Јавне набавке

ЈН бр. 6-1/2017 – јавна набавка мале вредности – набавка услуга превођења

microsoft-word-iconПозив за подношење понуда ЈН бр. 6-1/2017Преузми


microsoft-word-iconКонкурсна документација за ЈН бр. 6-1/2017Преузми


microsoft-word-iconПојашњење конкурсне документације за ЈН бр. 6-1/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 6-1/2017Преузми


ЈН бр. 4-1/2017 – јавна набавка мале вредности – услуге штампања (дизајн, лектура, коректура, редактира, слагање текста, припрема за штампу) промотивног материјала за пројекат „ЖИВА БИБЛИОТЕКА“, набавка обликована у 2 партије

microsoft-word-iconПозив за подношење понуда ЈН бр. 4-1/2017Преузми


PDFКонкурсна документација за ЈН бр. 4-1/2017Преузми


microsoft-word-iconПојашњење у вези јавне набавке ЈН бр. 4-1/2017Преузми


microsoft-word-iconДруго појашњење у вези јавне набавке ЈН бр. 4-1/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 4-1/2017Преузми


ЈН бр. 9/2017 – јавна набавка мале вредности – услуге штампања за потребе пројекта УНИЦЕФ-а „Превенција и заштита деце од дискриминације“.

microsoft-word-iconПозив за подношење понуда ЈН бр. 9/2017Преузми


microsoft-word-iconКонкурсна документација за ЈН бр. 9/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 9/2017Преузми


ЈН бр. 6/2017 – јавна набавка мале вредности – набавка услуга превођења

microsoft-word-iconПозив за подношење понуда ЈН бр. 6/2017Преузми


microsoft-word-iconКонкурсна документација за ЈН бр. 6/2017Преузми


microsoft-word-icon Појашњење на захтев заинтересованог лица у вези јавне набавке Преузми


microsoft-word-icon Измене и допуне конкурсне документације Преузми


microsoft-word-icon Обавештенје о продужењу рока за подношенје понуда Преузми


PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке ЈН бр. 6/2017Преузми


ЈН бр. 8/2017 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе ГЛОСАРИЈУМ

microsoft-word-iconОбавештење  о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 8/2017Преузми


microsoft-word-iconКонкурсна документација за ЈН бр. 8/2017Преузми


PDF Одлука о додели уговора ЈН 8/2017Преузми