999-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-357/2023-02 datum: 5.1.2024.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA, u ime maloletnog sina BB, protiv Osnovne škole VV, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je BB dete sa cerebralnom paralizom i hidrocefalusom, učenik četvrtog razreda redovne Osnovne škole VV. S obzirom na to da u septembru kreće u peti razred, po pravilniku koji uređuje tu oblast, bilo je neophodno da tri meseca pre završetka četvrtog razreda stručna služba škole napravi i realizuje plan tranzicije iz četvrtog u peti razred, ali plan tranzicije do dan pre okončanja školske godine nije izrađen. Kako je u pritužbi dalje navedeno, podnositeljki pritužbe je ponuđen plan tranzicije, na koji je odbila da dâ saglasnost, jer je sutradan završena škola i nije bilo mogućnosti da se plan sprovede, niti je u skladu sa pravilnikom koji ureduje ovu oblast. Prema daljim navodima pritužbe, unutar škole nema adekvatnih rampi za bezbedno kretanje deteta u kolicima, niti prostorija/deo prostorije gde dete može da se presvuče, budući da nosi pelene, kao ni lift kako bi dete u kolicima dospelo s prizemlja na sprat, a od petog razreda počinje kabinetska nastava koja se velikim delom odvija na spratu škole. U izjašnjenju Osnovne škole VV između ostalog je navedeno da će se prema Pravilniku o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje planovi doneti nakon određenog perioda rada sa učenikom tokom petog razreda. Konkretizacija aktivnosti iz svakog predmeta nije moguća pre upoznavanja, praćenja, procenjivanja sposobnosti i mogućnosti svakog učenika. Kako je u izjašnjenju istaknuto, izrada IOP planova u petom razredu za učenika BB planirana je od septembra 2023/2024. godine nakon praćenja učenika. U izjašnjenju škole je dalje navedeno da škola poseduje prostoriju za presvlačenje deteta, koja se nalazi u predprostoriji muškog toaleta u koju se ulazi iz hola škole. Kolica mogu neometano da prođu kroz vrata i da se ista zatvore prilikom ulaska. Kako je u izjašnjenju istaknuto, tokom 2022. godine je obezbeđena nova, standardizovana rampa za osobe sa invaliditetom na glavnom ulazu koji vodi i do školskog dvorišta, dok je montažna rampa koja se postavlja unutar škole dostavljena 21. septembra 2023. Prema daljim navodima iz izjašnjenja, učenik BB je krenuo u peti razred, a u odeljenju V2 nastava se izvodi u učionici, osim za predmete likovne i muzičke kulture i fizičkog i zdrastvenog vaspitanja. Do dana isporuke montažne rampe, časovi su se izvodili u učionici, osim jednog časa muzičke kulture koji se izvodio u holu škole gde se nalazi klavir. Kako je u izjašnjenju istaknuto, za predmete informatika i računarstvo, kao i tehnika i tehnologija, neophodni laptop računari se donose u učionicu koja se nalazi u prizemlju škole. Škola je istakla da ima jedan sprat, a da su neki od kabineta na spratu. Na pitanje majke o ugradnji lifta, škola je u više navrata odgovorila da Odlukom o budžetu za 2023. godinu nisu predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije i nabavku i ugradnju lifta. Kako je škola ukazala, nastava u školskoj 2023/2024. godini za odeljenje koje pohađa BB će biti organizovana u prizemlju, a sav potreban materijal koji se tiče specifičnosti svakog nastavnog predmeta biće obezbeđen u učionici i dostupan i učeniku BB. Radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, Poverenik se obratio Školskoj upravi GG i Prosvetnom inspektoru u vezi sa postupanjem po predstavki AA odnosno izvršenim inspekcijskim nadzorom u ovoj školi. Kako je Školska uprava GG ukazala, nije bilo nepravilnosti u pružanju podrške učeniku BB, a ustanova je preduzimala aktivnosti u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje i Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualno obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Utvrđeno je da je škola u celini, kao i da su pojedini zaposleni, postupali na zadovoljavajućem nivou kvaliteta tokom pružanja podrške učenicima kojima se pruža dodatna podrška u učenju, ponašanju i adaptaciji na školsku sredinu. Za učenika 4z odeljenja BB je izrađen individualni obrazovni plan; plan tranzicije sa razredne na predmetnu nastavu je sačinjen sa adekvatno planiranim i uvremenjenim aktivnostima u svim predviđenim grupama aktivnosti. Prema nalazima Školske uprave, postoje prilagođavanja školskog prostora i uslova za učenje i boravak u ustanovi za učenika BB; postoji prostor za dalje unapređivanje kvaliteta podrške ovom učeniku u smislu dodatnih rešenja u prilagođavanju prostora – obezbeđivanje nove rampe i lifta i postoje napori ustanove da obezbedi dodatna sredstva za potpuno rešavanje ovih prepreka, a može se reći da su postojeći resursi škole u potpunosti stavljeni u funkciju kvaliteta podrške učeniku BB. Prosvetni inspektor je utvrdio da je plan tranzicije za učenika BB donet u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Prema nalazima Prosvetne inspekcije, prostorija za presvlačenje učenika BB se nalazi u predprostoriji učeničkog muškog toaleta do koje se dolazi iz hola škole. Opremljena je krevetom, stočićem i plakarom. Kolica mogu nesmetano da uđu i da se vrata zatvore. Prema zaključcima Prosvetnog inspektora, 21. septembra 2023. godine postavljena je rampa kojom se omogućava da učenik BB neometano dođe do kabineta. Za predmete informatika i računarstvo, kao i tehnika i tehnologija, neophodni laptop računari se donose u učionicu. U toku postupka Povereniku su dostavljene fotografije koje prikazuju prostoriju za presvalačenje, te je, imajući u vidu navedeno, Poverenik našao da učeniku BB nije onemogućeno presvlačenje u posebnoj prostoriji u okviru Osnovne škole VV, ali da je sto za presvlačenje nizak. Analizom navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavljenih dokaza, Poverenik je utvrdio da je škola navela da je montažna rampa koja se nalazi unutar škole, dostavljena 21. septembra 2023. godine. Na taj način načinjen je pomak u pogledu obezbeđivanja boljih uslova za pristup prostoriji u kojoj se održava nastava. I Školska uprava GG je u svom izveštaju od 24. avgusta 2023. godine prepoznala da postoji prostor za unapređenje kvaliteta podrške ovom učeniku u smislu dodatnih rešenja u prilagođavanju prostora – obezbeđivanja nove rampe i lifta. Poverenik je posebno napomenuo da Osnovna škola VV ne poseduje lift i ukazao da treba težiti ostvarivanju potpune pristupačnosti obrazovne ustanove. U postupku koji je sproveden po pritužbi koju je AA u ime svog sina BB podnela protiv Osnovne škole VV, utvrđeno je da je škola preduzela mere u cilju obezbeđivanja pristupačnosti prostorijama za nastavu učeniku BB, u skladu sa principima razumnog prilagođavanja, te da tom prilikom nije došlo do povrede člana 19. Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno učeniku BB nije uskraćena mogućnost praćenja nastave. Međutim, s obzirom da je potrebno unaprediti pristupačnost škole, kao i da od petog razreda počinje kabinetska nastava, školi je u skladu sa odredbama člana  člana 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije data preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije da u saradnji sa detetom, njegovim zakonskim zastupnikom i ličnim pratiocem, preduzme mere u cilju unapređenja pristupačnosti Osnovne škole VV i opremljenosti prostorije za presvlačenje.

 

 1. TOK POSTUPKA

1.1. Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila AA, u ime maloletnog sina BB, protiv Osnovne škole VV, zbog diskriminacije učenika BB na osnovu invaliditeta.

1.2. U pritužbi je navedeno:

– da je BB dete sa cerebralnom paralizom i hidrocefalusom, učenik četvrtog razreda tipične Osnovne škole VV. S obzirom na to da u septembru kreće u peti razred, po pravilniku koji uređuje tu oblast, bilo je neophodno da tri meseca pre završetka četvrtog razreda stručna služba škole napravi i realizuje plan tranzicije iz četvrtog u peti razred, jer dete iz svakog predmeta treba da ima IOP;

– da plan tranzicije do dan pre okončanja školske godine nije izrađen uprkos tome što je podnositeljka pritužbe pitanje o tome ranije uputila direktorki škole DD;

– da je podnositeljka pritužbe 5. juna pozvana u školu kod psihološkinje koja joj je pokazala odštampan plan tranzicije, na koji je odbila da dâ saglasnost, jer je sutradan završena škola i nije bilo mogućnosti da se plan sprovede, a i nije u skladu sa pravilnikom koji ureduje ovu oblast;

– da ona, roditelj deteta, još uvek ne zna da li će njen sin u septembru moći da krene u prvi razred, jer tranzicija nije urađena i ne veruje da će do početka školske godine iz svakog predmeta imati IOP (on ne zna da čita i piše);

– da je o nepostojanju plana tranzicije krajem maja obaveštena Školska uprava GG (pisanim putem), ali do 23. juna nije reagovala;

– da unutar škole VV nema adekvatnih rampi za bezbedno kretanje deteta u kolicima. Korišćenje montažne rampe koja je postojala u školi zabranila je Prosvetna inspektorka krajem 2022. zbog nebezbednosti, ali da se uprkos tome do 31. maja 2023. godine koristila unutar škole bez znanja podnositeljke pritužbe čime je fizička bezbednost deteta dovedena u opasnost;

– da u OŠ VV ne postoji prostorija/deo prostorije gde dete može da se presvuče (dete nosi pelene). To znači da, dok je u školi, bez obzira na to što možda obavi nuždu, bude u istim pelenama;

– da u školi nema lifta kako bi dete u kolicima dospelo s prizemlja na sprat, a od petog razreda počinje kabinetska nastava koja se velikim delom odvija na spratu škole. To znači da BB neće moći da pohada kabinetsku nastavu kao što će to, verovatno, moći ostala deca iz njegovog razreda;

– da u opštini postoji prosvetni inspektor, koji nije učinio ništa iz svoje ingerencije.

1.3. U dopunama pritužbe je navedeno:

– da je u školi određena lokacija za presvlačenje BB, koja se nalazi u delu toaleta za đake, u koji nije moguće ući kolicima (dete koristi neurološka kolica), te lični pratilac mora dete u naručju da unese u prostoriju ukoliko treba da presvuče pelene, a pod do te male prostorije u kojoj se nalazi veoma nizak ležaj (oko 40 cm visine) često je mokar, jer toalet koriste i ostali đaci škole, te postoji opasnost da lični pratilac, noseći dete u naručju, sklizne i padne, zajedno sa BB;

– da je podnositeljka pritužbe imejlom zatražila da škola odredi drugu, bezbednu lokaciju za presvlačenje deteta, ali da odgovor nije dobila, niti ima mogućnost da uđe u hol škole, jer joj osobe koje se nalaze u holu škole, ne dozvoljavaju ulazak;

– da podnositeljku pritužbe do 7. septembra niko nije pozvao u školu kako bi joj predočio da li će i kako će gradivo za peti razred biti prilagođeno detetu. Dete raspolaže besplatnim udžbenicima za peti razred, koje ne može da koristi, jer ne ume da čita i piše, a za njega nema prilagođenih udžbenika;

– da prema informacijama ličnog pratioca (s obzirom na to da podnositeljku pritužbe ne puštaju u školu), do 6. septembra rampe unutar objekta nisu obezbeđene, te je, recimo, čas muzičkog vaspitanja umesto u za to predviđenoj učionici, održan u holu škole;

– da lift za sprat škole do 6. septembra nije obezbeđen;

– da je prema informacijama kojima podnositeljka pritužbe raspolaže, BB lišen da na adekvatan način pohađa časove informatike. Naime, deca iz njegovog razreda podeljena su u dve grupe, a jedna uvek ide na sprat škole, gde je kabinet za informatiku opremljen računarima. BB ostaje u prizemlju i nema pristup kompjuteru;

– da je 11. Septembra BB đak petog razreda, bio na prvom času, drugi i treći čas je likovno. Drugi čas je počeo u 8.50 časova. Dete sa pratiocem nije bilo na času u 9.16 časova, jer škola nije obezbedila rampu da dete u kolicima može da prevlada stepenice. Stajali su u holu škole do oko pola 10, jer nije bilo zainteresovanih da prenesu kolica sa detetom dve do tri stepenice;

– da je time BB onemogućeno da pohađa obavezno osnovnoškolsko obrazovanje.

