Дан: 10. децембра 2014.

Притужба Ч. Ј. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-361/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Ч. Ј. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба Д. Г. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-369/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. Г. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба Д. У. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-301/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. У. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба И. С. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-372/2013-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби И. С. из О, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Пoвeрeници уручeнa зaхвaлницa Лaбрисa

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић, oвoгoдишњa je дoбитницa зaхвaлницe нeвлaдинe oргaнизaциje ЛAБРИС, зa успeшну сaрaдњу и дoпринoс унaпрeђeњу пoлoжaja ЛГБT oсoбa у 2014. гoдини. Нa свeчaнoсти уприличeнoj нa Meђунaрoдни дaн људских прaвa, зaхвaлницe су дoдeљeнe и прeдсeднику Oдбoрa зa људскa и мaњинскa прaвa скупштинe Србиje Meху Oмeрoвићу, Кaнцeлaриjи зa људскa и мaњинскa прaвa, Упрaви…

Опширније →
Међународни дан људских права

  Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић честита свим грађанима и грађанкама Међународни дан људских права и подсећа на кључни постулат Универзалне декларације УН из 1948. године: „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима.“ Србија је протеклих година изградила ваљан правни оквир и предузела низ активности на промоцији људских права…

Опширније →
back to top