Poverenica na Festivalu prava i socijalne zaštite u Leskovcu

Mediji su za nas veoma važan partner u poslu izgradnje društva po meri građana, u kome svako ima jednake šanse, naročito danas, kada su mnoge do nedavno ustaljene vrednosti dovedene u pitanje, a građani svuda u svetu izloženi senzacionalizmu, lažnim vestima i govoru mržnje, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na predstavljanju priručnika za novinare i novinarke „Diskriminacija i ravnopravnost“ u okviru Festivala prava i socijalne zaštite koji je u Leskovcu organizovalo Udruženje pravnika socijalne zaštite “Argument” i Komora socijalne zaštite.

Janković je istakla da je uloga medija posebno važna za dekonstrukciju stereotipa i predrasuda koje postoje prema određenim društvenim grupama, dok sa druge strane, neadekvatno i neprofesionalno izveštavanje, upotreba diskriminatornih reči i izjava, može voditi ka produbljivanju distance, podsticanju netrpeljivosti, pa i mržnje.

Poverenica je ocenila da dobra saradnja medija i ustanova socijalne zaštite ima potencijal da unapredi zaštitu ljudskih prava i ravnopravnosti, kako korisnika njihovih usluga, tako i samih zaposlenih.

Print Friendly, PDF & Email
back to top