 

1.4. U prilogu pritužbe i njenih dopuna dostavljena je sledeća dokumentacija: 1) dopis podnositeljke pritužbe upućen DD, direktorki OŠ VV od 26. aprila 2023. godine; 2) imejl DD, direktorke OŠ VV, upućen 27. aprila 2023. godine podnositeljki pritužbe; 3) dopis podnositeljke pritužbe upućen DD, direktorki OŠ VV od 3. maja 2023. godine; 4) dopis podnositeljke pritužbe upućen Školskoj upravi GG od 31. maja 2023. godine; 5) obaveštenje Prosvetnog inspektora br. IV-01-614-15 od 31. jula 2023. godine upućen podnositeljki pritužbe; 6) dopis podnositeljke pritužbe upućen Prosvetnom inspektoru od 10. avgusta 2023. godine; 7) dopis podnositeljke pritužbe upućen Prosvetnom inspektoru od 31. avgusta 2023. godine; 8) dopis Školske uprave GG br. 906-420-610-313/2023-07 od 11. jula 2023. godine upućen podnositeljki pritužbe; 9) dopis Prosvetnog inspektora br. IV-01-614-27 od 18. septembra 2023. godine upućen podnositeljki pritužbe; 10) dopis podnositeljke pritužbe upućen Prosvetnom inspektoru od 21. i 27. septembra 2023. godine; 11) dopis Prosvetnog inspektora IV-01-614-27 od 25.9.2023. godine upućeno podnositeljki pritužbe.

1.5. U cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, u toku postupka pribavljeno je izjašnjenje i dopuna izjašnjenja DD, direktorke Osnovne škole VV.

1.6. U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja navedeno je:

–  da je učenik BB školsku 2022/2023. godinu završio prema IOP2 (Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, „Službeni glasnik“ br. 74/2018, član 7. stav 1. tačka 2). Evidencija o ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja po IOP-u vodi se u propisanoj evidenciji u školi u skladu sa zakonom, podaci su zaštićeni i pristup Dosijeu BB imaju isključivo članovi Tima za pružanje dodatne podrške;

– da je plan tranzicije plan podrške detetu i učeniku pri uključivanju u obrazovanje, pri prelasku na drugi nivo obrazovanja, u ovom slučaju, ili pri prelasku u drugu obrazovnu ustanovu. Plan tranzicije za učenika BB je urađen u maju 2023. godine kada je i majka pozvana na razgovor. Aktivnosti iz plana su analizirane zajedno sa stručnim saradnikom i navedeno da se izvode tokom cele godine. Na plan majka nije dala saglasnost zbog, prema njenom mišljenju, roka kada je donet;

– da joj je još tokom aprila 2023. pismenim putem sugerisano da su profesori predmetne nastave tokom školske 2022/2023. prema svojim redovnim planovima obavili posete časovima odeljenja koje pohađa BB, kao i da su to naveli u svojim redovnim godišnjim izveštajima. U toku drugog polugodišta nastavnici predmetne nastave su održali po jedan čas umesto učiteljice i na taj način se upoznali sa učenicima. Ovo je samo jedna od aktivnosti plana. Tokom avgusta se održava i sednica Odeljenjskih veća petih razreda uz prisustvo učiteljica, na kojem one iznose i analiziraju bitne karakteristike za svakog učenika;

– da je nastavna godina ranije završena odlukom Ministarstva prosvete i da su aktivnosti koje su planirane redovnim Godišnjim planom rada i svim ostalim Planovima morale biti korigovane;

– da, što se tiče navoda majke da učenik mora da ima IOP iz svakog pojedinačnog predmeta pre septembra 2023. godine, prema Pravilniku o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik“ br. 74/2018, članu 14.), planovi će se doneti nakon određenog perioda rada sa učenikom tokom petog razreda. Konkretizacija aktivnosti iz svakog predmeta nije moguća pre upoznavanja, praćenja, procenjivanja sposobnosti i mogućnosti svakog učenika;

– da je izrada IOP planova u petom razredu za učenika BB planirana od septembra 2023/2024. godine nakon praćenja učenika;

– da je tokom 2022. godine obezbeđena nova, standardizovana rampa za osobe sa invaliditetom na glavnom ulazu koji vodi i do školskog dvorišta. Unutar škole za odlazak do trpezarije i sale za fizičko korišćene su montažne rampe, za koje majka smatra da nisu bezbedne, a prosvetna inspektorka nije zabranila upotrebu istih jer ovo nije u njenoj nadležnosti, niti je o nebezbednosti korišćenja rampi škola obaveštena na bilo koji način. Na zahtev učiteljice i majke učenika sedište kolica koje učenik koristi je premešteno na veće točkove zbog bolje amortizacije i veće udobnosti. Na taj način učenik je na časove fizičkog vaspitanja i izlazak na školske terene koristio novu, bezbednu rampu koja se nalazi na ulasku u školsku zgradu;

– da pored obezbeđenih rampi, učenik BB ostvaruje pravo i na uslugu ličnog pratioca i tokom boravka u školi apsolutno uvek ima zadovoljenu potrebu u oblasti kretanja, te da da bezbednost učenika nije dovedena u pitanje;

– da je škola tokom 2019. godine obezbedila medicinska kolica za decu „Kimba“, medicinsko tehničko pomagalo modularnog sistema „Mygo“ koje koristi učenik BB, a tokom 2022. godine, izvršen je redovan servis prema telesnim merama učenika BB. Na inicijativu majke i kontinuiranog nezadovoljstva oko održavanja i servisiranja kolica dogovoren je servis u prostorijama škole sa predstavnikom firme „ĐĐ“, EE u terminu koji odgovara majci, da sa detetom dođe te da se kolica i sedište prilagodi razvojnim potrebama deteta. Na dogovoreni sastanak je došao samo lični pratilac sa proporcijama deteta koje je majka dala. Majka nije ispoštovala dogovor i čini se da nema inicijativu za konstruktivnom komunikacijom u ovoj, ni svakoj budućoj situaciji;

– da škola nema medicinsku službu koja bi se konkretno bavila održavanjem higijene u određenim situacijama kod učenika (npr. presvlačenje pelena učeniku). U ovom slučaju ova aktivnost je u domenu socijalne zaštite i time se bavi lični pratilac deteta. Za potrebe presvlačenja učenika postoji prostorija, koja se nalazi u prizemlju zgrade, kao predprostorija muškog toaleta;

– da škola ima jedan sprat, a da su neki od kabineta na spratu. Na pitanje majke o ugradnji lifta, škola je u više navrata odgovorila da Odlukom o budžetu za 2023. godinu nisu predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije i nabavku i ugradnju lifta. Nastava u školskoj 2023/2024. godini za odeljenje koje pohađa BB će biti organizovana u prizemlju, a sav potreban materijal koji se tiče specifičnosti svakog nastavnog predmeta biće obezbeđen u učionici i dostupan i učeniku BB;

– da je 26. juna 2023. godine održan i roditeljski sastanak u odeljenju koje pohađa učenik BB uz prisustvo stručne službe i direktorke na kojem su roditeljima date informacije o organizovanju i realizovanju nastavnog procesa u petom razredu;

– da je telefonskim putem 28. juna 2023. direktorka obaveštena od strane ŽŽ, prosvetnog savetnika Školske uprave GG, o poseti školi po pitanju pritužbe majke o liftu i tranziciji učenika BB;

– da je 29. juna 2023. u školi održan sastanak sa savetnicima iz Školske uprave GG, ZZ i ŽŽ. Na uvid je data sva relevantna dokumentacija i obavljen je razgovor sa direktorkom i stručnim saradnicima škole. Pisani izveštaj od strane savetnika škola nije dobila do današnjeg dana;

– da postoji prostor za presvlačenje deteta. Za namene presvlačenja predviđena je prostorija koja se nalazi u predprostoriji muškog toaleta u koju se ulazi iz hola škole. Kolica mogu neometano da prođu kroz vrata i da se ista zatvore prilikom ulaska. S obzirom na to da se u prostor za presvlačenje ne ulazi direktno iz toaleta, a da česma u prostoriji u kojoj se presvlači učenik nije u funkciji u toku prepodneva – nema odakle pod da bude mokar i klizav. Vrata prostorije za presvlačenje su zatvorena i u nju drugi učenici ne ulaze. Prostorija je opremljena krevetom, stočićem i ormanom;

– da, kako bi bezbednost učenika bila na zavidnom nivou, po preporuci Ministarstva unutrašnjih poslova i Školske uprave GG, predloženo je da odrasla lica koja nisu zaposlena u školi ne ulaze u školsku zgradu, niti da se šetaju po njoj bez prethodnog javljanja dežurnoj ženi ili dežurnom policajcu. Sto dežurnih se nalazi na samom ulazu u objekat i prilikom ulaska je potrebno reći kod koga je zakazan razgovor. Roditelji koji dolaze po decu mogu nesmetano da uđu u školsko dvorište i tu ih sačekaju;

– da roditelj AA učenika BB dovodi u školu na glavni ulaz i da ga na istom sačekuje. Tu je postavljena fiksna rampa;

– da je montažna rampa koja se postavlja unutar škole dostavljena 21. septembra 2023. i tom prilikom je AA pozvana radi uvida u sigurnost, bezbednost i lakoću prelaska preko rampe. Majka je dala saglasnost za upotrebu i kupovinu rampe;

– da je učenik BB krenuo u peti razred školske 2023/2024. godine. U odeljenju V2 nastava se izvodi u učionici, osim za predmete likovne i muzičke kulture i fizičkog i zdrastvenog vaspitanja. Do dana isporuke montažne rampe, časovi su se izvodili u učionici, osim jednog časa muzičke kulture koji se izvodio u holu škole gde se nalazi klavir. Nastavnica je održala čas sa dva odeljenja i nastavu prilagodila u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i tematskog dana. Vremenski uslovi su dozvoljavali da se učenik kroz glavni ulaz škole odvede do sportskog terena gde se izvodila nastava fizičkog i zdrastvenog vaspitanja;

– da se za predmete informatika i računarstvo, kao i tehnika i tehnologija, neophodni laptop računari donose u učionicu koja se nalazi u prizemlju škole. Svaki učenik ima svoj računar za nesmetan rad na času;

– da s obzirom na to da je psiholog škole počeo sa radom 12. septembra 2023. godine, majka je na razgovor pozvana dana 18. septembra 2023. godine. Za to vreme su održani sastanci Tima za inkluziju, sednice Nastavničkog veća i odeljenjskog veća V2 radi organizacije nastave po izmenjenom planu i programu za BB. Majka je za to vreme imala obezbeđenu kontinuiranu komunikaciju sa odeljenjskim starešinom. Usledilo je prikupljanje planova za realizaciju IOP-a 2 za prvo polugodište školske 2023/2024. godine i AA je pozvana da dođe u školu radi davanja saglasnosti na isti za dan 28. septembra 2023;

– da je lokalna samouprava Opštine II obaveštena o inicijativi majke da je kupovina i postavka lifta u objektu škole neophodna za učenika BB.

1.7. U prilogu izjašnjenja i dopune izjašnjenja dostavljena je sledeća dokumentacija: 1) plan tranzicije (vremenski period za realizaciju plana tranzicije: jun, septembar, oktobar 2023.); 2) fotografije; 3) zapisnik o primopredaji medicinsko tehničkog pomagala naručiocu od 30.10.2019. godine; 4) list za servisne usluge od 6.9.2022. godine; 5) imejl prepiska podnositeljke pritužbe i OŠ VV od 19. i 22. avgusta 2022. godine, 26. i 27. aprila i 3. maja 2023. godine; 6) fotografija obaveštenja o održanom roditeljskom sastanku od 26.6.2023. godine.

1.8. Radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik se obratio Školskoj upravi GG upitom da Poverenika obavesti da li je uprava pružala operativnu i stručnu podršku školi i vršila stručno-pedagoški nadzor u ovoj školi povodom situacije u kojoj se našao maloletni sin podnositeljke pritužbe. Školskoj upravi GG je ukazano da je potrebno da nam dostavi izveštaj, kao i eventualno druga akta koja se odnose na događaj koji je predmet pritužbe, kao i da nas obavesti da li je bilo propusta u postupanju OŠ VV po pitanju tranzicije učenika BB i izrade plana tranzicije ovog učenika iz četvrtog u peti razred, odnosno da li je urađen plan u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Takođe, Školskoj upravi GG je ukazano na potrebi da Poverenika obavesti da li su razmatrani navodi majke da školski objekat nije pristupačan osobama koje za kretanje koriste kolica, odnosno da ne poseduje lift i adekvatne rampe za kretanje u kolicima, niti prostoriju/deo prostorije gde dete može da se presvuče.

