Publikacije o zaštiti od diskriminacije prilagođene osobama sa oštećenim vidom

 

U cilju veće dostupnosti građanima i građankama Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pripremio je više publikacija koje su prilagođene osobama sa oštećenim vidom.

Na Brajevom pismu objavljeni su Zakon o zabrani diskriminacije, informativna brošura o mandatu Poverenika i načinu za podnošenje pritužbe zbog diskriminacije. Osim toga, publikacija Praktikum za zaštitu od diskriminacije objavljena je u formi audio knjige i dostupna je na zvaničnom You Tube kanalu Poverenika.

Print Friendly, PDF & Email
back to top