Рaдиoницa „Meдиjaциja у случajeвимa дискриминaциje“

У сарадњи са Повереником за заштиту равноправности, Партнери за демократске промене Србија организовали су радионицу „Медијација у случајевима дискриминације“ 28. и 29. марта у Врњачкој Бањи. Скуп је био прилика за окупљање медијатора и медијаторки обучених за поступање у случајевима дискриминације, и њихово повезивање и продубљивање сарадње са институцијом Повереника. Део радионице био је посвећен промоцији медијације у локалним срединама, посебно у оним са највећим бројем маргинализованих група и најмањим бројем притужби упућених Поверенику.

Радионици је присуствовала повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић, њена помоћница Љиљана Лончар, као и представнице стручне службе Повереника Тијана Милошевић, Милица Павићевић и Данијела Стојименов.

На скупу је представљена и публикација „Приручник за медијацију у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности“, који је резултат напора институције Повереника да успостави службу медијације и понуди грађанима и грађанкама Србије могућност да на миран начин реше проблеме који се тичу повреде права на равноправност, а који ће у већој мери одговорити на њихове интересе и потребе. Приручник је намењен превасходно медијаторима и медијаторкама који/е су завршили/e специјализовану обуку из ове области, као подсетник и помоћ у практичном раду. Поред тога, приручник пружа прилику да се стручној јавности представи једна нова област примене медијације у Србији. Публикацију можете преузети овде.

Print Friendly, PDF & Email
back to top