 

1.9. Školska uprava GG obavestila je Poverenika dopisom br. 906-420-610-587/2023-07 od 2. oktobra 2023. godine da je postupala u OŠ VV na osnovu predstavke AA, majke učenika BB. Kako je u dopisu ukazano, predmet je dodeljen prosvetnim savetnicima ŽŽ i ZZ koji su u navedenom periodu u okviru započetog vanrednog stručno-pedagoškog nadzora proverili navode iz predstavke i doneli procenu o nivou kvaliteta rada ustanove u predmetnom slučaju, kao i pružili stručnu pomoć ustanovi. Tokom nadzora prosvetni savetnici su 29. juna 2023. godine posetili školu, prethodno je ostvaren uvid u relevatnu školsku dokumentaciju i evidenciju, tokom posete školi je ostvaren uvid i dopuna dokumentacije, realizovani su razgovori sa direktorkom, sekretarom, pedagogom i psihologom škole a ostvaren je uvid i u Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru. Na osnovu prikupljenih podataka i nakon stručne analize donete su procene o kvalitetu rada ustanove u predmetnom slučaju. Zaključeno je da nisu potvrđeni navodi iz predstavke, da nema nepravilnosti u pružanju podrške učeniku BB, procesuiranju slučajeva vršnjačkog nasilja koje je majka takođe prijavljivala (za dete JJ), i da je kvalitet rada škole i zaposlenih u oblastima kvaliteta podrška učenicima i zaštita od nasilja i diskriminacije na zadovoljavajućem nivou. Kako je u dopisu zaključeno, školi su tokom postupanja date preporuke za unapređivanje kvaliteta rada u delu komunikacije i saradnje sa roditeljima učenika a majci učenika je poslat Odgovor na predstavku 11. jula 2023.

1.10. U prilogu dopisa Školska uprava GG je dostavila: 1) izveštaj o stručno pedagoškom nadzoru br. 906-420-610-313/2023-07 od 24.8.2023. godine; 2) odgovor na zahtev podnositeljki pritužbe br. 906-420-610-313/2023-07 od 11.7.2023. godine.

1.11. Radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik se obratio Prosvetnom inspektoru upitom da li je izvršen inspekcijski nadzor u OŠ VV i šta je sve Prosvetna inspekcija preduzela tim povodom. Prosvetnom isnpektoru je ukazano da je potrebno da dostavi dokumentaciju koja se odnosi na događaj koji je predmet pritužbe, kao i da Poverenika obavesti da li je bilo propusta u postupanju OŠ VV po pitanju tranzicije učenika BB i izrade plana tranzicije ovog učenika iz četvrtog u peti razred, odnosno da li je urađen plan u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Takođe, Prosvetnom isnpektoru je napomenuto da je potrebno da pruži obaveštenje o razmatranju navoda majke da školski objekat nije pristupačan osobama koje za kretanje koriste kolica, odnosno da ne poseduje lift i adekvatne rampe za kretanje u kolicima, niti adekvatnu prostoriju/deo prostorije gde dete može da se presvuče.

 

1.12. Prosvetni inspektor je dopisom br. IV-01-614-20 od 26.9.2023. godine između ostalog obavestio Poverenika da je zaključeno da je plan tranzicije za učenika BB donet u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, („Službeni glasnik PC”, broj 74/2018). Tokom školske 2022/2023. godine realizovane su neke od aktivnosti iz plana, a deo su redovnog Godišnjeg plana rada škole delovodni broj 07/395 od dana 14.9.2022. godine: – individualni razgovori odeljenjskog starešine sa učenicima o specifičnostima predmetne nastave; – od februara 2023. godine održavani su časovi predmetne nastave u 4/2 odeljenju; – dana 25.8.2023. i 31.8.2023. održani su sastanci stručne službe, odeljenjskog starešine i predmetnih nastavnika sa ciljem analiziranja načina rada i mogućih izazova u radu sa učenicima 4/2 odeljenja; – održana su dva Odeljenjska veća (25.8.2023. i 31.8.2023.) sa ciljem upoznavanja predmetnih nastavnika o organizaciji nastave u odeljenju 4/2 dok se ne montiraju rampe za dolazak do kabineta, kao i pružanje dodatnih informacija nastavnicima o specifičnostima odeljenja; – u toku četvrtog razreda, kroz razne radionice, igre, sociograme, a najviše kroz razgovor, učiteljica je radila na podizanju samopouzdanja, razvoju empatije i međuljudskim odnosima u razredu, a sve u cilju zbližavanja i poverenja. Nastavna godina je ranije završena odlukom Ministarstva prosvete i aktivnosti koje su planirane redovnim Godišnjim planom rada i svim ostalim planovima su morale biti korigovane, te tako i aktivnosti iz plana nisu realizovane. Dana 26.6.2023. godine održan je i roditeljski sastanak u odeljenju koje pohađa učenik BB uz prisustvo stručne službe i direktorke na kojem su roditeljima date informacije o organizovanju i realizovanju nastavnog procesa u petom razredu. Direktorka škole je u odgovoru na prijavu majke AA, dana 2.6.2023. godine odgovorila „Na zahtev učiteljice i majke učenika sedište kolica koje učenik koristi je premešteno na veće točkove zbog bolje amortizacije i veće udobnosti. Na taj način učenik je na časove fizičkog vaspitanja i izlazak na školske terene koristio novu, bezbednu rampu koja se nalazi na ulasku u školsku zgradu.“ Dana 21.9.2023. godine postavljena je rampa kojom se omogućava da učenik BB neometano dođe do kabineta. Za predmete informatika i računarstvo, kao i tehnika i tehnologija, neophodni laptop računari se donose u učionicu. Prostorija za presvlačenje učenika BB se nalazi u predprostoriji učeničkog muškog toaleta do koje se dolazi iz hola škole. Opremljena je krevetom, stočićem i plakarom. Kolica mogu nesmetano da uđu i da se vrata zatvore.

 

1.13. U prilogu dopisa Prosvetni inspektor dostavio je: 1) izveštaj stručne službe o sprovedenoj tranziciji za učenika BB, Osnovna škola VV, del. br: 02-312 od 14.9.2023. godine; 2) izjavu direktora o uslovima za izvođenje nastave za učenika BB, Osnovna škola VV, del. br: 02-326 od 26.9.2023. godine; 3) izveštaj o tranziciji iz četvrtog u peti razred, KK, učiteljica 5/2, od 15.9.2023. godine; 4) izjavu o preduzetim aktivnostima za učenika BB, Osnovna škola VV, del. br: 03-264-1/23 od 28.7.2023. godine.

 

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

2.1. U dopisu podnositeljke pritužbe upućenom DD, direktorki OŠ VV od 26. aprila 2023. godine, navedeno je: „s obzirom na to da učenik sa invaliditetom BB, koji trenutno pohađa četvrti razred OŠ VV po IOP-U, od septembra ove, 2023. godine, kreće u peti razred, te s obzirom na to da se počevši od petog razreda, deo nastave odvija na spratu škole, u kabinetima, postavljam vam pitanje: zašto nije obezbeđen lift za osobe sa invaliditetom u OŠ VV, kako bi BB mogao da pohađa nastavu (pa i kabinetsku), u skladu sa najvišim pravnim aktom i zakonima Republike Srbije i kako će on od septembra da pohađa nastavu na spratu škole? (Ne verujem da će roditelji ostalih đaka iz razreda pristati na to da njihova deca zbog jednog učenika ne pohađaju kabinetsku nastavu na spratu škole, niti bih ja pristala na to da moj sin ostane na prizemlju škole, bez kabinetske nastave, dok ostali učenici iz razreda pohađaju nastavu na spratu.)“. Kako je u dopisu dalje navedeno: „s obzirom na to da učenik sa invaliditetom BB od septembra ove, 2023. godine, kreće u peti razred, da li je do sada započeta njegova tranzicija u viši razred osnovne škole? Po mojim saznanjima, naime, nije, a do kraja školske godine ostalo je još svega dva meseca. Zašto nije započeta tranzicija i kada će?“

 

2.2. U imejlu DD, direktorke OŠ VV, upućenom 27. aprila 2023. godine podnositeljki pritužbe navedeno je: „tranzicija učenika iz prvog u drugi ciklus obrazovanja se ostvaruje u toku drugog polugodišta četvrtog razreda tako što nastavnici predmetne nastave održe po jedan čas umesto učiteljice i na taj način se upoznaju sa učenicima. Ovi časovi sa organizuju kroz međusobni dogovor učiteljice i nastavnika. Na sednicama Odeljenskih i Nastavničkog veća kao i na sastancima Timova, kolege imaju priliku da međusobno razmenjuju informacije tako da će nastavnici predmetne nastave do početka naredne školske godine biti upoznati sa svim specifičnostima koje su važne za dalji rad sa učenicima. Što se tiče organizacije nastavnog procesa, potrudiću se da do početka naredne školske godine nađem optimalno rešenje koje bi bilo u najboljem interesu svih učenika naše škole.“

 

2.3. U dopisu podnositeljke pritužbe upućenom DD, direktorki OŠ VV od 3. maja 2023. godine, navedeno je: „naveli ste u vašem odgovoru da „tranzicija učenika iz prvog u drugi ciklus obrazovanja se ostvaruje u toku drugog polugodišta četvrtog razreda tako što nastavnici predmetne nastave održe po jedan čas umesto učiteljice i na taj način se upoznaju sa učenicima. Ovi časovi se organizuju kroz međusobni dogovor učiteljice i nastavnika. Na sednicama Odeljenjskih i Nastavničkog veća, kao i na sastancima Timova, kolege imaju priliku da međusobno razmenjuju informacije, tako da će nastavnici predmetne nastave do početka naredne školske godine biti upoznati sa svim specifičnostima koje su važne za dalji rad sa učenicima“, međutim, BB je učenik koji je dosad radio po IOP-U, te će mu i u petom razredu iz svakog predmeta biti potreban IOP, te nije dovoljno da se nastavnici predmetne nastave upoznaju sa specifičnostima deteta, već, kako bi on mogao da pohađa nastavu, trebalo bi do početka školske godine da budu izrađeni, makar u nacrtu, individualni obrazovni planovi, a o njima roditelji tog učenika da budu informisani.“ Kako je u dopisu dalje navedeno, „moje drugo pitanje je bilo zašto nije obezbeđen lift za osobe sa invaliditetom u OŠ VV, kako bi BB mogao da pohađa nastavu (pa i kabinetsku), u skladu sa najvišim pravnim aktom i zakonima Republike Srbije. Navela sam i da ne verujem da će roditelji ostalih đaka iz razreda pristati na to da njihova deca zbog jednog učenika ne pohađaju kabinetsku nastavu na spratu škole, niti bih ja pristala na to da moj sin ostane na prizemlju škole, bez kabinetske nastave, dok ostali učenici iz razreda pohađaju nastavu na spratu – bliži se kraj školske godine i sa nama, roditeljima, niko o toj temi nije razgovarao. Molila bih da precizirate koje bi bilo to „optimalno rešenje koje bi bilo u najboljem interesu svih učenika“, naime, ne vidim način da se to rešenje ostvari bez lifta na sprat škole, niti bih želela da 1. septembra budemo stavljeni pred svršen čin o kom prethodno nismo bili informisani i da budemo prinuđeni da se snalazimo od prilike do prilike.“

 

2.4. U dopisu podnositeljke pritužbe upućenom Školskoj upravi GG od 31. maja 2023. godine, navedeno je: „1. Prijava zbog nepostojanja plana tranzicije

Moj sin BB (12) je dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji po IOP-u završava 4. razred tipične osnovne škole VV. U septembru bi trebalo da krene u 5. razred, u istoj školi. Uprkos tome što je danas 31. maj, a do završetka školske godine ostalo još 20 dana, tranzicija BB iz 4. u 5. razred još nije započeta, niti postoji plan tranzicije, niti su detetovi roditelji uključeni u taj proces. Po pravilniku tranzicija treba da se uradi tri meseca pre početka školske godine. Taj rok već nije poštovan. Učenik BB ne zna da piše i čita, te, s obzirom na to da ne postoji plan tranzicije, samim tim ni naznake o izradi IOP-a do početka školske godine iz svakog predmeta, mala je verovatnoća da će moj sin moći da krene u 5. razred 1. septembra. Kada sam početkom maja meseca i mejlom poslala pitanje direktorki škole VV o tome šta je sa tranzicijom mog deteta, dobila sam odgovor da se „tranzicija učenika iz prvog u drugi ciklus obrazovanja ostvaruje u toku drugog polugodišta četvrtog razreda tako što nastavnici predmetne nastave održe po jedan čas umesto učiteljice i na taj način se upoznaju sa učenicima. Ovi časovi se organizuju kroz međusobni dogovor učiteljice i nastavnika. Na sednicama Odeljenjskih i Nastavničkog veća, kao i na sastancima Timova, kolege imaju priliku da međusobno razmenjuju informacije, tako da će nastavnici predmetne nastave do početka naredne školske godine biti upoznati sa svim specifičnostima koje su važne za dalji rad sa učenicima“. Da objasnim još jednom: BB je učenik koji je dosad radio po IOP-u, te će mu i u petom razredu iz svakog predmeta biti potreban IOP i nije dovoljno da se nastavnici predmetne nastave upoznaju sa „specifičnostima deteta“, već, kako bi on sledeće školske godine mogao da pohađa nastavu, trebalo bi da budu izrađeni plan tranzicije i individualni obrazovni planovi. U proces tranzicije, uzgred budi rečeno, treba da budu uključeni i roditelji deteta. Za sprovodenje plana tranzicije potrebna je pisana saglasnost roditelja. U slučaju našeg deteta ništa od toga nije urađeno. O svemu tome obavešteni su nadležni za obrazovanje i u lokalnoj samoupravi. I od njih sam dobila samo uveravanja.

