Публикације настале у сарадњи са УНИЦЕФ-ом

 

Повереник за заштиту равноправности објавио је више публикација у оквиру партнерске сарадње са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији. УНИЦЕФ је подржао штампу следећих издања:

 

Ова публикација, коју су заједнички објавили Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, уз подршку УНИЦЕФ-a, пружа целовит и свеобухватан преглед савремених међународних стандарда у области права детета. Поред докумената о људским правима, публикација садржи текстове универзалних докумената о правима детета, према редоследу њиховог доношења, текстове документа која се односе на поједине посебне области права детета, као и најзначајнија европска документа из домена људских права и права детета. Публикација је намењена свима онима који учествују у остваривању, заштити и унапређивању права детета у Србији.

 

Публикација је настала у сарадњи са Фондом Уједињених нација за помоћ деци у Србији (УНИЦЕФ) у оквиру споразума о дугорочној сарадњи на превенцији свих облика дискриминације над децом. Публикација је намењена младима од 12 до 16 година, те је њен садржај, формат и дизајн прилагођен управо овој циљној групи.

 

Ова публикација настала је, такође, у сарадњи са Фондом Уједињених нација за помоћ деци у Србији (УНИЦЕФ). Публикација је намењена најмлађој популацији. Има форму бојанке и омогућава деци да кроз креативну игру стичу знања о важности толеранције и уважавања различитости.

 

Посебан извeштaj o дискриминацији дeцe пружа увид у распрострањеност дискриминације над децом, као и податке о раширености стереотипа, предрасуда и дискриминаторних ставова међу младима. Уочи Међународног дана детета, Извештај је представљен на Јавном слушању у Народној скупштини 19. новембра, а његову штампу подржао је УНИЦЕФ.

 

Зборник је посвећен случајевима дискриминације деце у којима је Повереник за заштиту равноправности до сада поступао. Публикација садржи 32 мишљења и препоруке које су донете у поступку по притужбама због дискриминације деце по основу националне припадности, етничког порекла, језика, пола, инвалидитета, здравственог стања, због вишеструке дискриминације и дискриминације засноване на другим личним својствима.

Print Friendly, PDF & Email
back to top