Poverenica uputila preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti osiguravajućim društvima

Prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, osiguravajuća društva treba da preduzmu sve neophodne mere kako bi se ugovori zaključivali pod jednakim uslovima za sve, bez obzira na godine starosti i pol građana, navodi se u preporuci mera koju je osiguravajućim društvima uputila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U preporuci mera za ostvarivanje ravnopravnosti navodi se i da je pri određivanju premija i naknada iz osiguranja neophodno ženama i muškarcima obezbediti jednak tretman, bez diskriminacije.

Nakon obraćanja građana i građanki, kao i organizacija civilinog društva i sprovedenih situacionih testiranja, Poverenik je došao do saznanja da pojedina društva za osiguranje uslugu putnog zdravstvenog osiguranja pružaju osobama isključivo do određenih godina starosti. Praksa je takođe pokazala i da pojedina društva za osiguranje premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja određuju u većem iznosu za žene nego za muškarce.

Imajući u vidu važnost i značaj sistema osiguranja i usluga za bezbedno i sigurno putovanje svih građana i građanki, poverenica očekuje da će prilikom pružanja svojih usluga osiguravajuća društva poštovati antidiskriminacione propise i postupiti u skladu sa preporukom.

Print Friendly, PDF & Email
back to top