Обавештење за јавност пo притужби удружења „Да се зна!“ против Југослава Кипријановића

У поступку који je спроведен по притужби удружења „Да се зна!“ против Југослава Кипријановића, уредника српске странице портала International Family News,  поводом текста о истополним заједницама са поднасловом „Како идеолошки колонизатори кувају жабу у Србији“, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је дошло до повреде Закона о забрани дискриминације. Сагледавајући целокупни контекст, Повереник је дао мишљење да су ставови у тексту узнемиравајући, понижавајући и представљају повреду достојанства групе лица на основу њиховог личног својства. Повереник је посебно имао у виду да право на слободу вероисповести подразумева првенствено слободу уверења и обављања верских обреда, промене вере и испољавање вере, али не сме служити као изговор за повреду права других и дискриминацију, као што ни слобода говора, без обзира на начин изношења и објављивања идеја и ставова, не сме да буде изговор за дискриминацију.

Југославу Кипријановићу препоручено је да са свог сајта уклони текст, као и да се убудуће суздржи од ставова који представљају дискриминацију. С обзиром да Кипријановић није поступио по препоруци ни после опомене у законском року од 30 дана, повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top