Обука о спречавању дискриминације приликом израде локалних прописа

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић отворила је семинар на тему „Како спречити дискриминацију у процесу израде локалних прописа“ који организују Повереник и Канцеларија за људска и мањинска права, у оквиру пројекта „Спровођење антидискриминационих политика“ који финансира Европска унија.
Један од циљева пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“ јесте и боља информисаност локалних заједница о антидискриминационим политикама и о мерама предвиђеним стратешким и законодавним документима који се односе на спречавање и заштиту од дискриминације. Стога је ова обука била намењена представницима локалних самоуправа који раде на припреми и изради прописа које доноси локална заједница, како би приликом свог рада гарантовали усклађеност тих прописа са антидискриминаторним стандардима усвојеним у Републици Србији. У раду семинара учествовало је по двоје представника/ца из сваке јединице локалне самоуправе укључене у овај пројекат (Бор, Ивањица, Јагодина, Косјерић, Лесковац, Лозница, Нови Пазар, Оџаци, Пријепоље, Врање и Житиште), с циљем јачања капацитета за израду нацрта и предлога општинских аката и локалних прописа, узимајући притом у обзир посебне интересе и потребе рањивих група. Такође, током обуке било је речи и о изворима на које се ослањају креатори нормативних аката локалне заједнице и о језику прописа које усвајају локалне заједнице.
Радне сесије водила је проф. др Маријана Пајванчић, експерткиња ИПА 2011 пројекта.

Print Friendly, PDF & Email
back to top