Seminar „Mobing i diskriminacija na radnom mestu“

Seminar „Mobing i diskriminacija na radnom mestu“ u organizaciji Kancelarije atašea za rad i socijalna pitanja Republike Austrije i Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, održan je u Beogradu. Na skupu su govorili ekspert Herbert Pičler, direktor kancelarije „Iskoristi šanse“zadužen za pitanja mobinga i nasilja na radnom mestu u slučaju invaliditeta i bolesti u Austrijskom savezu sindikata, i ekspertkinje Anita Plejer , načelnica odeljenja za opšte radno pravo u Kancelarskoj službi Austrije i Suzan Šmolcer, savetnica u Austrijskom savezu sindikata, ekspertkinja za pitanja seksualne diskriminacije i nasilja nad ženama. Skupu je prisustvovalo više od 40 predstavnika i predstavnica različitih institucija i organizacija, među kojima Ministarstvo rada i socijalne politike, Nacionalna služba za zapošljavanje, Republička agencija za mirno rešavanje sporova, Sindikat Nezavisnost, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, Savez samostalnih sindikata Srbije, Viktimološko društvo, Regionalni centar za manjine, Centar za podršku ženama i drugi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top