Radni sastanak poverenice sa predstavnicama AŽC

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je radni sasastanak sa predstavnicama Autonomnog ženskog centra na kojem se razgovaralo o predstojećim izmenama Krivičnog zakonika i njihovog usaglašavanja sa Istanbulskom konvencijom u cilju bolje zaštite žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Janković je podsetila da je Poverenik ove godine uputio pored inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika i dve inicijative Ministarstvu pravde koje su se odnosile na izmenu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija na način da se propiše obaveza nadležnih organa da po službenoj dužnosti u slučajevima rodno zasnovanog i porodičnog nasilja obaveste žrtvu o otpuštanju osuđenog iz zatvora, kao i inicijativu usmerenu ka boljoj koordinaciji i radu nadležnih državnih organa i ustanova u cilju sprečavanja nasilja u porodici i zaštite od nasilja u porodici.

Print Friendly, PDF & Email
back to top