 1. Prijava zbog korišćenja rampe u školi koja je nebezbedna za dete i postupanja prosvetne inspektorke iz II LL

Početkom 2022/2023. školske godine u Osnovnoj školi VV mom sinu BB (4. razred) koji ima cerebralnu paralizu i nije u mogućnosti da hoda, onemogućeno je adekvatno pohađanje nastave. Dana 2. septembra objekat škole nije bio pristupačan za dete koje koristi kolica, jer nisu bile postavljene rampe na ulaz u školu, ka trpezariji i ka fiskulturnoj sali. Dana 5. septembra postavljena je rampa na ulaz u školu, međutim, čim sam stavila detetova kolica na rampu, rampa je pala sa stepenica. Neadekvatnom rampom i/ili neadekvatno postavljenom rampom bila je ugrožena bezbednost mog deteta. Nakon podnošenja prijave prosvetnoj inspektorki iz II LL, ona je utvrdila da je rampa nebezbedna, mada do danas, 31. maja, ni nakon mog insistiranja, nisam dobila njen pisani odgovor na moju prijavu o nebezbednosti rampe, te je u decembru prošle godine postavljena adekvatna rampa na ulazu u školu. Od septembra do decembra dete je koristilo nebezbednu rampu. U međuvremenu sam saznala da se ta nebezbedna rampa i dalje koristi unutar školskoj objekta. Na to sam 30. maja izričito skrenula pažnju direktorki škole DD (da ne sme da se koristi, jer je nebezbedna i dovodi u opasnost bezbednost mog deteta), da bi dan kasnije, 31. maja, (a nebezbedna rampa ponovo bila korišćena u školi i time je još jedanput ugrožena bezbednost mog sina. Molim vas da reagujte i to što hitnije na ove prijave.“

 

2.5. U obaveštenju Prosvetnog inspektora br. IV-01-614-15 od 31. jula 2023. godine upućenom podnositeljki pritužbe, navedeno je: „Povodom vašeg podneska koji je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice ustupio prosvetnom inspektoru Opštine DD dana 7.7.2023. godine, obaveštavam vas o sledećem: Prosvetni inspektor Opštine DD izvršila je dana 28.7.2023. godine vanredni inspekcijski nadzor u Osnovnoj školi VV, a o čemu je sastavila Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru u Osnovnoj školi VV broj IV -01-614-23 od 31.7.2023. godine u kome, je između ostalog, konstatovano:

 1. Plan tranzicije za učenika BB je urađen u maju 2023. godine kada ste kao majka pozvani na razgovor. Aktivnosti plana su analizirane zajedno sa stručnim saradnikom i navedeno da se izvode tokom cele godine.
 2. Dana 26.6.2023. godine održan je i roditeljski sastanak u odeljenju koje pohađa učenik BB uz prisustvo stručne službe i direktorke na kojem su roditeljima date informacije o organizovanju i realizovanju nastavnog procesa u petom razredu.
 3. Direktorka škole je u odgovoru na Vašu prijavu odgovorila „Na zahtev učiteljice i majke učenika sedište kolica koje učenik koristi je premešteno na veće točkove zbog bolje amortizacije i veće udobnosti. Na taj način učenik je na časove fizičkog vaspitanja i izlazak na školske terene koristio novu, bezbednu rampu koja se nalazi na ulasku u školsku zgradu.“

 

2.7. U dopisu podnositeljke pritužbe upućenom Prosvetnom inspektoru od 10. avgusta 2023. godine, navedeno je: „Povodom vašeg obaveštenja od 31. jula, broj 1V-01-614-15, a u vezi sa mojom prijavom protiv OŠ VV pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji, nakon čega ste sproveli, kako navodite, vanredni inspekcijski nadzor u OŠ VV u kom, između ostalog, konstatujete nekoliko stvari, obaveštavam vas da u vašim konstatacijama (tačke 1. i 3) ima činjeničnih netačnosti.

 1. Plan tranzicije učenika BB (mog sina sa invaliditetom) nije urađen kako navodite u maju 2023. godine, niti sam u maju pozvana na razgovor u školu.

Pozvana sam na prvi i jedini razgovor u školu sa psihologom 4. juna, a razgovor je obavljen 5. juna (o tome imam i dokaze) u vezi sa planom tranzicije, na koji sam odbila da dam saglasnost, jer je meni predočen dan pre završetka školske godine, a ne tri meseca pre okončanja školske godine kako je pravilnikom određeno. Plan tranzicije (na koju nisam dala saglasnost, niti sam konsultovana i obaveštena prilikom izrade istog kao roditelj) ni u jednom segmentu nije realizovan do 10. avgusta 2023.

 1. Moja prijava se odnosila na korišćenje nebezbedne rampe unutar školskog objekta (koja je prethodno stajala kod ulaza na školu i koju ste ocenili kao nebezbednu, te je izrađena adekvatna rampa na ulazu u školu). Unutar školskog objekta treba da se postave bezbedne rampe zarad sigurnosti i bezbednosti učenika BB. To se do kraja školske godine nije desilo.

Poslednjih dana škole zatražili smo (učiteljica i ja) od direktorke škole da sedište koje učenik koristi prilikom nastave bude premešteno na bazu sa većim točkovima, jer poslednjih dana 4. razreda deca su provodila više vremena napolju nego u učionici, a baza sa većim točkovima je predviđena za spoljno korišćenje (ne u učionici).

U petom razredu sedište treba ponovo da bude premešteno na bazu sa manjim točkovima koja je predviđena za korišćenje unutar objekta, te u 5. razredu učenik, kako bi stigao do trpezarije i fiskulturne sale, neće izlaziti iz školskog objekta kako bi u dvorištu napravio (nepotreban) krug u kolicima oko škole i ušao u fiskulturnu salu. Nije rešen ni problem ulaska u trpezariju – zato je neophodno postavljanje dve rampe unutar objekta škole (na stepeništa kod biblioteke i kod fiskulturne sale).“

 

2.8. U dopisu podnositeljke pritužbe upućenom Prosvetnom inspektoru od 31. avgusta 2023. godine, navedeno je: „Nakon današnjeg (31. avgust) telefonskog razgovora sa osobom koja se javila na broj telefona 487-44-51 (pretpostavljam da je načelnica odeljenja prosvetne inspekcije LjLj), a u vezi sa prijavom pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji tokom leta 2023. o diskriminaciji učenika sa invaliditetom BB OŠ VV:

– zbog nesprovedene tranzicije iz 4. u 5. razred,

– zbog korišćenja nebezbedne rampe itd, a koju ste prijavu kao pokrajinska inspekcija vratili na opštinski nivo, prosvetnom inspektoru LL, koja je prethodno bila obaveštena o nesprovedenoj tranziji deteta iz 4. u 5. razred (i nije ništa učinila), štaviše obavestila me je 6. jula da me je škola obavestila iz prvog u drugi ciklus obrazovanja. Potom me je L 31. jula 2023. pismeno obavestila da je moj podnesak vaš sekretarijat ustupio njoj na rešavanje te me je obavestila o tome šta je konstatovala. Potom sam joj 10.8.2023. odgovorila na obaveštenje. Od tada do danas nikakvo izjašnjenje/nalaz/obaveštenje nisam dobila niti od L, niti od pokrajinske prosvetne inspekcije.

Sutra je 1. septembar i moj sin BB neće imati adekvatne uslove da krene u 5. razred jer tranzicija nije sprovedena i rampe za objekat škole nisu obezbedene.

Molim vas da učinite korake iz vaše nadležnosti u što kraćem roku. Molim vas i da izvršite nadzor nad radom opštinskog prosvetnog inspektora LL.“

 

2.9. U dopisu Školske uprave GG br. 906-420-610-313/2023-07 od 11. jula 2023. godine upućenom podnositeljki pritužbe, navedeno je: „U skladu sa čl. 31. i 170. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 88/2017 i 27/2018 – dr. zakon, 10/19 i 6/20), Pravilnikom o stručno-pedagoškom nadzoru „Službeni glasnik PC“, br. 87/19), i Vaših predstavkizahteva za stručno pedagoškim nadzorom u OŠ VV u slučaju vršnjačkog nasilja i diskriminacije, dana 30.6.2023. započet je vanredni poseban stručno-pedagoški nadzor nad radom OŠ VV. Tokom nadzora izvršen je uvid u školsku dokumentaciju i evidenciju, relevantnu za predmetne slučajeve, obavljeni su intervjui sa direktorom, sekretarom, pedagogom i psihologom Škole. Nakon stručne analize prikupljene dokumentacije i podataka dobijenih prilikom posete Školi, zaključeno je da je ustanova preduzimala aktivnosti u skladu sa čl. 76, 110. i 111. ZOSOV-a, Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje i Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualno obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Utvrđeno je da je Škola u celini kao i da su pojedini zaposleni postupali na zadovoljavajućem nivou kvaliteta tokom pružanja podrške učenicima kojima se pruža dodatna podrška u učenju i ponašanju i adaptaciji na školsku sredinu. Nadalje, u procesuiranju prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja, nisu uočeni propusti i nepravilnosti koje bi nalagale pokretanja postupaka za otklanjanje nepravilnosti i utvrđivanja disciplinske i druge odgovornosti zaposlenih te da se može reći da u školi funkcioniše sistem pružanja podrške učenicima i sistem zaštite od nasilja. Takođe, procenjeno je da u pojedinim aspektima kvaliteta postoji prostor za unapređivanje i u tom smislu školi su date preporuke/predlog mera za unapređivanje kvaliteta rada, posebno kada je u pitanju unapređivanje komunikacije i saradnje sa roditeljima učenika. U tom smislu Vama ukazujemo da ste kao roditelj u obavezi da sarađujete sa Školom, uvažite stručne procene škole, odeljenjskog starešine, stručne službe, Tima za zaštitu od nasilja i diskriminacije, Tima za inkluzivno obrazovanje i uprave škole i da na poziv uzmete aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada kao i svim aktivnostima na podršci Vašem detetu. Dalje postupanje ustanove kao i primena predloženih mera za unapređivanje biće predmet praćenja nadležnih prosvetnih savetnika tokom narednog perioda – kraja tekuće školske godine i početkom naredne.“

 

2.10. U dopisu Prosvetnog inspektora br. IV-01-614-27 od 18. septembra 2023. godine upućenom podnositeljki pritužbe, navedeno je: „Povodom vašeg podneska koji je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice ustupio prosvetnom inspektoru Opštine II dana 06.9.2023. godine, obaveštavam vas o sledećem:

Prosvetni inspektor Opštine II izvršila je dana 14.9.2023. godine vanredni inspekcijski nadzor u Osnovnoj školi VV, a o čemu je sasgavila Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru u Osnovnoj školi VV broj IV-01-614-28 od 18.9.2023. godine u kome, je između ostalog, konstatovano:

 1. Plan tranzicije za učenika BB donet je u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, („Službeni glasnik PC“, broj 74/2018)
 2. Tokom školske 2022/2023. godine realizovane su neke od aktivnosti iz plana, a deo su redovnog Godišnjeg plana rada škole:

– individualni razgovori odeljenjskog starešine sa učenicima o specifičnostima predmetne nastave

– od februara 2023. godine održavani su časovi predmetne nastave u 4/2 odeljenju

– dana 25.8.2023. i 31.8.2023. održani su sastanci stručne službe, odeljenjskog starešine i predmetnih nastavnika sa ciljem analiziranja načina rada i mogućih izazova u radu sa učenicima 4/2 odeljenja

– održana su dva Odeljenjska veća (25.8.2023. i 31.8.2023.) sa ciljem upoznavanja predmetnih nasgavnika o organizaciji nastave u odeljenju 4/2 dok se ne montiraju rampe za dolazak do kabineta, kao i pružanje dodatnih informacija nastavnicima o specifičnostima odeljenja.

