Preporuka Višem sudu u Beogradu za preduzimanje mera za ekspeditivno sprovođenje i okončavanje postupaka u diskriminacionim parnicama

del. br. 1483 datum: 5. 12. 2011.

VIŠI SUD U BEOGRADU
Dragoljub Albijanić, v. f. predsednika

11000 BEOGRAD
Savska br. 17 a

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti daje

 

PREPORUKU

 

Potrebno je preduzeti sve neophodne mere, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, kojima će se obezbediti da se postupci u diskriminacionim parnicama, koji se vode na osnovu odredaba Zakona o zabrani diskriminacije pred Višim sudom u Beogradu, ekspeditivno sprovode i okončavaju u najkraćem mogućem roku, u skladu sa odredbom člana 41. stav 3. kojom je propisano da je ovaj postupak hitan.

Obrazloženje

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se A. P. iz N. s. dopisom od 22. oktobra 2011. godine, u kojem je naveo da je pred Višim sudom u Beogradu u toku parnica po njegovoj tužbi protiv J. a. a. d. n. b. koja se vodi pod brojem …, zbog diskriminacije i zlostavljanja na radu. Naveo je da je tužbu podneo Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu još 29. juna 2009. godine, da je u toku reforme pravosudnog sistema predmet ustupljen Višem sudu u Beogradu, kao nadležnom sudu zbog velike vrednosti spora, kao i da od početka 2010. godine, od kada Viši sud u Beogradu postupa u ovom predmetu, ovaj predmet nije okončan, iako i Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS”, br. 22/2009) i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS”, br. 36/2010) propisuju hitnost postupka u parnicama za ostvarivanje zaštite od diskriminacije, odnosno zlostavljanja na radu.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan i nezavisan državni organ specijalizovan za borbu protiv diskriminacije koji je, između ostalog, nadležan da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti. Poštujući načelo nezavisnosti sudske vlasti i ne ulazeći na bilo koji način u suštinu predmeta spora između A. P. i J. a. a. d., niti u analizu procesne delatnosti suda i stranaka, poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje na potrebu brzog i efikasnog sprovođenja ovog postupaka. Načelo hitnosti, koje je jedno od osnovnih načela postupka u diskriminacionim parnicama, zakonodavac je izričito propisao u članu 41. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije, imajući u vidu da je pravo na ravnopravnost i zaštitu od diskriminacije jedno od osnovnih prava građana koje je od ključne važnosti za uživanje ljudskih prava i sloboda. Saglasno tome, postupak u diskriminacionim pravnim stvarima mora da bude ekspeditivno sproveden, bez ikakvih nepotrebnih zastoja i odlaganja, kako bi se blagovremeno sprečilo dalje vršenje diskriminacije i otklonile posledice diskriminacije.

Zbog toga je potrebno preduzeti sve neophodne mere, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, kojima bi se predupredilo dugo trajanje postupaka i obezbedilo poštovanje načela hitnosti, odnosno, obezbedilo da se svi postupci u diskriminacionim parnicama koji se vode pred Višim sud u Beogradu, okončavaju u najkraćem mogućem roku, u skladu sa načelom hitnosti u postupanju.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Препорука Вишем суду у Београду за предузимање мера за експедитивно спровођење и окончавање поступака у дискриминационим парницама Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top