Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje da su žene sa invaliditetom  izložene diskriminaciji u svim oblastima javnog i privatnog života, da nailaze na prepreke u obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i da su siromašnije i više nezaposlene od muškaraca sa invaliditetom.

Poverenica navodi da je kroz pritužbe, relevantna istraživanja i razgovore sa organizacijama civilnog društva, uočljivo da se o ovoj temi ne govori dovoljno, zbog čega je u saradnji sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) i Visokim komesarijatom UN za ljudska prava u Srbiji, organizovala skup posvećen upravo suzbijanju diskriminacije žena i devojčica sa invaliditetom i unapređenju njihovog položaja u svim oblastima društvenog života.

Poverenica Janković je istakla da je diskriminacija na osnovu invaliditeta treći najčešći osnov za pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, ali i da muškarci sa invaliditetom znatno češće obraćaju ovoj instituciji, zbog čega je neophodno ohrabriti žene za invaliditetom da traže zaštitu od diskriminacije.

Iako je zakonski okvir zadovoljavajući, potrebno je osnažiti i unaprediti položaj žena i devojčica za invaliditetom. U vremenu kada država i društvo očekivano stavljaju naglasak na privredni i ekonomski oporavak, ne treba zaboraviti da među nama živi značajan broj naših građana i građanki kojima je potrebna veća podrška i pomoć države i društva kako bi i sami bili deo inkluzivnih, socijalnih i ekonomskih procesa, zaključuje poverenica Janković.

Brankica
Print Friendly, PDF & Email
back to top