UPOZORENjE ZA JAVNOST: PRAVO NA ABORTUS JE CIVILIZACIJSKO DOSTIGNUĆE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da je inicijativa za zabranu abortusa zabrinjavajuća i opasna, posebno imajući u vidu da se ova akcija sa internet portala i društvenih mreža, prenela na polemiku u javnosti. Ovakve aktivnosti su u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, jer prema članu 63. svako ima pravo da slobodno odluči o rađanju dece, dok Porodični zakon odredbom 5. propisuje da žena slobodno odlučuje o rađanju.

Pravo na abortus je civilizacijsko dostignuće, a reproduktivna prava i slobode spadaju u korpus ljudskih prava koja ne smeju biti dovedena u pitanje, jer je abortus u Republici Srbiji legalan i dozvoljen. Posebno treba istaći da telesna autonomija podrazumeva da žena sama donosi izbor o svom telu, s obzirom da je članom 23. Ustava zagarantovana nepovredivost fizičkog integriteta.

Ovakve akcije su štetne, vode u bespredmetne polemike i zbunjuju pa čak i zastrašuju žene. Fokus i pažnja čitavog društva treba da bude edukacija žena i muškaraca, pored ostalog i o kontracepciji i abortusu, koji pre svega iz zdravstvenih razloga ne treba da bude korišćen kao kontraceptivno sredstvo. Od izuzetne je važnosti raditi na podizanju svesti i znanja o reproduktivnom i seksualnom zdravlju i žena i muškaraca, a posebno dece i mladih, zaključuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top