Obuka o sprečavanju diskriminacije prilikom izrade lokalnih propisa

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić otvorila je seminar na temu „Kako sprečiti diskriminaciju u procesu izrade lokalnih propisa” koji organizuju Poverenik i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u okviru projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika” koji finansira Evropska unija.
Jedan od ciljeva projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji” jeste i bolja informisanost lokalnih zajednica o antidiskriminacionim politikama i o merama predviđenim strateškim i zakonodavnim dokumentima koji se odnose na sprečavanje i zaštitu od diskriminacije. Stoga je ova obuka bila namenjena predstavnicima lokalnih samouprava koji rade na pripremi i izradi propisa koje donosi lokalna zajednica, kako bi prilikom svog rada garantovali usklađenost tih propisa sa antidiskriminatornim standardima usvojenim u Republici Srbiji. U radu seminara učestvovalo je po dvoje predstavnika/ca iz svake jedinice lokalne samouprave uključene u ovaj projekat (Bor, Ivanjica, Jagodina, Kosjerić, Leskovac, Loznica, Novi Pazar, Odžaci, Prijepolje, Vranje i Žitište), s ciljem jačanja kapaciteta za izradu nacrta i predloga opštinskih akata i lokalnih propisa, uzimajući pritom u obzir posebne interese i potrebe ranjivih grupa. Takođe, tokom obuke bilo je reči i o izvorima na koje se oslanjaju kreatori normativnih akata lokalne zajednice i o jeziku propisa koje usvajaju lokalne zajednice.
Radne sesije vodila je prof. dr Marijana Pajvančić, ekspertkinja IPA 2011 projekta.

Print Friendly, PDF & Email
back to top