U toku četvrtog razreda, kroz razne radionice, igre, sociograme, a najviše kroz razgovor, učiteljica je radila na podizanju samopouzdanja, razvoju empatije i međuljudskim odnosima u razredu, a sve u cilju zbližavanja i poverenja.

 1. Nastavna godina je ranije završena odlukom Ministarstva prosvete i aktivnosti koje su planirane redovnim Godišnjim planom rada i svim ostalim planovima su morale biti korigovane, te tako i aktivnosti iz plana nisu realizovane.“

 

2.11. U dopisu podnositeljke pritužbe upućenom Prosvetnom inspektoru od 21. septembra 2023. godine, navedeno je: „U vašem obaveštenju broj IV-01-614-27 od 18.9.2023. između ostalog navodite „Plan tranzicije za učenika BB donet je u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje (Službeni glasnik RS broj 74/2018)“.

U vezi s tim izjavljujem:

 1. Plan tranzicije iz 4. u 5. razred OŠ VV za učenika BB sa invaliditetom meni, njegovoj majci, predočen je 5. juna 2023. Odbila sam da dam saglasnost na plan tranzicije, jer nije bilo vremena za sprovođenje istog, naime škola je okončana dan kasnije.

Naime, u Pravilniku o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje predviđeno je da u cilju pripreme ustanove i ostvarivanja kontinuiteta podrške koju dobija dete, učenik i odrasli, Tim ustanove koju pohađa dete, učenik, odnosno odrasli je u obavezi da najmanje tri meseca pre polaska deteta, učenika odnosno odraslog uspostavi saradnju sa Timom ustanove u kojoj dete, učenik odnosno odrasli nastavlja da stiče obrazovanje.

 1. Najzad, na kraju vašeg obaveštenja sami konstatujete da …„to tako aktivnosti iz plana nisu sprovedene“.
 2. Rampe za dolazak do kabineta učenika BB do 21. septembra nisu montirane.

U članu 3 Pravilnika o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje navodi se „Ako u postupku praćenja vaspitač, nastavnik i stručni saradnik, utvrdi da postoje fizičke, komunikacijske ili socijalne prepreke koje nepovoljno utiču na dobrobit i razvoj deteta, učenika, odnosno odraslog i na očekivane ishode obrazovanja i vaspitanja, pristupa se prikupljanju podataka radi formiranja dokumentacije u svrhu pružanja odgovarajuće podrške u obrazovanju i vaspitanju“. Fizičke prepreke od završetka prethodne školske godine, 6. juna do 21. septembra (potrebna nabavka rampi) – za više od tri meseca – nisu otklonjene.“

 

2.12. U dopisu Prosvetnog inspektora IV-01-614-27 od 25.9.2023. godine upućenom podnositeljki pritužbe, navedeno je: „Uvidom u plan tranzicije za učenika BB potpisali ste da niste saglasni, obrazloženje „nije donet i ostvaren u pravilnikom predviđenom roku”. Nema datuma kada ste potpisali.

Uvidom u pisanu izjavu direktora škole „Plan tranzicije za učenika BB je urađen u maju 2023. godine kada je i majka pozvana na razgovor”

Uvidom u Izveštaj stručne službe o sprovedenoj tranziciji za učenika BB utvrđeno je da je plan tranzicije za učenika BB donet u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, („Službeni glasnik PC“, broj 74/2018)

 

2.13. U dopisu podnositeljke pritužbe upućenom Prosvetnom inspektoru od 27. septembra 2023. godine, navedeno je: „primila sam vaše obaveštenje od 25. septembra u kom navodite:

„Uvidom u plan tranzicije za učenika BB potpisali ste da niste saglasni, obrazloženje „nije donet i ostvaren u pravilnikom predviđenom roku“. Nema datuma kada ste potpisali.“

Kao što sam vam ranije navela, tadašnji psiholog škole MM pozvala me je 4. juna 2023. telefonom da dođem u školu 5. juna 2023. u vezi sa planom tranzicije za učenika BB kada sam i otišla u školu, obavila razgovor sa psihologom i odbila da dam saglasnost na plan tranzicije, s obzirom na to da se škola završila sutradan 6. juna, te nije bilo vremena da se plan tranzicije realizuje. S obzirom na to da nisam dobila kopiju plana tranzicije s mojim potpisom i obrazloženjem da odbijam da dam saglasnost na isti, nema pisani dokaz, ali možete da postavite pitanje tadašnjem psihologu škole VV MM kako bi se utvrdilo kog datuma se to desilo, kao i da izvršite uvid u svesku na prijemnom pultu škole, gde bi trebalo da je upisan datum, moje ime i razlog zbog čega sam posetila školu.

Dalje navodite: „Uvidom u pisanu izjavu direktora škole „Plan tranzicije za učenika BB je urađen u maju 2023. godine kada je majka pozvana na razgovor’. Ta tvrdnja (kako navodite, pisana izjava direktora škole) nije istinita. Nisam u maju mesecu pozvana na razgovor u školu, uprkos tome što sam se kod direktora škole pisanim putem (imejlom) još u aprilu raspitivala o tranziciji mog sina sa invaliditeiom iz 4. u 5. razred. U prilogu vam dostavljam imejl prepisku s direktorom škole. I to su jedine korespodencije koje sam vodila o tranziciji, sve dok 5. juna nisam bila kod psihologa škole kada sam odbila da dam saglasnost na plan tranzicije.

Molim vas da mi dostavite pominjanu pisanu izjavu direktora Škole o tome da je „Plan tranzicije za učenika BB urađen u maju 2023. godine kada je majka pozvana na razgovor“.

U 3. tački vašeg obaveštenja kažete da „Uvidom u Izveštaj stručne službe o sprovedenoj tranziciji za učenika BB utvrđeno da je plan tranzicije za učenika BB donet u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje“. Ni to nije tačno. Po pravilniku trebalo je da plan tranzicije bude donet najmanje tri meseca pre okončanja škole kako bi se realizovao. Ponavljam da mi je plan tranzicije tek 5. juna predat na saglasnost, koju sam odbila da dam. Dakle, tranzicija nije sprovedena. Molim vas da mi dostavite Izveštaj stručne službe o sprovedenoj tranziciji za učenika BB.“

 

2.14. U planu tranzicije (vremenski period za realizaciju plana tranzicije: jun, septembar, oktobar 2023.), u okviru grupe aktivnosti usmerenih na dete/učenika/odraslog i porodicu,  navedeni su individualni razgovori o specifičnostima predmetne nastave; posete časovima predmetne nastave sa ličnim pratiocem; savetodavni razgovori sa učenikom/roditeljima o narednom ciklusu obrazovanja, čiji je cilj upoznati i informisati učenika o načinu funkcionisanja u 5. razredu, o novim predmetima i nastavnicima; pružiti učeniku osećaj sigurnosti na časovima predmetne nastave, čiji su ključni ishodi kvalitetna, uspešna adaptacija učenika; učenik nije anksiozan, lako stupa u komunikaciju sa nastavnicima; upoznat je sa novim predmetima i načinima funkcionisanja. U okviru grupe aktivnosti usmerenih na na vaspitnu grupu/odeljenje, navedeni su održavanje časova predmetne, nastave u 4. razredu i izveštavanje stručne službe; poseta predstavnika Đačkog parlamenta, čiji je cilj upoznavanje učenika, kao i ostalih, sa određenim nastavnicima, pružanje konkretnih informacije o načinu rada u višim razredima; podrška vršnjaka i neformalno prenošenje, dok je kao ključni ishod navedeno da su učenici informisani o novom načinu rada i umeju da se adaptiraju na iste. U okviru grupe aktivnosti u ustanovi u kojoj se obrazuje dete/učenik/odrasli, navedeni su savetodavni, instruktivni rad sa određenim nastavnicima koji će održavati nastavu u 5.r; inicijalni sastanci odelj. starešine, nastavnika, stručne službe, lp; stručno usavršavanje zaposlenih u školi, čiji je cilj razmena iskustva, savetovanje o načinu rada sa učenikom, pregled postojeće dokumentacije; preliminarna analiza stanja i mogućih izazova kod svakog nastavnika; usavršavanje znanja i veština zaposlenih o temi tranzicije, čiji su ključni ishodi – nastavnici i novozaposleni su stekli potrebne informacije i znanja te postupaju u skladu sa tim, sposobni su da prepoznaju moguće izazaove u radu; planovi su usklađeni i vide se ishodi u napredovanju i adaptaciji učenika. U okviru grupe aktivnosti usmerenih na institucije u lokalnoj zajednici, navedeno je zalaganje za obezbeđenje finansijskih sredstava za unapređenje inkluzivne prakse u školi, čiji je cilj unapređenje inkluzivne prakse, a ključni ishod da učenici kojima je potrebna dodatna podrška imaju adekvatnu i kvalitetnu podršku tokom boravka u školi. Iz fotokopije plana tranzicije koja je dostavljena Povereniku se nazire trag potpisa u polju – Nisam saglasan/a.

 

2.15. Povereniku su dostavljene sledeće fotografije: fotografija naznačena – Ulazak u predprostoriju muškog toaleta, na kojoj su prikazana pritvorena vrata; fotografija naznačena – Ulazak u prostoriju za presvlačenje, na kojoj su prikazana zatvorena vrata; fotografija naznačena – Nesmetan ulazak kolica u prostoriju za presvlačenje, na kojoj su prikazana kolica koja su uža od okvira vrata i kojim može da se uđe u prostoriju u kojoj se nalazi krevet; fotografija naznačena – Prostorija za presvlačenje, na kojoj je prikazan krevet; fotografija naznačena – Školsko dvorište, na kojoj je prikazano dvorište, kao i odrasle osobe koje sede na stepeništu ovog dvorišta; fotografija naznačena – Fiksna rampa na glavnom školskom ulazu, na kojoj je prikazan ulaz u objekat ispred kojeg se nalazi rampa; fotografija naznačena – Montažna rampa, na kojoj je prikazan hodnik sa četiri stepenika na kojima se nalazi rampa.

 

2.16. U zapisniku o primopredaji medicinsko tehničkog pomagala naručiocu od 30.10.2019. godine, između ostalog je navedeno da je zaključen između OŠ VV i ĐĐ. Predmet zapisnika je primopredaja medicinsko tehničkog pomagala – invalidska kolica za decu Kimba za potrebe korisnika BB. Kako je u zapisniku navedeno: „Ugovorene strane saglasno konstatuju sledeće: „Dobavljač je isporučio pomagalo u dogovorenom roku po ugovoru o dobavljanju ortopedskog pomagala koji je zaključen dana 30.7.2019, i u svemu saglasno ugovorenom. Dobavljač je pomagalo isporučio u potpunosti u skladu sa tehničkim specifikacijama proizvoda. Roba nema fizička oštećenja, potpuno je u funkcionalnom i ispravnom stanju prilikom primopredaje.“

 

2.17. U listu za servisne usluge i ĐĐ od 6.9.2022. godine, između ostalog je navedeno da je „izvršena provera kompletnosti i bezbednosti pomagala za hodanje. Pomagalo provereno i podobno za naredno korišćenje, po majčinim preporukama.“

 

2.18. U imejl prepisci podnositeljke pritužbe i OŠ VV od 19. i 22. avgusta 2022. godine, u kojoj je pritužilja navela: „s obzirom na to da sam nezvanično čula da će razred koji pohađa dete sa invaliditetom BB, biti premešten iz učionice u kojoj je i prethodne tri godine bio, pa koju je navikao i koja mu je prilagođena (deca sa teškoćama u razvoju teško podnose promene), te da četvrti razredi idu na sprat škole, molim vas da do početka školske godine obezbedite adekvatnu logistiku, kako propisi inače i godinama nalažu – da bi dete u kolicima mogao da ode na sprat – a to znači da je potreban lift sa platformom u koji mogu da se smeste neurološka kolica,“ škola je odgovorila sledeće: „Informacija koju ste dobili nije tačna, nastava u odeljenju IV 2 će se izvoditi u prizemlju.“

 

2.19. U imejl poruci DD, direktorke OŠ VV upućenoj podnositeljki pritužbe 27. aprila 2023. godine, navedeno je: „tranzicija učenika iz prvog u drugi ciklus obrazovanja se ostvaruje u toku drugog polugodišta četvrtog razreda tako što nastavnici predmetne nastave održe po jedan čas umesto učiteljice i na taj način se upoznaju sa učenicima. Ovi časovi se organizuju kroz međusobni dogovor učiteljice i nastavnika. Na sednicama Odeljenjskih i Nastavničkog veća, kao i na sastancima Timova, kolege imaju priliku da međusobno razmenjuju informacije, tako da će nastavnici predmetne nastave do početka naredne školske godine biti upoznati sa svim specifičnostima koje su važne za dalji rad sa učenicima. Što se tiče organizacije nastavnog procesa, potrudiću se da, do početka naredne školske godine, nađem optimalno rešenje koje bi bilo u najboljem interesu svih učenika naše škole.“

 

2.20. U obaveštenju od 26.6.2023. godine navedeno je da je održan roditeljski sastanak u prisustvu direktorice i pedagoga, u cilju informisanja roditelja o organizovanju nastave u petom razredu.

