ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У поступку по притужбама Удружења А11 – Иницијатива за економска и социјална права и родитеља против Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“, због дискриминације троје деце која нису уписана у ову предшколску установу, Повереник је донео мишљење да је ПУ  „Влада Обрадовић Камени“ повредила одредбе члана 22. у вези са чланом 25. Закона о забрани дискриминације.

Предшколској установи је препоручено да отклони последице дискриминаторног поступања и предузме хитне мере и активности како би се деци обезбедило похађање предшколске установе у објекту Обреж односно Пећинци затим да упути писано извињење родитељима деце у чије име је поднета притужба, и да убудуће води рачуна да у оквиру редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

С обзиром да Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ није поступила по препоруци ни после oпoмeнe у законском року од 30 дана, пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, у складу са Законом, о томе обавештава јавност.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top