УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И ДЕВОЈЧИЦА У РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА

Повереник за заштиту равноправности спроводи пројекат „Унапређење положаја жена и девојчица у руралним областима“ у оквиру програма „Унапређење безбедности жена у Србији”, коју реализује Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), уз подршку Aмбасаде Краљевине Норвешке у Београду. Пројектне активности се спроводе у три округа Републике Србије: Златиборском, Моравичком и Рашком округу.

Циљ пројекта је унапређење безбедности жена и девојчица које живе у руралним срединама кроз јачање њихових капацитета и капацитета локалних организација које раде на унапређењу положаја жена и девојчица које живе у руралним срединама, као и подизање свести о механизмима превенције и спречавања насиља над женама и девојчицама. Један од циљева пројекта је и давање доприноса превазилажењу изазова и препрека у примени законодавства узрокованих ограниченим институционалним капацитетом на регионалном и локалном нивоу кроз усмерену подршку и индивидуално прилагођене интервенције за жене и девојчице које живе у руралним подручјима и НВО. Поред тога, пројекат је усредсређен и на повећање знања и капацитета жена и девојчица које живе у руралним областима о мерама и актерима одговорним за заштиту од насиља и родно засноване дискриминације, побољшање њиховог знања о томе како да препознају дискриминацију и траже правну помоћ од Поверенице за заштиту равноправности и како да активно користе механизме заштите од насиља над женама и девојчицама (VAWG). У оквиру пројекта су, између осталог, планиране организоване студијске посете и обуке за женске невладине организације и жене из руралних подручја, менторска подршка и ресурси за покретање посла, као и сарадња између свих релевантних актера који могу допринети унапређењу положаја жена у руралним срединама (националне и локалне институције, организације цивилног друштва, локалне заједнице, медији).

У оквиру пројекта су урађене и две публикације које се могу наћи на сајту Повереника за заштиту равноправности:  „Положај жена и девојчица у руралним областима Златиборског, Моравичког и Рашког Округа“ линк: https://ravnopravnost.gov.rs/polozaj-zena-i-devojcica-u-ruralnim-oblastima-zlatiborskog-moravickog-i-raskog-okruga/ и „Аутентичне приче из живота на селу“  линк на српском језику: https://ravnopravnost.gov.rs/autenticne-price-iz-zivota-zena-na-selu/  и линк на енглеском језику: https://ravnopravnost.gov.rs/en/reports-and-publications/publications/ .

Планирано је да пројекат буде имплементиран у периоду од 1. марта 2021. до 30. новембра 2022. године. Непосредно пре завршетка пројекта, имајући у виду резултате пројекта који су изнад планираних и очекиваних, као и значај који пројекат има за циљну групу којој је намењен, уз подршку Краљевине Норвешке договорен је наставак пројекта и потписан Анекс уговора којим је имплементација пројекта продужена до 30. октобра 2023. године.

Print Friendly, PDF & Email
back to top