Повереница на семинару о радним споровима у пракси

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић присуствовала је семинару „Радни спорови у пракси“ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и том приликом истакла да су радни односи постали комплексни, те да је важно да грађани знају коме могу да се обрате и на које начине могу да заштите своја права.

Пракса Повереника показује да су грађани и грађанке најосетљивији на дискриминацију баш у области рада и запошљавања, због чега је припремљен и  Посебан извештај о стању равноправности у овој области 2019. године.

„Пракса показује да је вишеструка дискриминација најприсутнија у односу на жене, због њиховог пола, брачног и породичног статуса, најчешће у поступку запошљавања или на радном месту, као и дискриминација жена са инвалидитетом и Ромкиња“, навела је повереница.

Имајући управо у виду наведено, Повереник је покренуо неколико стратешких парница које се односе на област рада и запошљавања, међу којима су тужба због дискриминација на основу пола, брачног и породичног статуса и позивања на  одговорност, и тужба због дискриминације на основу здравственог стања у области рада.

Користећи своја овлашћења, Повереник је претходних година упућивао препоруке мера за остваривање равноправности Националној служби за запошљавање, судовима у вези са напредовањем државних службеница које су одсуствовале са посла због трудничког, породиљског или одсуства ради неге детета, као и онима који се баве оглашавањем да не објављују огласе за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење.

Print Friendly, PDF & Email
back to top