Saopštenje povodom sastanka poverenice Brankice Janković i komesarke za ljudska prava Saveta Evrope Dunje Mijatović

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa komesarkom za ljudska prava Saveta Evrope Dunjom Mijatović sa kojom je razgovarala o neophodnosti unapređenja poštovanja i zaštite ljudskih prava, kao i mehanizmima za smanjenje njihovog kršenja, posebno u svetlu globalnih izazova i dešavanja.

Janković je istakla da institucije za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji i regionu imaju specifičan položaj i značajnu ulogu u jačanju ljudskih prava, vladavine prava i daljem razvoju demokratskog i tolerantnog društva. Ona je naglasila da je u tom smislu neophodno intenzivirati postojeću saradnju i ojačati zajedničke inicijative koje doprinose razvoju boljih odnosa i stabilnosti u regionu. Janković je navela da je u tom procesu značajna saradnja, kako sa državnim organima, tako i sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim partnerima i medijima.

Na sastanku je bilo reči o prioritetima u radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za predstojeći period, a poverenica je navela da će se u narednom periodu raditi na temi razvoja veštačke inteligencije i njenog uticaja na diskriminaciju, kao i na unapređenju položaja Roma, starijih i žena, LGBTI+ i drugih društvenih grupa u većem riziku od diskriminacije.

Mijatović je pozdravila rad Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i ukazala na to koliko je značajno da se čuje i uvažava glas nezavisne institucije za zaštitu ljudskih prava. Komesarka i poverenica su se saglasile da je u vremenu jačanja ekstremizma na svim stranama pitanje zaštite ljudskih prava svih građana i građanki još značajnije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top