Sećanje na žrtve holokausta

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podseća na obavezu svakog pojedinca, ali i svake institucije i organa da svojim zalaganjem doprinese iskorenjivanju rasizma i antisemitizma.

Rasna, nacionalna i verska mržnja zasnovana na predrasudama i dalje je prisutna u našem društvu, a jedini način da se to stanje promeni je putem menjanja stavova ljudi.

Učenje o toleranciji i poštovanju različitosti mora da počne još od najranijeg detinjstva, kroz školski sistem, i stoga je lekcija o danu kada je 1945. godine oslobođen Aušvic-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u Evropi, jedna od najvažnijih lekcija koje deca treba da upamte.

Konstantno podsećanje putem medija na holokaust, najmračniji događaj u istoriji čovečanstva i podsećanje na njegove žrtve, doprineće da se podigne svest o tome da je neophodno svakodnevno se suprotstavljati predrasudama, rasizmu, šovinizmu, antisemitizmu i mržnji bilo koje vrste.

Sećanje na tragediju koja je najviše pogodila jevrejski narod, ali i veliki broj Roma, Poljaka, Srba i drugih, mora da bude opomena novim generacijama da se takvi događaji nikada više ne smeju ponoviti.

Svako od nas pojedinačno, ali i svi zajedno kao društvo imamo obavezu da svojim delovanjem i stavovima svakim danom činimo svet boljim mestom, u kome različitosti neće biti razlog za mržnju, nego će predstavljati bogatstvo.

Print Friendly, PDF & Email
back to top