Ministar Dačić postupio po preporuci poverenice

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić postupio je po preporuci poverenice Nevene Petrušić povodom diskriminatornih izjava o LGBT zajednici. U službenim prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ministar Dačić se sastao sa delegacijom organizacije Labris koja je protiv njega podnela pritužbu Povereniku,  i u direktnom razgovoru saznao sa kakvim se problemima u Srbiji suočavaju LGBT osobe i kako na njih utiču izjave najviših zvaničnika o njihovim pravima.

On je takođe rekao i da će kao ministar spoljnih poslova i predsedavajući OEBS-a doprinositi većem poštovanju ljudskih prava, smanjenju diskriminacije i povećanju tolerancije prema LGBT populaciji i svim drugim manjinskim grupama.

Predstavnica Labrisa Jovanka Todorović ocenila je da je ovaj sastanak vrlo važan i veoma pozitivan događaj za naše društvo. Prema njenim rečima, cilj ovog događaja bio je da se iznesu svakodnevni problemi sa kojima se suočavaju predstavncii LGBT zajednice i da se zajednički stremi rešenjima.

Poverenica Nevena Petrušić ocenila je da ohrabruje činjenica da je jedan od najviših zvaničnika Srbije postupio po preporuci koju mu je uputio nezavisni državni organ čiji je osnovni zadatak sprečavanje svih oblika diskriminacije i zaštita ravnopravnosti. Prema njenim rečima, ovaj čin predstavlja važnu poruku celokupnoj javnosti o neophodnosti poštovanja različitosti i uvažavanju ljudskih prava svih građana i građanki Srbije, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, nacionalnu ili versku pripadnost ili bilo koje drugo lično svojstvo.

Print Friendly, PDF & Email
back to top