 

2.21. U izveštaju o stručno pedagoškom nadzoru Školske uprave GG br. 906-420-610-313/2023-07 od 24.8.2023. godine, navedeno je: „Na osnovu člana 170. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik PC br.88/2017 i i 27/2018 i – dr. zakon, 10/19 i 6/20), Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove (Službeni glasnik PC br. 14/2018), Pravilnika o stručno-pedagoškom nadzoru (Službeni glasnik PC br. 87/2019.), i predstavke AA, prosvetni savetnici ŽŽ i ZZ su u periodu jun-jul 2023. godine započeli vanredni posebni stručno-pedagoški nadzor u OŠ VV.

Predmet nadzora:

 1. Kvalitet postupanja ustanove u procesiuiranju prijavljenog slučaja vršnjačkog nasilja u odeljenju 5z, i postupanje zaposlenih, odnosno provera navoda iz predstavke majke AAA
 2. Kvalitet podrške učeniku BB, odeljenje 4g koji nastavu pohađa po IOP-u, odnosno provera navoda iz predstavke majke AA
 3. Procena ostvarenosti izabranih standarda u oblastima kvaliteta Podrška učenicima i Etos

Tokom nadzora realizovane su sledeće aktivnosti:

 1. Aktivnosti pre posete ustanovi, zahtevi ka ustanovi, prikupljanje relevantne dokumentacije
 2. Poseta školi 29.6.2023, uvid u školsku dokumentaciju i evidenciju i izveštaji i zapisnici nadležnih organa (Godišnji plan rada, planovi, izveštaji i zapisnici Tima za zaštitu od diskriminacije i nasilja i Stručnog tima za IO, IOP2, Planovi tranzicije, Operativni planovi zaštite, planovi podrške učenicima koji imaju teškoće u učenji i ponašanju, Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru i dr.); uvid u uslove i resurse škole za pružanje podrške učeniku BB.
 3. Intervjui sa direktorkom DD, stručnom saradnicom – psihologom škole NN, stručnom saradnicom – pedagogom NjNj.
 4. Aktivnosti nakon postupanja u ustanovi: dopuna dokumentacije od strane direktora, stručne službe i odeljenjskog starešine relevantne za predmetni slučaj (zapisnici i izvodi iz dokumentacije odeljenjskog starešine, izvodi iz dokumentacije stručne službe, izjave i službene beleške i dr.), analiza podataka i donošenje stručna procene o kvalitetu rada ustanove u izabranim standardima u okviru oblasti kvaliteta Podrška učenicima i Etos

Utvrđeno stanje:

Oblast kvaliteta rada 4. Podrška učenicima

Standard 4.1. U školi funkcioniše sistem pružanja podrške svim učenicima.

Škola preduzima mere za pružanje podrške učenicima u učenju kao i raznovrsne mere za pružanje vaspitne podrške učenicima. Na osnovu analize uspeha i vladanja na nivou škole se uglavnom preduzimaju mere podrške učenicima. Kvalitet ove podrške je uglavnom ujednačen. Za učenike odeljenja 5z, OO, PP i JJ postoji evidencija i dokumentacija o kontinuiranom vaspitnom radu i aktivnostima u okviru podrške na prevazilaženju neželjenih oblika ponašanja kod učenika, u prvom redu od strane odeljenjskog starešine, stručne službe i Tima za zaštitu od nasilja i diskriminacije.

U pružanju podrške učenicima škola uključuje porodicu, odnosno zakonske zastupnike. Postoji prostor za unapređivanje kvaliteta saradnje škole i porodice, posebno u slučajevima komunikacije sa roditeljima učenika koji imaju teškoće u učenju i ponašanju, i slučajevima prijavljenog vršnjačkog nasilja kada dođe do narušenog odnosa poverenja (roditelji učenika JJ). U pružanju podrške učenicima škola preduzima različite aktivnosti u saradnji sa relevantnim institucijama i pojedincima.

Standarad 4.3. U školi funkcioniše sistem podrške učenicima iz osetljivih grupa i učenicima sa izuzetnim sposobnostima.

Škola u većoj meri stvara uslove za upis učenika iz osetljivih grupa i preduzima mere za redovno pohađanje nastave učenika iz osetljivih grupa. Primenjuje se individualizovani pristup/individualni obrazovni planovi za učenike iz osetljivih grupa i organizuju se aktivnosti za podršku učenju za učenike iz osetljivih grupa. Za učenika 4z odeljenja BB je izrađen individualni obrazovni plan, postoje prilagođavanja školskog prostora i uslova za učenje i boravak u ustanovi za učenika BB; plan tranzicije sa razredne na predmetnu nastavu je sačinjen sa adekvatno planiranim i uvremenjenim aktivnostima u svim predviđenim grupama aktivnosti. Angažovanje ličnog pratioca je u funkciji podrške učeniku BB. Postoji prostor za dalje unapređivanje kvaliteta podrške ovom učeniku u smislu dodatnih rešenja u prilagođavanju prostora – obezbeđivanje nove rampe i lifta i postoje napori ustanove da obezbedi dodatna sredstva za potpuno rešavanje ovih prepreka, a može se reći da su postojeći resursi škole u potpunosti stavljeni u funkciju kvaliteta podrške učeniku BB. Takođe, postoji značajan prostor za unapređivanje kvaliteta saradnje škole i porodice učenika BB, i reuspostavljanje saradnje u funkciji podrške učeniku i u njegovom najboljem interesu. Škola aktivno sarađuje sa relevantnim institucijama i pojedincima u podršci svim učenicima.

Oblast kvaliteta 5. Etos

Standard 5.1. Uspostavljeni su dobri međuljudski odnosi je ostvaren na zadovoljavajućem nivou

U školi postoji poštovanje normi kojima je regulisano ponašanje i odgovornost svih i doslednost u sprovođenju ovih normi. Za diskriminatorsko i nasilno ponašanje u školi, mere i sankcije se sprovode dosledno. U školi se koriste različite tehnike za prevenciju i konstruktivno rešavanje konflikata. Postoje brojne aktivnosti stručne službe i timova, kao i odeljenjskih starešina u okviru časova odeljenjskog starešine a koje su usmerene na nenasilje, prevenciju i učenje učenika komunikacijskim veštinama i konstruktivnom rešavanju konflikata. U slučaju prijavljenog vršnjačkog nasilja u odeljenju 5z i rukovođenja konfliktom u vršnjačkoj grupi, škola je postupala adekvatno i primereno uzrastu učenika (praćenje i nadgledanje statusa pojedinaca u vršnjačkoj grupi i medijacija).

Standard 5.3. U školi funkcioniše sistem zaštite od nasilja je ostvaren na zadovoljavajućem nivou: u školi je vidljiv i jasno izražen negativan stav prema nasilju, Tim za zaštitu učenika od nasilja i diskriminacije je ustanovljen i postupa u skladu sa nadležnostima, a mreža za rešavanje problema nasilja uglavnom funkcioniše u skladu sa Protokolom o zaštiti dece/učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Operativni planovi zaštite koji se izrađuju za 3. i 2. nivo vršnjačkog nasilja su sačinjeni sa adekvatno izabranim aktivnostima u okviru mera sekundarne prevencije, kako kod učenika koji su trpeli, tako i kod učenika koji vrše nasilje. U slučaju procesuiranja prijavljenog vršnjačkog nasilja u odeljenju 5z, Tim za zaštitu učenika od diskriminacije i nasilja je na zadovoljavajućem nivou kvaliteta postupao i procenjivao vrstu i nivo prijavljenog vršnjačkog nasilja, vodeći računa o najboljem interesu deteta/učenika i preduzimao mera zaštite u skladu sa stručnom procenom. Stručna služba i odeljenjski starešina su adekvatno pratili dinamiku unutar vršnjačke grupe tokom procesuiranja slučaja i adekvatno reagovali na negativne pojave i reakcije unutar grupe.

Postoje indikatori koji govore o potrebi unapređivanja kvaliteta rada kada je saradnja sa roditeljima učenika u pitanju, posebno roditeljima učenika koji učestalo krše pravila ponašanja, čine i/ili prijavljuju vršnjačko nasilja. U tom smislu postoji odgovornost ustanove za reuspostavljanje saradnje sa roditeljima učenika kada dođe do značajnog narušavanja odnosa poverenja (kao što je slučaj u odeljenju 5z kada roditelj ne uvažava stručne procene zaposlenih, stručnih organa i timova i učestalo šalje pritužbe na rad škole)

Ocena stanja

Oblast kvaliteta rada 4. Podrška učenicima: procenjivani standardi 4.1. i 4.3. su ostvareni na zadovoljavajućem nivou.

Oblast kvaliteta rada 5. Etos: procenjivani standardi 5.1, 5.3. su ostvareni na zadovoljavajućem nivou.

Predlog mera za unapređivanje rada

 1. Organizovati konsultativni sastanak i stručnu podršku savetnika spoljnih saradnika za inkluzivno obrazovanje u daljem pružanju podrške učeniku BB.

Odgovorna osoba: direktor i savetnik za IO ŠU GG

Rok: do kraja prvog kvartala školske 2023/2024.godine

 1. Organizovati interno stručno usavršavanje u vezi primene Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje i Pravilnika o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje i posebno, unapređivanju saradnje sa roditeljima učenika i prevazilaženju teških situacija kada dođe do narušenog odnosa poverenja između škole i porodice.

Odgovorna osoba: direktor, sekretar, stručna služba, Tim za zaštitu od diskriminacije i nasilja.

Rok: do kraja prvog kvartala školske 2023/ 2024.godine

 1. Izraditi individualne/operativne planove zaštite sa definisanim priroritetnim problemima, kratkoročnim i dugoročnim ciljevima, nosiocima i vremenom realizacije, raznovrsnijim sadržajima aktivnosti – tehnikama i vaspitnim merama i merama za praćenje i vrednovanje napretka, uz participaciju svih relevantnih nosioca odgovornsti. Posebno, unaprediti aktivnosti iz delokruga i nadležnosti odeljenjskog starešine i saradnju sa roditeljima učenika koji krše pravila ponašanja i čine akte vršnjačkog nasilja

Odgovorna osoba: Direktor, Tim za zaštitu od diskriminacije i nasilja, odeljenjske starešine

Rok: do kraja prvog nastavnog perioda šk. 2023/2024, trajan zadatak“

 

2.22. U odgovoru na zahtev podnositeljki pritužbe br. 906-420-610-313/2023-07 od 11.7.2023. godine, Školska uprava GG je navela sledeće: „U skladu sa čl. 31. i 170. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br.88/2017 i 27/2018 – dr. zakon, 10/19 i 6/20), Pravilnikom o stručno-pedagoškom nadzoru “Službeni glasnik PC”, br. 87/19), i Vaših predstavki – zahteva za stručno pedagoškim nadzorom u OŠ VV u slučaju vršnjačkog nasilja i diskriminacije, dana 29.6.2023. započet je vanredni posebani stručno-pedagoški nadzor nad radom OŠ VV.

Tokom nadzora izvršen je uvid u školsku dokumentaciju i evidenciju, relevantnu za predmetne slučajeve, obavljeni su intervjui sa direktorom, sekretarom, pedagogom i psihologom škole.

Nakon stručne analize prikupljene dokumentacije i podataka dobijenih prilikom posete školi, zaključeno je da je ustanova preduzimala aktivnosti u skladu sa čl. 76, 110, i 111. ZOSOV-a, Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje i Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualno obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Utvrđeno je da je škola u celini kao i da su pojedini zaposleni postupali na zadovoljavajućem nivou kvaliteta tokom pružanja podrške učenicima kojima se pruža dodatna podrška u učenju i ponašanju i adaptaciji na školsku sredinu. Nadalje, u procesuiranju prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja, nisu uočeni propusti i nepravilnosti koje bi nalagale pokretanja postupaka za otklanjanje nepravilnosti i utvrđivanja disciplinske i druge odgovornosti zaposlenih te da se može reći da u školi funkcioniše sistem pružanja podrške učenicima i sistem zaštite od nasilja.

