Poseta pravnika i pravnica iz Belorusije Povereniku

Delegacija pravnika i pravnica iz Belorusije posetila je danas instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u okviru projekta UNDP-a, čiji je cilj upoznavanje sa iskustvima državnih organa i jedinica lokalne samouprave u postupanju po pritužbama koje građani elektronski upućuju organima.

Sa nadležnostima i radom institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, goste iz Belorusije upoznale su pomoćnica poverenice Kosana Beker, šefica Kabineta poverenice Antigona Andonov i Tijana Milošević, savetnica u Stručnoj službi.

Članove delegacije iz Belorusije najviše su zanimala iskustva Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u vezi sa pritužbama: od podnošenja do postupanja po pritužbama. Posebno interesovanje pokazali su za sistem slanja pritužbi elektronskim putem. Takođe, uputili su brojna pitanja o zakonodavstvu u Srbiji u oblasti ljudskih prava i zaštite ravnopravnosti.

Delegaciju Belorusije činili su predstavnici i predstavnice Ministarstva pravde, Akademije za upravu, Državnog centra za zakonodavstvo i prava istraživanja i predstavnica Društva osoba sa invaliditetom.

Print Friendly, PDF & Email
back to top