Okrugli sto u Jagodini

Na tribini posvećenoj radu i ulozi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije održanoj u Jagodini, zaposleni u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Bogdan Lekić, Milica Pavićević i Emila Spasojević prisutne su najpre upoznali sa ulogom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i mehanizmima zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, kao i sa najčešćim slučajevima diskriminacije koji su pokrenuti u okviru postupka zaštite pred ovim organom. Takođe, opširno je opisan način podnošenja pritužbe i postupak po pritužbi.

U diskusiji koja je otvorena, učesnici tribine iznosili su probleme sa kojima se najčešće susreću, i nedoumice u vezi ulaska u postupak zaštite od diskriminacije. Predstavnice lokalne samouprave su iskoristile priliku da prisutne upoznaju sa brojnim afirmativnim merama koje grad Jagodina usmerava ka osobama sa invaliditetom, starijim i siromašnim građanima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top