SAOPŠTENjE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ROMA

Diskriminacija, socijalna distanca, stereotipi i predrasude, pa čak i govor mržnje, svakodnevica su za mnoge Rome i Romkinje i predstavljaju prepreku za unapređenje položaja pripadnika romske nacionalne manjine, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na Svečanoj akademiji održanoj u Skupštini grada Kragujevca povodom obeležavanja 8. aprila, Međunarodnog dana Roma. To potvrđuje i praksa Poverenika kome je tokom protekle godine najviše pritužbi podneto zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, od čega se skoro 88 odsto odnosi upravo na diskriminaciju Roma, navela je Janković.

Poverenica ističe da naročito zabrinjavaju slučajevi kada nosioci javne vlasti ili javne ličnosti izražavaju diskriminatorne stavove prema romskoj nacionalnoj manjini, što pokazuje suštinsko nerazumevanje životnih prepreka sa kojima se oni suočavaju, dodatno podstiče predrasude i produbljuje sveprisutni narativ u kojem se oni koji su diskriminisani okrivljuju za uslove u kojima žive. Ipak,  većina predstavnika  organa javne vlasti reaguje na preporuke koje Poverenik donosi po pritužbama.  Kao primer razumevanja i dobre namere, poverenica je navela sastanak koji je juče održan u Povereniku između predstavnika romskog udruženja, Opštine Vladičin Han i JP Srbija vode  gde su dati konstruktivni predlozi i pokazana volja da se reši višedecenijski problem stanovnika  romskog naselja koje se nalazi u nadomak reke Vrle, koja se često izliva.

Poverenica je podsetila i da je pre nekoliko dana, na inicijativu NVO A11  Poverenik  reagovao preporukom mera koja se odnosila na rušenja u romskom naselju Antena, nakon čega je predsednik Opštine Novi Beograd odmah odgovorio  šta će konkretno  preduzeti u cilju postupanja po datoj preporuci.

Kako se problemi i potrebe najbolje sagledavaju na terenu, poverenica je sa predstavnicima grada Kragujevca obišla i stanovnike neformalnog kragujevačkog naselja Licika gde je sa stanovnicima razgovarala o njihovom viđenju rešavanja problema Roma i Romkinja.  Ocenjeno je da ključnu ulogu  u tome imaju lokalne samouprave koje preduzimaju mere za unapređenje ekonomskog položaja, zapošljavanja, pristupa vodi i električnoj energiji, naravno uz neophodnu podršku sa nacionalnog nivoa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top