Pritužba S. L. protiv M. S. zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva članova njegove porodice – pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

del. br. 997/2011 datum: 26. 8. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009) povodom pritužbe S. L, predsednika plivačkog kluba L. k., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U izjavama M. S., trenera plivačkog kluba K. l.. od 20. marta i 6. jula 2011. godine na bazenu SRC „…” u V. C., izražene su ideje i stavovi kojima je povređeno dostojanstvo S. L., predsednika plivačkog kluba L. k. na osnovu ličnog svojstva članova njegove porodice – pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, čime je stvoreno neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje koje predstavlja akt diskriminacije – uznemiravanje i ponižavajuće postupanje, zabranjeno članom 12. Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje M. S., treneru plivačkog kluba K..

 

PREPORUKU

 

1. M. S. će uputiti usmeno izvinjenje S. L., predsedniku plivačkog kluba L. k. u prisustvu rukovodstva plivačkog kluba L. k., zbog diskriminatornog ponašanja prema njemu, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

2. M. S. će se ubuduće suzdržavati od davanja izjava koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva S. L. ili bilo koje druge osobe, na osnovu njihove nacionalne pripadnosti ili bilo kog drugog ličnog svojstva, a kojima se stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

3. M. S. će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom, o preduzetim merama u cilju postupanja po preporuci.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom protiv M. S., trenera plivačkog kluba K., poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se predsednik plivačkog kluba L. k., S. L. U pritužbi je naveo da od početka rada kluba M. S. vrši pritisak i torturu nad klubom L. k., a da je do kulminacije došlo 20. marta 2011. godine na bazenu SRC „…” V. C., kada je M. S. vređao predsednika kluba na nacionalnoj i rasnoj osnovi, s obzirom da su supruga i maloletni sin S. L. romske nacionalnosti. Prema navodima iz pritužbe, tom prilikom S. L. je bio na svom radnom mestu, kada mu je M. S. prišao i rekao: „dokle ćeš da vrbuješ roditelje dece iz mog kluba”, zatim je krenuo da ga udari glavom, ali do fizičkog kontakta nije došlo, već je rekao: „neće se na ovome završiti govno jedno cigansko.” Podnosilac pritužbe navodi da se sve ovo događalo u prisustvu maloletnog A. L., koji je nakon ovog događaja bio jako uznemiren zbog čega je hospitalizovan u stanici hitne pomoći, gde mu je ukazana pomoć davanjem sredstava za umirenje. Takođe, navodi da je istom prilikom verbalno napadnut i trener I. T., kome je zamereno što se druži sa Romima i da je I. T. „pocrneo” zbog toga. U pritužbi dalje navodi da je na lice mesta izašla patrola policije, koja je izvršila uviđaj i legitimisala učesnike konflikta i lica koja su prisustvovala ovom incidentu.

U dopuni pritužbe, navedeno je da je 6. jula 2011. godine ponovo došlo do verbalnog sukoba između M. S. i članova plivačkog kluba L. k.. Po navodima podnosioca pritužbe, M. S. je došao na bazen i samovoljno razdvojio staze kojima je obeležen prostor za treniranje, a kada je prišao A. J., roditelj iz plivačkog kluba L. k., M. S. mu se obratio rečima: „Govno jedno cigansko, jebaću te u usta zato što si postavio ove staze, puši kurac”. Ovom događaju, po navodima podnosioca pritužbe, prisustvovale su B. P., upravnica bazena i M. B.. Nakon toga, kako navodi podnosilac pritužbe, A. J. je pozvao S. L., predsednika kluba da dođe na bazen, i kada je S. L. došao, M. S. mu je ponovo prišao i rekao mu: „Jebaću te u usta govno jedno cigansko i tebe i ono tvoje govno od deteta”. Takođe, podnosilac pritužbe naveo je da su u noći 10. jula 2011. godine glavnom treneru plivačkog kluba L. k., V. M, na automobilu isečene sve četiri gume, o čemu postoji zapisnik policije, ali da o ovom događaju ne mogu sa sigurnošću da utvrde ko je izvršilac dela. Dalje je u dopuni pritužbe navedeno da je evidentno da rukovodstvo, treneri i roditelji dece iz plivačkog kluba L. k. nekom smetaju, i da su o svim problemima upoznati nadležni iz plivačkog sporta i šire, ali da niko nije preuzeo odgovornost, niti pokušao da probleme reši ili bar ublaži.

