Svetski dan borbe protiv HIV-a/AIDS-a

Osobe koje žive sa HIV/AIDS-om često kriju od svoje okoline taj podatak, strahujući od osude i odbacivanja, što pokazuje da se u našem društvu i dalje ne zna dovoljno o načinima prenošenja i zaštiti od HIV-a, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a/AIDS-a koji se obeležava 1. decembra.

Poverenica navodi da do diskriminacije osobe koje žive sa HIV/AIDS-om dolazi upravo onda kada one otkriju da žive sa virusom, što potvrđuju i pritužbe koje se gotovo uvek odnose na diskriminaciju u zdravstvenim ustanovama. Paradoksalno je što se dešava da medicinski radnici u praksi diskriminišu osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, iako je to, zahvaljujući savremenim tretmanima, danas hronična bolest sa kojom se normalno živi, ističe Janković. Ona je navela da je neophodno uvesti kontinuirane obuke zdravstvenih radnika kako bi se otklonile predrasude prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om.

Janković je podsetila da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pokrenuo inicijativu za izmenu člana 250. Krivičnog zakonika kojim je propisano krivično delo prenošenja infekcije HIV virusom, iako prethodni član istog zakona predviđa sankcije za one koji ne postupaju po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje bilo koje zarazne bolesti. Neosnovanim isticanjem samo jedne populacije pacijenata u Krivičnom zakoniku, u ovom slučaju HIV pozitivnih, načinjena je očigledna stigmatizacija, a time i diskriminacija ovih osoba, zaključuje poverenica.

Ono što posebno zabrinjava je da, prema najnovijim podacima, postoji blagi porast broja obolelih i to među mladima, što potvrđuje da treba promenti pristup obrazovanju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju navodi poverenica.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top