Publikacije nastale u saradnji sa UNICEF-om

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti objavio je više publikacija u okviru partnerske saradnje sa Kancelarijom UNICEF-a u Srbiji. UNICEF je podržao štampu sledećih izdanja:

 

Ova publikacija, koju su zajednički objavili Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku UNICEF-a, pruža celovit i sveobuhvatan pregled savremenih međunarodnih standarda u oblasti prava deteta. Pored dokumenata o ljudskim pravima, publikacija sadrži tekstove univerzalnih dokumenata o pravima deteta, prema redosledu njihovog donošenja, tekstove dokumenta koja se odnose na pojedine posebne oblasti prava deteta, kao i najznačajnija evropska dokumenta iz domena ljudskih prava i prava deteta. Publikacija je namenjena svima onima koji učestvuju u ostvarivanju, zaštiti i unapređivanju prava deteta u Srbiji.

 

Publikacija je nastala u saradnji sa Fondom Ujedinjenih nacija za pomoć deci u Srbiji (UNICEF) u okviru sporazuma o dugoročnoj saradnji na prevenciji svih oblika diskriminacije nad decom. Publikacija je namenjena mladima od 12 do 16 godina, te je njen sadržaj, format i dizajn prilagođen upravo ovoj ciljnoj grupi.

 

Ova publikacija nastala je, takođe, u saradnji sa Fondom Ujedinjenih nacija za pomoć deci u Srbiji (UNICEF). Publikacija je namenjena najmlađoj populaciji. Ima formu bojanke i omogućava deci da kroz kreativnu igru stiču znanja o važnosti tolerancije i uvažavanja različitosti.

 

Poseban izveštaj o diskriminaciji dece pruža uvid u rasprostranjenost diskriminacije nad decom, kao i podatke o raširenosti stereotipa, predrasuda i diskriminatornih stavova među mladima. Uoči Međunarodnog dana deteta, Izveštaj je predstavljen na Javnom slušanju u Narodnoj skupštini 19. novembra, a njegovu štampu podržao je UNICEF.

 

Zbornik je posvećen slučajevima diskriminacije dece u kojima je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti do sada postupao. Publikacija sadrži 32 mišljenja i preporuke koje su donete u postupku po pritužbama zbog diskriminacije dece po osnovu nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, jezika, pola, invaliditeta, zdravstvenog stanja, zbog višestruke diskriminacije i diskriminacije zasnovane na drugim ličnim svojstvima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top