Obaveštenje javnosti – Načelnik opštinske uprave Kikinda nije otklonio posledice diskriminatornog postupanja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić dala je mišljenje da je donošenjem odluke o raspoređivanju Ljiljane Skoko, Dragoslave Mihajlov, Milutina Gavrilov i Miodraga Vukića na radna mesta u „poljočuvarskoj službi” i utvrđivanjem nižih zvanja i nižeg koeficijenta za utvrđivanje plate, nakon promene vlasti u opštini Kikinda, načelnik Opštinske uprave opštine Kikinda Ljuban Sredić prema ovim licima izvršio diskriminaciju na osnovu njihovih političkih uverenja. Preporučila je da načelnik preduzme sve potrebne mere u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja, kao i da ubuduće ne donosi odluke kojima se krše antidiskriminacioni propisi.  U zakonskom roku od 30 dana od dana dostavljanja preporuke načelnik  opštinske uprave Kikinda obavestio je Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti da će postupiti po preporuci, ali je izostalo obaveštenje o konkretnim merama za otklanjanje posledica diskriminatornog postupanja.  Kako ni u nakon izricanja opomene preporuka nije sprovedena,  Poverenica obaveštava javnost, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top