Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Dijabetes predstavlja rastući zdravstveni problem velikog broja naših građana i građanki, a u poslednje vreme sve više pogađa decu i mlade, kaže Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa ukazujući da je današnji dan još jedna prilika da se pokrenemo i uradimo mnogo više na prevenciji, a da oni koji žive sa dijabetesom ne budu izloženi diskriminaciji zbog svog zdravstvenog stanja.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ kasno otkrivanje dijabetesa, neadekvatno lečenje i nedostatak podrške pacijentu, može dovesti do ozbiljnih i po život opasnih komplikacija. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok smrti i peti uzrok opterećenja bolestima. Procenjuje se da oko 460.000 odraslog stanovništva Srbije zna da ima dijabetes, dok kod približno 250.000 dijabetes još uvek nije otkriven. U Srbiji, kao i u svetu sve više dece i adolescenata živi sa tipom 1 dijabetesa.

S obzirom na zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pravo na obrazovanje, sve dece bez diskriminacije, Poverenik je početkom ove godine uputio inicijativu Ministarstvu zdravlja, koja je podržana od strane Ministarstva prosvete, da utvrdi procedure u predškolskom ustanovama, kao i u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, o postupanju sa decom i učenicima sa dijabetesom i drugim nezaraznim hroničnim bolestima, kao i retkim bolestima u cilju podrške, dobre kontrole bolesti i sprečavanja nastanka njenih komplikacija. Uvođenjem ovih procedura uticalo bi se ne samo na unapređenje njihovog položaja, već i zaštitu od stigmatizacije i diskriminacije, podsetila je poverenica.

Institucija Poverenika je nedavno i svim predškolskim ustanovama u Srbiji preporučila da izmene formular za upis kako bi već prilikom prijave deteta za upis roditelj mogao da ukaže da dete ima dijabetes ili drugu retku, neurotransmitersku ili hroničnu nezaraznu bolest. To bi značilo da ustanova već u momentu prijave, ima informacije o potrebama dece, vrsti terapije i načinu na koji se terapija daje, kao i vremena da pripremi kapacitete za potrebnu podršku. Važno je što su predškolske ustanove prepoznale važnost ove preporuke i što nas iz dana u dan obaveštavaju da su po njoj postupile, ističe Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top