Обавештење за јавност

У поступку који је спроведен по притужби једне организације за заштиту људских права, против Сулејмана Угљанина, председника Странке демократске акције Санџака, због дискриминације по основу сескуалне оријентације у вези са изношењем става о истополним заједницама на прес конференцији Странке демократске акције Санџака, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је Сулејман Угљанин, повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

Сулејману Угљанину је препоручено да предузме све неопходне мере како би се уклонила спорна изјава са Јутјуб канала и других места доступних јавности, да упути јавно извињење припадницима/цама ЛГБТ популације и да се састана са представницима једне организације цивилног друштва која се бави заштитом права ЛГБТ особа како би се упознао са проблемима са којима се сусрећу припадници ове популације, као и какве последице по њих изазивају изјаве које стварају застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће и увредљиво окрушење, те да убудуће води рачуна да се приликом давања изјава у медијима придржава прописа о забрани дискриминације.

С обзиром да није поступљено по препорукама ни после oпoмeнe у законском року од 30 дана, пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, у складу са Законом, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top