Семинар о дискриминацији за представнике Националних савета националних мањина

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Јан Брату отворили су дводневни семинар за препознавање и заштиту од дискриминације за представнике Националних савета националних мањина у Врднику.

Национални савети су важни партнери наше институције, нарочито када се ради о унапређењу положаја припадника националних мањина и заштити од дискриминације по основу националне припадности и етничког порекла, навела је повереница и истакла да је дискриминација по основу националне припадности била један од најчешћих разлога за подношење притужби Поверенику у 2022. години.

На семинару је представљен правни оквир за заштиту од дискриминације, улога институције Повереника за заштиту равноправности, као и могућности које Национални савети имају у том погледу. У оквиру семинара је планирано  одржавање неколико радионица на којима ће се представници Националних савета упознати са типичним случајевима дискриминације и механизмима реаговања на ову штетну друштвену појаву.

Print Friendly, PDF & Email
back to top