Day: April 5, 2021

INТЕRNI KОNKURS ZА PОPUNјАVАNјЕ PОLОŽАЈА U SТRUČNОЈ SLUŽBI PОVЕRЕNIKА ZА ZАŠТIТU RАVNОPRАVNОSТI

Brој: 112-01-14/4/2021-04                                                                  dаtum: 5. аpril 2021. gоd.   Nа оsnоvu člаnа 32. stаv 7. Zаkоnа о zаbrаni diskriminаciје („Službеni glаsnik RS“, br.22/09), člаnа 68. stаv 1. Zаkоnа о držаvnim službеnicimа („Službеni glаsnik RS”, br. 79/05, 81/05 – isprаvkа, 83/05 – isprаvkа, 64/07, 67/07 – isprаvkа, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člаnа 4….

Opširnije →
Istraživanje „IZVEŠTAJ O UPOTREBI GOVORA MRŽNjE U MEDIJIMA U SRBIJI“

IZVEŠTAJ O UPOTREBI GOVORA MRŽNjE U MEDIJIMA U SRBIJI

Opširnije →
58-20 Utvrđena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-47/2020-02 datum: 5.4.2021.       MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA iz Beograda, protiv BB, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, jezika i verskog i političkog ubeđenja. Podnosilac pritužbe je naveo da živi u Beogradu, sa stalnim nastanjenjem u Srbiji, a da od aprila 2017. godine, vrši dužnost…

Opširnije →
back to top