Takođe, procenjeno je da u pojedinim aspektima kvaliteta postoji prostor za unapređivanje i u tom smislu školi su date preporuke/predlog mera za unapređivanje kvaliteta rada, posebno kada je u pitanju unapređivanje komunikacije i saradnje sa roditeljima učenika. U tom smislu Vama ukazujemo da ste kao roditelj u obavezi da sarađujete sa školom, uvažite stručne procene škole, odeljenjskog starešine, stručne službe, Tima za zaštitu od nasilja i diskriminacije, Tima za inkluzivno obrazovanje i uprave škole i da na poziv uzmete aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada kao i svim aktivnostima na podršci Vašem detetu.

Dalje postupanje ustanove kao i primena predloženih mera za unapređivanje biće predmet praćenja nadležnih prosvetnih savetnika tokom narednog perioda – kraja tekuće školske godine i početkom naredne.“

 

2.23. U izveštaju stručne službe o sprovedenoj tranziciji za učenika BB, Osnovna škola VV, del. br: 02-312 od 14.9.2023. godine, upućenom Prosvetnom inspektoru, navedeno je: „tokom meseca maja izrađen je plan tranzicije za učenika BB koji je donet u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, Sl. glasnik br. 74/2018. Plan je dat na uvid prosvetnim savetnicima iz ŠU GG 28.06.2023., na koji nisu imali sugestije.

Majka učenika nije dala saglasnost na plan jer prema njenom mišljenju nije donet u korektnom zakonskom roku.

Aktivnosti koje su realizovane iz plana, a deo su redovnog Godišnjeg plana rada škole su:

– Individualni razgovori odeljenjskog starešine sa učenicima o specifičnostima predmetne nastave tokom 2022/2023. godine;

– Od meseca aprila 2023. godine održavani su časovi predmetne nastave u 4/2 odeljenju (Izveštaji nastavnika);

– Održan je sastanak stručne službe, odeljenjskog starešine i predmetnih nastavnika sa ciljem analiziranja načina rada i mogućih izazova u radu sa učenicima 4/2 odeljenja.

– Održana su dva Odeljenjska veća, u junu 2023. godine i 24.8.2023. godine sa ciljem upoznavanja predmetnih nastavnika o organizaciji nastave u odeljenju 4/2 dok se ne montiraju rampe za dolazak do kabineta, kao i pružanje dodatnih informacija nastavnicima o specifičnostima odeljenja.

Nastavna godina je ranije završena odlukom Ministarstva prosvete i aktivnosti koje su planirane redovnim Godišnjim planom rada i svim ostalim planovima su morale biti korigovane. Neke od aktivnosti iz plana nisu realizovane, a stručno usavršavanje zaposlenih sa temom tranzicije učenika planiran je za 2023/2024. školsku godinu.“

 

2.24. U izjavi direktora o uslovima za izvođenje nastave za učenika BB, Osnovna škola VV, del. br: 02-326 od 26.9.2023. godine, navedeno je: „Učenik BB je krenuo u 5. razred školske 2023/2024. godine. U višim razredima se nastava izvodi u učionici, osim za predmete likovna i muzička kultura. Dana 21.9.2023. godine postavljena je rampa kojom se omogućava da učenik BB neometano dođe do kabineta. Za predmete informatika i računarstvo, kao i tehnika i tehnologija, neophodni laptop računari se donose u učionicu.

Prostorija za presvlačenje učenika BB se nalazi u predprostoriji učeničkog muškog toaleta do koje se dolazi iz hola škole. Opremljena je krevetom, stočićem i plakarom. Kolica mogu nesmetano da uđu i da se vrata zatvore.“

 

2.25. U nepotpisanom izveštaju o tranziciji iz četvrtog u peti razred, KK, učiteljica 5/2, od 15.9.2023. godine, navela je: „Prelazak u 5. razred je veliki izazov za decu. Dete doživljava razvojne promene ulaskom u pubertet. Tokom 4. razreda, najviše u drugom polugodištu i najčešće kroz predmete Srpski jezik (Moj drug i ja, Želim kad porastem, Moje odeljenje…) Prirodu i društvo (Moje telo i promene) i Čos pričali smo o promenama koje se već dešavaju i koje ih očekuju (odnos prema sebi i drugima, konflikti sa vršnjacima, nastavnicima i roditeljima). Takođe, u toku četvrtog razreda, kroz razne radionice, igre, sociograme a najviše kroz razgovor radila sam na podizanju samopouzdanje kod dece, razvijanju empatije i na međuljudski odnosima u razredu a sve u cilju da se što više zbliže, da veruju jedni drugima jer je jako bitno da u novoj sredini (u petom razredu) pored sebe imaju osobe od poverenja, osobe na koje mogu da se oslone.

Upoznati su da će svaki predmet predavati drugi nastavnik i da treba da se trude da sa svakim uspostave pozitivnu komunikaciju i da se prilagode, da će obaveze biti zahtevnije i teže, da će imati veći broj časova.

Na roditeljskom sastanku isto sam rekla. Uputila sam roditelje u sve promene i ukazala im da redovno prate decu, da ih usmeravaju i podržavaju, da imaju strpljenja za njihove godine i promene koje im slede.

I dalje pratim ovo odeljenje saradnjom sa roditeljima, razrednim starešinom, nastavnicima koji im predaju a najviše decom.“

 

2.26. U izjavi o preduzetim aktivnostima za učenika BB, DD, direktorka Osnovne škole VV, del. br: 03-264-1/23 od 28.7.2023. godine, navela je: „U vezi navoda majke AA, učenika BB, škola je preduzela sledeće aktivosti:

 1. Učenik BB je školsku 2022/2023. godinu završio prema IOP2 (Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, Sl. glasnik br. 74/2018, član 7. stav 1. tačka 2). Evidencija o ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja po IOP-u vodi se u propisanoj evidenciji u školi u skladu sa zakonom, podaci su zaštićeni i pristup Dosijeu BB imaju isključivo članovi Tima za pružanje dodatne podrške.

Plan tranzicije je plan podrške detetu i učeniku pri uključivanju u obrazovanje, pri prelasku na drugi nivo obrazovanja, u ovom slučaju, ili pri prelasku u drugu obrazovnu ustanovu. Plan tranzicije za učenika BB je urađen u maju 2023. godine kada je i majka pozvana na razgovor. Aktivnosti plana su analizirane zajedno sa stručnim saradnikom i navedeno da se izvode tokom cele godine. Na plan nije data saglasnost od strane majke zbog roka kada je donet (po majčinom mišljenju). Još tokom aprila 2023. pismenim putem joj je sugerisano da su profesori predmetne nastave tokom školske 2022/2023. prema svojim redovnim Planovima obavili posete časovima odeljenja koje pohađa BB, kao i da su to naveli u svojim redovnim godišnjim Izveštajima. U toku drugog polugodišta nastavnici predmetne nastave su održali po jedan čas umesto učiteljice i na taj način se upoznali sa učenicima. Ovo je samo jedna od aktivnosti plana, takođe tokom avgusta se održava sednica Odeljenjskih veća petih razreda uz prisustvo učiteljica, na kojem one iznose i analiziraju bitne karakteristike za svakog učenika. Nastavna godina je ranije završena odlukom Ministarstva prosvete i aktivnosti koje su planirane redovnim Godišnjim planom rada i svim ostalim Planovima su morale biti korigovane.

Što se tiče navoda majke da učenik mora da ima IOP iz svakog pojedinačnog predmeta pre septembra 2023. godine, prema Pravilniku o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, Sl. glasnik br. 74/2018, članu 14, planovi će se doneti nakon određenog perioda rada sa učenikom tokom 5. razreda. Konkretizacija aktivnosti iz svakog predmeta nije moguća pre upoznavanja, praćenja, procenjivanja sposobnosti i mogućnosti svakog učenika.

Izrada IOP planova u 5. razredu za učenika BB planirana je od septembra 2023/2024. godine nakon praćenja učenika.

 1. Tokom 2022. godine obezbeđena je nova, standardizovana rampa za invalide na glavnom ulazu koji vodi i do školskog dvorišta. Unutar škole za odlazak do trpezarije i sale za fizičko korišćene su montažne rampe, za koje majka smatra da nisu bezbedne. Na zahtev učiteljice i majke učenika sedište kolica koje učenik koristi je premešteno na veće točkove zbog bolje amortizacije i veće udobnosti. Na taj način učenik je na časove fizičkog vaspitanja i izlazak na školske terene koristio novu, bezbednu rampu koja se nalazi na ulasku u školsku zgradu.

Pored obezbeđenih rampi, učenik BB ostvaruje pravo i na uslugu ličnog pratioca i tokom boravka u školi apsolutno uvek ima zadovoljenu potrebu u oblasti kretanja, te smatramo da bezbednost učenika nije dovedena u pitanje.

 1. Osnovna škola VV ima jedan sprat, a neki od kabineta su na spratu. Na pitanje majke o ugradnji lifta škola joj je u više navrata odgovorila da je ovo u nadležnosti Lokalne samouprave II i da škola nema izdvojena sredstva za ovu namenu. Nastava u školskoj 2023/2024. godini za odeljenje koje pohađa BB će biti organizovana u prizemlju, a sav potreban materijal koji se tiče specifičnosti svakog nastavnog predmeta biće obezbeđen u učionici i dostupan i učeniku BB.
 2. Dana 26.6.2023. godine održan je i roditeljski sastanak u odeljenju koje pohađa učenik BB uz prisustvo stručne službe i direktorice na kojem su roditeljima date informacije o organizovanju i realizovanju nastavnog procesa u petom razredu.
 3. Telefonskim putem 28.6.2023. direktorica je obaveštena od strane ŽŽ, prosvetnog savetnika Školske uprave GG, o poseti školi po pitanju pritužbe majke o liftu i tranziciji učenika BB.

Dana 29.6.2023. u školi je održan sastanak sa savetnicima iz Školske uprave GG, ZZ i ŽŽ. Na uvid je data sva relevantna dokumentacija i obavljen je razgovor sa direktoricom i stručnim saradnicima škole. Pisani izveštaj od strane savetnika škola nije dobila do današnjeg dana (26.7.).“

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom davanja mišljenja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe, izjašnjenja, dokaze koji su dostavljeni, kao i relevantne međunarodne i domaće pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

 

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[1]  kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti je da postupa po pritužbama zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima i izriče mere u skladu sa članom 40. ovog zakona.

 

3.2. Ustav Republike Srbije[2] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[3]

 

3.3. Republika Srbija je 1990. godine ratifikovala Konvenciju o pravima deteta[4], koja u članu 28. propisuje da dete, pored ostalog, ima pravo na obrazovanje i da je država dužna da osigura obavezno i besplatno osnovno obrazovanje za sve, da omogući da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci i preduzme mere za redovno pohađanje škole i smanjenje stope napuštanje škole. Članom 29. stav 1. Konvencije o pravima deteta definisani su ciljevi obrazovanja tako što je propisano da obrazovanje deteta treba da bude usmereno na sveobuhvatan razvoj punog potencijala deteta, uz razvijanje poštovanja ljudskih prava, pojačan osećaj identiteta pripadnosti i njegovu ili njenu socijalizaciju i interakciju sa drugima i sa okruženjem.

 

3.4. Opštim komentarom broj 1. Komiteta za prava deteta pojašnjen je član 29. stav 1. Konvencije, tako što je, između ostalog, navedeno da obrazovanje treba da bude usmereno na dete, prilagođeno detetu i da omogućava njegovo ili njeno osnaživanje. Obrazovanje na koje svako dete ima pravo jeste ono koje je osmišljeno tako da razvije kod deteta životne veštine, da ojača detetovu sposobnost da uživa čitav niz ljudskih prava i da utiče na stvaranje kulture prožete odgovarajućim vrednostima ljudskih prava. Komitet za prava deteta napominje da nastavni plan mora da bude u direktnoj vezi sa detetovim potrebama, kao i da potpuno uzme u obzir detetove sposobnosti koje se razvijaju. Nastavne metode, stoga, treba da se prilagode različitim potrebama različite dece. Obrazovanje treba da teži tome da obezbedi da svako dete savlada osnovne životne veštine i da nijedno dete ne izađe iz škole, a da nije opremljeno za suočavanje sa izazovima sa kojima se može očekivati da će se suočiti u životu.

