Konferencija i vodič na temu diskriminacije LGBTI osoba na tržištu rada

Izazovi primene antidiskriminacionih propisa u cilju unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada i kreiranje inkluzivnog radnog okruženja sa fokusom na trenutno stanje, ali i perspektive u Srbiji bile su teme konferencije „Diskriminacija LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji – primena antidiskriminacionih propisa i značaj inkluzivnog radnog okruženja” koju su realizovali alumnisti Čivning stipendije uz podršku Britanske ambasade u Srbiji, Fonda alumnista Čivning stipendije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Predstavljena je i publikacija „Vodič za primenu domaćih antidiskriminacionih propisa u cilju unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji“ autora Milana Antonijevića i Aleksandra Mihajlovića. Pored pregleda domaćih propisa sa fokusom na mehanizam zaštite od diskriminacije pred Poverenikom, u ovoj publikaciji su predstavljeni i primeri kompanija koje u svom radu primenjuju inkluzivne radne politike, kao i smernice za pripremu kodeksa ravnopravnosti u kompanijama.

Podsticajno radno okruženje u kojem se uvažava različitost doprinosi boljim rezultatima rada svakog zaposlenog, a poštovanje prava na ravnopravnost je upravo tamo gde postoji interakcija i povezanost među ljudima. Zato je naš zajednički cilj inkluzivno tržište rada i inkluzivan proces zapošljavanja gde načelo jednakih šansi i princip ravnorpavnosti važe bez izuzetka i bez obzira na pol ili rod zaposlenog, njegov bračni ili porodični status, seksualnu orijentaciju, godine života, boju kože, nacionalnu pripadnost ili neku drugu ličnu karakteristiku, istakla je Brankica Janković, u uvodnoj reči za „Vodič za primenu domaćih antidiskriminacionih propisa u cilju unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji“.

Konferencija je održana kao deo projekta “Empowering the LGBTI workforce in the Serbian labour market”, a učesnike je pozdravio i prvi sekretar britanske ambasade Vilijam Hopkinson.

Vodič možete preuzeti na ovom linku:

https://ravnopravnost.gov.rs/rs/vodic-za-primenu-domacih-antidiskriminacionih-propisa-u-cilju-unapredjenja-polozaja-lgbti-osoba-na-trzistu-rada-u-republici-srbiji/

Print Friendly, PDF & Email
back to top