Повереница упутила препоруку мера за остваривање равноправности осигуравајућим друштвима

Приликом закључивања уговора о осигурању лица за време путовања и боравка у иностранству, осигуравајућа друштва треба да предузму све неопходне мере како би се уговори закључивали под једнаким условима за све, без обзира на године старости и пол грађана, наводи се у препоруци мера коју је осигуравајућим друштвима упутила повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић. У препоруци мера за остваривање равноправности наводи се и да је при одређивању премија и накнада из осигурања неопходно женама и мушкарцима обезбедити једнак третман, без дискриминације.

Након обраћања грађана и грађанки, као и организација цивилиног друштва и спроведених ситуационих тестирања, Повереник је дошао до сазнања да поједина друштва за осигурање услугу путног здравственог осигурања пружају особама искључиво до одређених година старости. Пракса је такође показала и да поједина друштва за осигурање премију добровољног здравственог осигурања одређују у већем износу за жене него за мушкарце.

Имајући у виду важност и значај система осигурања и услуга за безбедно и сигурно путовање свих грађана и грађанки, повереница очекује да ће приликом пружања својих услуга осигуравајућа друштва поштовати антидискриминационе прописе и поступити у складу са препоруком.

Print Friendly, PDF & Email
back to top