Radionica „Medijacija u slučajevima diskriminacije“

U saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Partneri za demokratske promene Srbija organizovali su radionicu „Medijacija u slučajevima diskriminacije” 28. i 29. marta u Vrnjačkoj Banji. Skup je bio prilika za okupljanje medijatora i medijatorki obučenih za postupanje u slučajevima diskriminacije, i njihovo povezivanje i produbljivanje saradnje sa institucijom Poverenika. Deo radionice bio je posvećen promociji medijacije u lokalnim sredinama, posebno u onim sa najvećim brojem marginalizovanih grupa i najmanjim brojem pritužbi upućenih Povereniku.

Radionici je prisustvovala poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, njena pomoćnica Ljiljana Lončar, kao i predstavnice stručne službe Poverenika Tijana Milošević, Milica Pavićević i Danijela Stojimenov.

Na skupu je predstavljena i publikacija „Priručnik za medijaciju u okviru službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti”, koji je rezultat napora institucije Poverenika da uspostavi službu medijacije i ponudi građanima i građankama Srbije mogućnost da na miran način reše probleme koji se tiču povrede prava na ravnopravnost, a koji će u većoj meri odgovoriti na njihove interese i potrebe. Priručnik je namenjen prevashodno medijatorima i medijatorkama koji/e su završili/e specijalizovanu obuku iz ove oblasti, kao podsetnik i pomoć u praktičnom radu. Pored toga, priručnik pruža priliku da se stručnoj javnosti predstavi jedna nova oblast primene medijacije u Srbiji. Publikaciju možete preuzeti ovde.

Print Friendly, PDF & Email
back to top