Poverenica na skupu „I radnička prava su ljudska prava”

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na okruglom stolu „I radnička prava su ljudska prava” posvećenom obeležavanju 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Okrugli sto organizovala je Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata sa ciljem da se na Međunarodni dan ljudskih prava ukaže da pored rodnih, manjinskih, izbegličkih… postoje i prava miliona zaposlenih koji imaju prava na elementarnu pravnu zaštitu i sigurnost, dostojanstvo rada i ličnosti, sindikalno organizovanje, pravo na elementarne ekonomske, socijalne i društvene vrednosti.

Poverenica Janković je rekla da je oblast rada jedna od oblasti u kojima je diskriminacija najzastupljenija. Svaka treća pritužba Povereniku za zaštitu ravnopravnosti odnosi se upravo na povredu prava na rad i prava iz radnog odnosa. Ona je navela i da nije znatan broj pritužbi koje su podnete a koje za osnov diskriminacije imaju članstvo u sindikatima i sindikalno organizovanje, i zato je pozvala sindikate da se češće obraćaju Povereniku.

„Samo čovek, građanin koji je ekonomski nezavistan, može u potpunosti uživati i ostala garantovana prava. Zato, pravo na rad kao standard ljudskih prava doseže mnogo dalje od pukog preživljavanja. Dostojanstven rad je usko povezan sa samopoštovanjem, samoostvarenjem, a time i sa ljudskim dostojanstvom”, zaključila je poverenica Brankica Janković obraćajući se pred velikim brojem okupljenih na skupu u Sava centru.

Print Friendly, PDF & Email
back to top