Sedmi seminar Panela mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

 

Sedmi seminar Panela mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti održan je od 7. do 9. decembra u Orašcu.

Sedamnaest članova Panela mladih, „Isterivača diskriminacije” diskutovalo je na temu roda, pola i seksualne orijentacije.

O tome šta je to diskriminacija i o nadležnostima i aktivnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, paneliste su upoznale Ivana Filipov, Tijana Milošević i Rejhana Ćorović iz institucije Poverenika.

Prezentaciju i radionicu o rodu, polu i seksualnoj orijentaciji vodila je Biljana Maletin, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost. Biljana Janjić i Marijana Kraker iz MDRI Srbija predstavile su projekat „Deca sa smetnjama u razvoju u institucijama kao žrtve višestruke diskriminacije”.

Panelu mladih Poverenika pridružili su se i novi članovi koji će u narednom periodu promovisati zaštitu ravnopravnosti u gradovima iz kojih dolaze. Svoja iskustva mlađim „Isterivačima diskriminacije” preneli su Milan Stanković i Dragana Kolak.

Poslednjeg dana, članovi panela mladih razgovarali su i sa dve „žive knjige”: Snježanom Jolić, osobom sa invaliditetom i Marinom Ilić, volonterkom na SOS telefonima za žene koje su pretrpele nasilje.

„Isterivači diskriminacije” dogovorili su se da narednih meseci organizuju različite aktivnosti u svojim lokalnim sredinama na temu položaja dece sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja.

Print Friendly, PDF & Email
back to top