Uz pritužbu je priložen izveštaj o pruženoj zdravstvenoj usluzi Doma zdravlja Đ. k. l.. Tokom postupka predloženo je izvođenje dokaza uzimanjem izjava od lica koja su prisustvovala sukobima na bazenu, i to: A. J. iz V. C, M. B. iz L. i B. P. iz L., kao i pribavljanje zapisnika Policijske stanice u L..

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa čl. 35. stav 4. i 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka M. S. upućen zahtev 28. aprila, zatim 16. maja i 30. maja 2011. godine, da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbe. Kako je prema obaveštenju pošte naznačeno da je M. S. „odseljen sa date adrese”, zatraženo je od Policijske stanice u L. obaveštenje o tačnoj adresi M. S., kao i podaci o eventualnoj intervenciji i preduzetim merama na bazenu SRC „…” V. C.. U dopisu komandira Policijske stanice u L. navedeno je da je izvršenom proverom na terenu imenovano lice ostalo nepoznato, dok provere kroz evidencije prebivališta Jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, zbog nedostatka podataka, nije bilo moguće izvršiti.
U toku postupka je zatraženo izjašnjenje A. J., B. P. i M. B. A. J. i B. P. su ovom organu dostavili pisano izjašnjenje, dok M. B. nije dostavila izjašnjenje.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je prilikom odlučivanja u ovom predmetu analizirala sve dokaze koji su dostavljeni uz pritužbu i tokom postupka, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Uvidom u izveštaj o pruženoj zdravstvenoj usluzi Doma zdravlja Đ. k. u L. utvrđeno je da je A. L. pregledan u ovoj ustanovi 20. marta 2011. godine uveče i konstatovano je da se potresao posle treninga, zbog svađe, kao i da se žalio na glavobolju.

A. J. u izjašnjenju od 9. avgusta 2011. godine navodi da je i sam bio meta verbalnih napada M. S. i pre nego što je došlo do sukoba između M. S. i predsednika kluba. S. L. ističe da je do sukoba došlo 6. jula 2011. godine na otvorenom bazenu SRC „…” „K…” u L…, gde je bio prisutan, i da je u toku jutarnjeg treninga koji traje od 8,00 do 10,00 časova M. S. u tačno 9,10 časova nasilno otkačio staze koje obeležavaju prostor u kome takmičari treniraju. Pojašnjava da je na bazenu bio u svojstvu roditelja T. J., takmičarke plivačkog kluba L. k. i kada je zatražio objašnjenje od M. S. zbog takvog postupanja, uputio mu je uvrede: „Pička ti materina ko si ti da mene pitaš šta ću ja da radim na bazenu”. Nakon toga je pozvao predsednika kluba, S. L., koji je došao i obratio se B. P. upravnici bazena, sa zahtevom da obezbedi nesmetano odvijanje treninga do kraja termina. Navodi da je u međuvremenu M. S. prišao S. L. i obratio mu se psovkama: „J….ću ti majku cigansku i tebi i onom tvom govnetu od deteta”. Na ove uvrede i psovke, S. L. nije reagovao.

U izjašnjenju koje je B. P. upravnica bazena dostavila 16. avgusta 2011. godine, navedeno je da je bila prisutna 6. jula 2011. godine kada je došlo do sukoba na otvorenom plivačkom bazenu SRC „…”. Navodi da je tom prilikom M. S. verbalno napao S. L., koga je u nekoliko navrata vređao na nacionalnoj osnovi uzvikujući reč „ciganin”. Ističe da je pre sukoba M. S. ometao trening plivačkog kluba, da je pokušala da ga spreči, ali je M. S. tada izgovorio : „Jebem ti državu koja ciganima dozvoljava…” Pojašnjava da ostatak rečenice nije dobro čula, jer je zbog ovakvog ponašanja bila uznemirena i potresena. Napominje da joj se S. L. i pre ovog incidenta žalio da ga je M. S. vređao na nacionalnoj osnovi, zato što mu je žena Romkinja, i da je do sukoba dolazilo na bazenu SRC „…” V. C.. Takođe ističe da joj se S. L. žalio i da je njegov sin, inače član … reprezentacije Srbije, prilikom jednog od sukoba završio u službi hitne pomoći u L., jer mu je od prevelike uzrujanosti pozlilo. B. P. je takođe navela da želi da se u Srbiji spreči vređanje bilo koje vrste, a naročito na nacionalnoj osnovi.

