понуда ЈН бр. 9/2017Преузми


microsoft-word-iconКонкурсна документација за ЈН бр. 9/2017Преузми


ЈН бр. 6/2017 – јавна набавка мале вредности – набавка услуга превођења

microsoft-word-iconПозив за подношење понуда ЈН бр. 6/2017Преузми


microsoft-word-iconКонкурсна документација за ЈН бр. 6/2017Преузми


microsoft-word-icon Појашњење на захтев заинтересованог лица у вези јавне набавке Преузми


microsoft-word-icon Измене и допуне конкурсне документације Преузми


microsoft-word-icon Обавештенје о продужењу рока за подношенје понуда Преузми


PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке ЈН бр. 6/2017Преузми


ЈН бр. 8/2017 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе ГЛОСАРИЈУМ

microsoft-word-iconОбавештење  о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 8/2017Преузми


microsoft-word-iconКонкурсна документација за ЈН бр. 8/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 8/2017Преузми


ЈН бр. 7/2017 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – одржавање софтвера и часопис ЗУП (Завод за унапређење пословања)

microsoft-word-icon Обавештење  о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 7/2017 Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација за ЈН бр. 7/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 7/2017Преузми


ЈН бр. 4/2017 – јавна набавка мале вредности – набавка услуга штампања (дизајна, лектура, коректура, редактура, слагање текста и припрема за штампу) информативно-едукативног и другог материјала.

microsoft-word-icon Позив за подношење понуда ЈН бр. 4/2017 Преузми


PDF Конкурсна документација за ЈН бр. 4/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора за Партију 1,3 и 4, ЈН 4/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора за Партију 2, ЈН 4/2017Преузми


ЈН бр. 5/2017 – јавна набавка мале вредности – услуге посредовања при куповни авио и других путних карата и резервације хотелског смештаја у земљи и иностранству

microsoft-word-icon Позив за подношење понуда ЈН бр. 5/2017 Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација за ЈН бр. 5/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 5/2017Преузми


ЈН бр. 3/2017 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, набавка стручне литературе ЦЕКОС

microsoft-word-icon Обавештење  о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 3/2017 Преузми


microsoft-word-icon Конкурсна документација за ЈН бр. 3/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 3/2017Преузми