Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Diskriminacija, svakodnevni problemi u gotovo svim životnim oblastima i visok rizik od siromaštva otežavaju kompleksan položaj osoba sa invaliditetom, što potvrđuje i broj pritužbi zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta koji je godinama u samom vrhu, navodi poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Poverenica ukazuje da i pored vidnih pomaka, neka od važnih pitanja nisu u dovoljnoj meri rešena, a odnose se pre svega na adekvatan pristup obrazovanju, zapošljavanju, uslugama zdravstvene i socijalne zaštite i različitim vidovima podrške, ali i na deinstitucionalizaciju i ukidanje prakse potpunog lišenja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom. U posebno teškom položaju nalaze se žene i deca sa invaliditetom koji su često izloženi višestrukoj diskriminaciji, istakla je poverenica.

Janković je naglasila da je svih proteklih godina najveći problem pristupačnost čime se praktično onemogućava ostvarivanje i svih drugih prava. „Nije problem samo fizička pristupačnost, već i druge vrste prepreka koje stoje pred građanima koji imaju oštećenja vida i sluha“, dodala je poverenica.

Janković je navela da je obrazovna struktura osoba sa invaliditetom značajno nepovoljnija nego kod opšte populacije, te da je posebno važno unaprediti dostupnost obrazovnog sistema deci sa invaliditetom, kao i kontinuirano unapređivati inkluzivno obrazovanje, pružajući podršku učenicima i studentima u skladu s njihovim potrebama. Poverenik je u tom cilju uputio više preporuka mera lokalnim samoupravama i nadležnim ministarstvima, navela je poverenica na Dijalogu o unapređenju inkluzivnih politika koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom.

„Imamo vrlo dobre rezultate nastale nakon primene poslednje u nizu upućenih preporuka mera koja se odnosi na donošenje afirmativnih mera za dodelu studentskih i učeničkih stipendija u jedinicama lokalne samouprave učenicima i studentima sa invaliditetom“, istakla je Janković.

Poverenica je ukazala i da je neophodno nastaviti sa kontinuiranim aktivnostima usmerenim na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Strategijom o pravima osoba sa invaliditetom za period 2021-2030.

Print Friendly, PDF & Email
back to top