Seminar o diskriminaciji za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu otvorili su dvodnevni seminar za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Vrdniku.

Nacionalni saveti su važni partneri naše institucije, naročito kada se radi o unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina i zaštiti od diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla, navela je poverenica i istakla da je diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti bila jedan od najčešćih razloga za podnošenje pritužbi Povereniku u 2022. godini.

Na seminaru je predstavljen pravni okvir za zaštitu od diskriminacije, uloga institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i mogućnosti koje Nacionalni saveti imaju u tom pogledu. U okviru seminara je planirano  održavanje nekoliko radionica na kojima će se predstavnici Nacionalnih saveta upoznati sa tipičnim slučajevima diskriminacije i mehanizmima reagovanja na ovu štetnu društvenu pojavu.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top