Poseta Leskovcu i Vlasotincu

Predstavnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Antigona Andonov i Gorica Čolić, boravile su u Leskovcu i Vlasotincu, u okviru posete opštinama i gradovima na jugu Srbije koju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizuje sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a pod okriljem Evropske unije i Vlade Švajcarske, preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama, EU PROGRES. Pored predstavljanja mandata i aktivnosti institucije, jedna od glavnih tema sastanaka bila je položaj žena i njihova diskriminacija. Pored razgovora sa predstavnicima lokalnih samouprava grada Leskovca i opštine Vlasotince i direktnog razgovora sa građanima i građankama koji su se informisali o načinima podnošenja pritužbi, veliko interesovanje je bilo i tokom susreta sa građanima i građankama u sedištu NVO SOS za žene i decu žrtve nasilja u Vlasotincu i predstavnica NVO Žene za mir. Antigona Andonov i Gorica Čolić posetile su i selo Ladovica u kome su razgovarale sa članicama Udruženja žena koje se bave promocijom ravnopravnosti žena na selu, kroz razvijanje etno kuhinja i starih zanata.

Print Friendly, PDF & Email
back to top