GODIŠNjA MEDIJSKA NAGRADA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2022. GODINU

Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, po sedmi put dodeljuje Godišnju medijsku nagradu za najbolje medijske tekstove i priloge na temu borbe protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti i tolerancije. Cilj konkursa je medijsko promovisanje vrednosti kao što su: ravnopravnost, tolerancija, zatim suzbijanje predrasuda i stereotipa prema manjinskim, marginalizovanim i ugroženim grupama, kao i podizanje vidljivosti institucije Poverenika.

Pravo na učešće na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija registrovanih u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge na temu konkursa, u periodu od 15. septembra 2021. do 15. septembra 2022. godine. Iz iste medijske kuće može da učestvuje više novinara i novinarki, ali samo sa po jednim prilogom/tekstom. Takođe, novinari i novinarke koji su nagrađivani prethodne dve godine, ne mogu konkurisati za nagrade u 2022. Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati su: prepoznavanje fenomena diskriminacije, doprinos smanjivanju stereotipa i predrasuda, afirmativno izveštavanje, promovisanje ravnopravnosti i upotreba rodno osetljivog jezika.

Medijske tekstove i priloge potrebno je poslati u periodu od 16. juna do 15. septembra 2022. godine na: poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog/tekst i kraću biografiju sa kontaktima autora/autorke. Format prijave: za radio i televiziju – link sa emitovanim prilogom, za štampane i internet medije – link ili objavljen tekst u PDF formatu.

Nagrade se dodeljuju u tri kategorije, i to prva, druga i treća za:

  • radijski ili TV prilog (do 3 minuta) ili reportaža (do 30 minuta);
  • tekst iz dnevne ili nedeljne štampe/novina;
  • onlajn mediji/portali video ili tekstualna forma.

Stručni žiri čine prethodni dobitnici i dobitnice prvih nagrada u sve tri kategorije, i  predstavnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji.

Najbolji medijski prilozi i imena autora i autorki biće proglašeni na konferenciji 16. novembra 2022. godine, a potom će biti objavljeni na sajtu i fejsbuk stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Misije OEBS-a u Srbiji.

Verujemo da će Vaš medij prepoznati značaj i važnost ovog konkursa, te da ćete ohrabriti kolege i koleginice da se prijave na konkurs.

Print Friendly, PDF & Email
back to top