Poverenica na seminaru o radnim sporovima u praksi

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je seminaru „Radni sporovi u praksi“ Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i tom prilikom istakla da su radni odnosi postali kompleksni, te da je važno da građani znaju kome mogu da se obrate i na koje načine mogu da zaštite svoja prava.

Praksa Poverenika pokazuje da su građani i građanke najosetljiviji na diskriminaciju baš u oblasti rada i zapošljavanja, zbog čega je pripremljen i  Poseban izveštaj o stanju ravnopravnosti u ovoj oblasti 2019. godine.

„Praksa pokazuje da je višestruka diskriminacija najprisutnija u odnosu na žene, zbog njihovog pola, bračnog i porodičnog statusa, najčešće u postupku zapošljavanja ili na radnom mestu, kao i diskriminacija žena sa invaliditetom i Romkinja“, navela je poverenica.

Imajući upravo u vidu navedeno, Poverenik je pokrenuo nekoliko strateških parnica koje se odnose na oblast rada i zapošljavanja, među kojima su tužba zbog diskriminacija na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa i pozivanja na  odgovornost, i tužba zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti rada.

Koristeći svoja ovlašćenja, Poverenik je prethodnih godina upućivao preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti Nacionalnoj službi za zapošljavanje, sudovima u vezi sa napredovanjem državnih službenica koje su odsustvovale sa posla zbog trudničkog, porodiljskog ili odsustva radi nege deteta, kao i onima koji se bave oglašavanjem da ne objavljuju oglase za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje.

Print Friendly, PDF & Email
back to top