Studentkinje i studenti rodnih studija u poseti Povereniku

Studentkinje i studenti master akademskih studija politikologije – Studije roda sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu koje vodi profesorka Daša Duhaček, posetili su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Cilj posete bio je da se studentkinje i studenti bliže upoznaju sa pitanjima rodno zasnovane diskriminacije.

Pomoćnica poverenice Ljiljana Lončar i savetnica u Stručnoj službi Milica Marinković govorile su o nadležnostima Poverenika i mehanizmima zaštite od diskriminacije. One su upoznale studente sa slučajevima rodno zasnovane diskriminacije iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Nakon predavanja studenti su imali priliku da diskutuju o slučajevima diskriminacije sa kojima su se susretali u praksi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top