Podrška udruženjima za očuvanje tradicije i starih zanata

Svaki napor za očuvanje starih zanata i tradicije je podvig i zato Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pruža punu podršku  onima koji se za to bore, rekla je na satanku sa predsvnicama  Etno mreže poverenica zazaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Imajući u vidu nadležnosti i aktivnosti koje Poverenik  već sprovodi u cilju unapređenja ravnopravnosti, na satanku se razgovaralo o merama podrške za lokalna zanatska udruženja koja se bave izradom autentičnih rukotvorina Srbije.

Poverenica Janković pružila je punu  podršku naporima Etno mreže naročito imajući u vidu angažman žena seniorki, koje je potrebno podstaći da nastave sa svojim radom, ali  da edukuju mlađe generacije u očuvanju narodne tradicije i starih zanata. Ona je rekla da će institucija Poverenika uraditi analiza propisa programa podrške u cilju unapređenja ravnopravnosti, naročito u delu koji bi se odnosili na  intezivnije učešće  žena u projektima  javnih radova kao I trajnije ekonomsko obezbeđivanje osoba koje bi bile promovisane kao čuvari tradicije.

Predsednica Upravnog odbora Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović istakla je značaj podrške udruženjenima koja se bave očuvanjem tradicije navodeći da oni svojim proizvodima mogu slati najbolju poruku o Srbiji.  Etno mreža je nacionalni strukovni savez koji okuplja preko 25 udruženja za područja cele Srbije,  I zalaže se za program mera koji doprinosi očuvanju tradicionalnog nasleđa, ujedno obezbeđujući izvor prihoda za žene na selu koje se bave izradom rukotvorina.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top