Prilikom sagledavanja ovog slučaja Poverenica je imala u vidu da je pripadnicima nacionalnih manjina članom 76. Ustava RS garantovana ravnopravnost pred zakonom i zabranjena je svaka diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini, dok je članom 81. propisano da Republika Srbija podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji. Odredbom člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Članom 24. Zakona o zabrani diskriminacije je zabranjena diskriminacija nacionalnih manjina i njihovih pripadnika na osnovu nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, verskih uverenja i jezika.

Na osnovu saglasnih izjava A. J. i B. P., koji su potvrdili navode iz pritužbe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da se M. S. diskriminatorski ponašao prema S. L. tako što je u svojim izjavama upotrebljavao reči i izraze koje vređaju njegovo dostojanstvo i iznosio ponižavajuće primedbe o nacionalnoj manjini kojoj pripadaju članovi njegove porodice – supruga i maloletni sin. M. S. je na otvoren način, ne pokušavajući da prikrije svoje diskriminatorske stavove o romskoj nacionalnoj manjini, jasno i neprikriveno pokazao da lica romske nacionalnosti smatra nepoželjnim na bazenu i da ne smatra da je dužan da poštuje zabranu diskriminacije. Pored toga, težina ovakvog postupanja M. S. ogleda se i u činjenici što su uvredljive izjave i ponižavajuće primedbe na račun S. L. i pripadnika romske nacionalne manjine iznete na javnom mestu, u objektu koji je u javnoj upotrebi, kao i što se izvestan vremenski period ponavljaju. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se jedan od navedenih događaja odigrao pred detetom S. L. i da je posledica ovakvog postupanja M. S. dovela i do ugrožavanja detetovog zdravlja, kome je bilo neophodno pružiti hitnu medicinsku pomoć.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da je u konkretnom slučaju odgovornost M. S. veća, imajući u vidu da je on trener plivačkog kluba K. i da svojim izjavama i stavovima može uticati na formiranje mišljenja drugih lica, a posebno mladih kojima je trener, pa je samim tim obaveza uzdržavanja od davanja izjava koje predstavljaju akt diskriminacije još naglašenija. Na bazenu koji je u javnoj upotrebi, buduće generacije upravo mogu i treba da usvajaju vrednosti društva u kome su svi ljudi jednaki u dostojanstvu i pravima, bez ikakve razlike u pogledu rase, boje kože, nacionalnosti ili etničkog porekla, kao i bilo kog drugog ličnog svojstva.

Prilikom odlučivanja Poverenica je imala u vidu da je, iako različite državne institucije i organizacije civilnog društva preduzimaju mere usmerene ka poboljšanju položaja Roma, ova nacionalna manjina i dalje jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji, kao i da mere koje se preduzimaju još uvek nisu dovele do osetnijeg unapređenja uslova života i njihovog položaja u društvu.

Poražavajuća je činjenica da rasizam u Srbiji još uvek nije iskorenjen i da su i dalje učestali rasno motivisani napadi. Imajući sve ovo u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da posebna pažnja mora da se posveti sprečavanju pojava omalovažavanja, uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja, kao i da svi nadležni državni organi moraju odlučno reagovati i kažnjavati sve one koji svojim izjavama izazivaju rasnu mržnju i netrpeljivost i vrše rasnu diskriminaciju.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila M. S. preduzimanje odgovarajućih radnji u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba S. L. protiv M. S. zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva članova njegove porodice – pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top