UNAPREĐENjE POLOŽAJA ŽENA I DEVOJČICA U RURALNIM OBLASTIMA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sprovodi projekat „Unapređenje položaja žena i devojčica u ruralnim oblastima“ u okviru programa „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koju realizuje Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Projektne aktivnosti se sprovode u tri okruga Republike Srbije: Zlatiborskom, Moravičkom i Raškom okrugu.

Cilj projekta je unapređenje bezbednosti žena i devojčica koje žive u ruralnim sredinama kroz jačanje njihovih kapaciteta i kapaciteta lokalnih organizacija koje rade na unapređenju položaja žena i devojčica koje žive u ruralnim sredinama, kao i podizanje svesti o mehanizmima prevencije i sprečavanja nasilja nad ženama i devojčicama. Jedan od ciljeva projekta je i davanje doprinosa prevazilaženju izazova i prepreka u primeni zakonodavstva uzrokovanih ograničenim institucionalnim kapacitetom na regionalnom i lokalnom nivou kroz usmerenu podršku i individualno prilagođene intervencije za žene i devojčice koje žive u ruralnim područjima i NVO. Pored toga, projekat je usredsređen i na povećanje znanja i kapaciteta žena i devojčica koje žive u ruralnim oblastima o merama i akterima odgovornim za zaštitu od nasilja i rodno zasnovane diskriminacije, poboljšanje njihovog znanja o tome kako da prepoznaju diskriminaciju i traže pravnu pomoć od Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i kako da aktivno koriste mehanizme zaštite od nasilja nad ženama i devojčicama (VAWG). U okviru projekta su, između ostalog, planirane organizovane studijske posete i obuke za ženske nevladine organizacije i žene iz ruralnih područja, mentorska podrška i resursi za pokretanje posla, kao i saradnja između svih relevantnih aktera koji mogu doprineti unapređenju položaja žena u ruralnim sredinama (nacionalne i lokalne institucije, organizacije civilnog društva, lokalne zajednice, mediji).

U okviru projekta su urađene i dve publikacije koje se mogu naći na sajtu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti:  „Položaj žena i devojčica u ruralnim oblastima Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog Okruga“ link: https://ravnopravnost.gov.rs/polozaj-zena-i-devojcica-u-ruralnim-oblastima-zlatiborskog-moravickog-i-raskog-okruga/ i „Autentične priče iz života na selu“  link na srpskom jeziku: https://ravnopravnost.gov.rs/autenticne-price-iz-zivota-zena-na-selu/  i link na engleskom jeziku: https://ravnopravnost.gov.rs/en/reports-and-publications/publications/ .

Planirano je da projekat bude implementiran u periodu od 1. marta 2021. do 30. novembra 2022. godine. Neposredno pre završetka projekta, imajući u vidu rezultate projekta koji su iznad planiranih i očekivanih, kao i značaj koji projekat ima za ciljnu grupu kojoj je namenjen, uz podršku Kraljevine Norveške dogovoren je nastavak projekta i potpisan Aneks ugovora kojim je implementacija projekta produžena do 30. oktobra 2023. godine.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top