 

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije,[5] tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima (u daljem tekstu: lična svojstva). Odredbama člana 6. propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji opložaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Dalje je odredbama člana 19. propisano da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i da je zabranjeno licu ili grupi lica, na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu ili isključiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupanje prema njima.

 

3.6. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[6] propisano je da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, da su državljani Republike Srbije jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, kao i da lice sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ima pravo na vaspitanje i obrazovanje koje uvažava njegove obrazovne i vaspitne potrebe u sistemu obrazovanja i vaspitanja, uz pojedinačnu odnosno grupnu dodatnu podršku u nastavi i učenju ili u posebnoj vaspitnoj grupi ili školi, u skladu sa ovim i posebnim zakonom (član 3.). Odredbama člana 7. propisano je da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovano na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije. Odredbom člana 8. propisani su ciljevi obrazovanja i vaspitanja, među kojima je i obezbeđivanje podsticajnog i bezbrižnog okruženja za celovit razvoj učenika, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju; pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog učenika, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima; razvijanje osećanja solidarnosti, razumevanja i konstruktivne saradnje sa drugima i negovanje drugarstva i prijateljstva i  razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti. Odredbom člana 76. stav 1. propisano je da se detetu i učeniku i odraslom kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, teškoća u učenju, rizika od ranog napuštanja školovanja i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju, ustanova obezbeđuje otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka, prilagođavanje načina ostvarivanja školskog programa i izradu, donošenje i ostvarivanje individualnog obrazovnog plana. IOP izrađuje tim za dodatnu podršku detetu, odnosno učeniku u saradnji sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, na osnovu prethodno ostvarenih, evidentiranih i vrednovanih mera individualizacije i izrađenog pedagoškog profila deteta, učenika i odraslog, a ostvaruje se nakon saglasnosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika (stav 4.). Ako roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, ne opravda svoje odbijanje da učestvuje u izradi ili davanju saglasnosti na IOP, ustanova je dužna da o tome obavesti nadležnu ustanovu socijalne zaštite u cilju zaštite najboljeg interesa deteta, odnosno učenika (stav 5).

 

Odredbom člana 110. stav 1. ovog zakona propisana je zabrana diskriminacije i određeno je da su u ustanovi zabranjene diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe, kao i članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalne pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu,  seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.

 

3.7. Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje[7] propisano je da pravo na IOP ima dete, učenik i odrasli kome je potrebna dodatna podrška zbog teškoća u postupanju, uključivanju i učestvovanju u obrazovanju, ako te teškoće utiču na njegovu dobrobit, odnosno ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja ili predstavljaju rizik od ranog napuštanja školovanja, i odnose se na dete, učenika ili odraslog koji: 1) ima teškoće u učenju (zbog specifičnih smetnji u učenju ili problemima u ponašanju i emocionalnom razvoju); 2) ima smetnje u razvoju ili invaliditet (telesne, motoričke, čulne, intelektualne ili smetnje iz spektra autizma); 3) potiče, odnosno živi u socijalno nestimulativnoj sredini (socijalno, ekonomski, kulturno, jezički siromašnoj sredini ili dugotrajno boravi u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi); 4) iz drugih razloga ostvaruje pravo na podršku u obrazovanju (član 2. stav 1). Odredbama člana 3. ovog pravilnika propisan je postupak prikupljanja podataka i formiranje dokumentacije za izradu pedagoškog profila koji se izrađuje uz saradnju sa roditeljem. Pedagoški profil sadrži opisa obrazovne situacije deteta, odnosno učenika i osnov je za planiranje individualnog načina rada sa učenikom.

 

Na osnovu pedagoškog profila u kojem su utvrđena područja u kojima je potrebna dodatna podrška, vaspitač, nastavnik i stručni saradnik planiraju mere za otklanjanje fizičkih, komunikacijskih i socijalnih prepreka (u daljem tekstu: mere individualizacije). Mere individualizacije ostvaruju se putem: 1) razumnog prilagođavanja prostora i uslova u kojima se odvija aktivnost u predškolskoj ustanovi, odnosno nastava u školi (otklanjanje fizičkih barijera, osmišljavanje dodatnih i posebnih oblika aktivnosti, izrade posebnog rasporeda aktivnosti itd.); 2) prilagođavanja metoda rada, nastavnih sredstava i didaktičkog materijala, načina davanja instrukcije i zadavanja zadataka, praćenja napredovanja, načina usvajanja sadržaja, provere znanja, organizacije situacija učenja, postavljanja pravila ponašanja i komunikacije i dr; 3) izmena sadržaja aktivnosti u vaspitnoj grupi, odnosno sadržaja učenja i ishoda obrazovanja i vaspitanja. Mere individualizacije sprovode se tokom procesa obrazovanja i vaspitanja, kao sastavni deo obrazovno-vaspitnog rada vaspitača, odnosno nastavnika, o čemu se vodi pedagoška dokumentacija (član 4.). Ukoliko roditelj neopravdano odbije učešće u izradi ili davanju saglasnosti na IOP, ustanova je dužna da o tome obavesti nadležnu ustanovu socijalne zaštite u cilju zaštite najboljeg interesa deteta, odnosno učenika (član 8. stav 7).

 

Odredbama člana 12. ovog pravilnika propisano je da za svako dete, učenika i odraslog koji ostvaruje pravo na dodatnu podršku, ustanova planira i sprovodi posebne mere za pripremu deteta, učenika i odraslog za prelazak u novi ciklus, odnosno nivo obrazovanja, ili prelazak u drugu ustanovu, kao i mere za pripremu obrazovne ustanove u koju se uključuje dete, učenik i odrasli. Horizontalna i vertikalna prohodnost podrazumeva nesmetano kretanje deteta, učenika i odraslog kroz sistem: 1) uključivanje u obrazovnu ustanovu; 2) prelazak sa jednog nivoa obrazovanja na drugi; 3) prelazak iz ustanove u ustanovu; 4) prelazak iz razvojne grupe u vaspitnu grupu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, odnosno iz odeljenja za decu sa smetnjama u razvoju u redovno odeljenje; 5) završetak školovanja i pripreme za samostalni život u zajednici. U cilju pripreme ustanove i ostvarivanja kontinuiteta podrške koju dobija dete, učenik i odrasli, Tim ustanove koju pohađa dete, učenik, odnosno odrasli je u obavezi da najmanje tri meseca pre prelaska deteta, učenika, odnosno odraslog uspostavi saradnju sa Timom ustanove u kojoj dete, učenik, odnosno odrasli nastavlja da stiče obrazovanje. Saradnja ustanove traje najmanje još tri meseca od trenutka uključivanja u drugu obrazovnu ustanovu. Plan tranzicije je sastavni deo IOP-a. Za sprovođenje plana tranzicije potrebna je pisana saglasnost roditelja.

 

Odredbama člana 13. stav 1, 2. i 3. pravilnika propisano je da se vrednovanje IOP-a vrši  radi procene ostvarenosti ciljeva i ishoda utvrđenih IOP-om. Vrednovanje IOP-a unutar ustanove vrši Tim prema unapred utvrđenoj dinamici u IOP-u i prema nastaloj potrebi, u prvoj godini upisa tromesečno, a u svim narednim godinama na početku svakog polugodišta, odnosno radne godine. Vrednovanje IOP-a se zasniva na analizi koje mere podrške su bile delotvorne i koje planirane ishode je dostiglo dete, učenik, odnosno odrasli. Na osnovu vrednovanja IOP-a, Tim procenjuje da li je za učenika dalje potrebno: 1) revidirati postojeći IOP; 2) pisati novi IOP; 3) ukinuti IOP i izraditi Plan mera individualizacije.

 

3.8. Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama[8], propisuju se bliže standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove za planiranje, projektovanje i izgradnju objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

 

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.9. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je Osnovna škola VV stavila u nepovoljniji položaj učenika BB na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva. Iz navoda podnositeljke pritužbe proizlazi da ona smatra da su razlozi zbog kojih je BB stavljen u nepovoljniji položaj sledeći: da je IOP nepravovremeno izrađen i da nije u saglasnosti sa Pravilnikom kojim je uređena ova oblast;  da u školi ne postoji adekvatna prostorija/deo prostorije gde BB može da se presvuče (nosi pelene); da unutar škole nema adekvatnih rampi za bezbedno kretanje deteta u kolicima, kao i da škola ne poseduje lift.

 

3.10. Prilikom razmatranja ovog predmeta, Poverenik je imao u vidu navode pritužbe, izjašnjenja i dostavljene dokaze koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije.

 

3.11. Imajući u vidu nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da sprovodi postupak po pritužbama koje se odnose na akte diskriminacije, predmet analize u ovom slučaju ograničen je na utvrđivanje postojanja diskriminacije učenika BB i povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, dok pitanja koja se tiču stručne ocene o pravovremenosti izrade IOP-a i njegova saglasnost sa Pravilnikom kojim je uređena ova oblast, nisu u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti se usredsredio na analizu da li je škola pružila dodatnu podršku učeniku BB ili ne, odnosno da li ga je stavila u nepovoljniji položaj na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva.

 

3.12. Uvidom u pritužbu, izjašnjenje i dokaze prikupljene tokom postupka, nesporno je da je BB učenik petog razreda Osnovne škole VV i da ima razvojne poteškoće. Takođe, nesporno je da je majci BB ponuđen plan tranzicije, na koji je ona odbila da dâ saglasnost. Nesporno je, takođe, da škola ne poseduje lift.

 

3.13. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre ukazuje na navode iz pritužbe kojima se ističe da je bilo neophodno da tri meseca pre završetka četvrtog razreda škola napravi i realizuje plan tranzicije iz četvrtog u peti razred, jer dete iz svakog predmeta treba da ima IOP, te da plan tranzicije do dan pre okončanja školske godine nije izrađen uprkos tome što je pritužilja pitanje o tome ranije uputila direktorki škole. Kako je pritužilja dalje ukazala, 5. juna je pozvana u školu kada joj je predstavljen plan tranzicije, na koji je odbila da dâ saglasnost, jer se sutradan završavala škola i nije bilo mogućnosti da se plan sprovede. O nepostojanju plana tranzicije je krajem maja obaveštena Školska uprava GG, koja do 23. juna nije reagovala.

 

Kako je Poverenik ukazao, pitanja koja se tiču stručne ocene o pravovremenosti izrade IOP-a i njegova saglasnost sa Pravilnikom kojim je uređena ova oblast, nisu u nadležnosti Poverenika, ali konstatuje da Školska uprava GG i Prosvetni inspektor nisu našli nepravilnosti u tom pogledu. Naime, prema nalazima Školske uprave GG, nije bilo nepravilnosti u pružanju podrške učeniku BB, a ustanova je preduzimala aktivnosti u skladu sa čl. 76, 110. i 111. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje i Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualno obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Utvrđeno je da je škola u celini, kao i da su pojedini zaposleni, postupali na zadovoljavajućem nivou kvaliteta tokom pružanja podrške učenicima kojima se pruža dodatna podrška u učenju, ponašanju i adaptaciji na školsku sredinu. Za učenika 4z odeljenja BB je izrađen individualni obrazovni plan; plan tranzicije sa razredne na predmetnu nastavu je sačinjen sa adekvatno planiranim i uvremenjenim aktivnostima u svim predviđenim grupama aktivnosti. Prosvetni inspektor je utvrdio da je plan tranzicije za učenika BB donet u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik PC”, broj 74/2018).

 

3.14. Poverenik je analizirao pritužbene navode da u školi ne postoji prostorija/deo prostorije gde dete može da se presvuče (nosi pelene). Kako je u dopuni pritužbe navedeno, u školi je određena lokacija za presvlačenje BB, koja se nalazi u delu toaleta za đake, u koji nije moguće ući kolicima (dete koristi neurološka kolica), te lični pratilac mora dete u naručju da unese u prostoriju ukoliko treba da presvuče pelene, a pod do te male prostorije u kojoj se nalazi veoma nizak ležaj (oko 40 cm visine) često je mokar, jer toalet koriste i ostali đaci škole, te postoji opasnost da lični pratilac, noseći dete u naručju, sklizne i padne, zajedno sa BB. Prema pritužbenim navodima, pritužilja je imejlom zatražila da škola odredi drugu, bezbednu lokaciju za presvlačenje deteta. Odgovor nije dobila, niti ima mogućnost da uđe u hol škole, jer joj osobe koje se nalaze u holu škole, ne dozvoljavaju ulazak.

 

U izjašnjenju škole je navedeno da prostor za presvlačenje deteta postoji. Kako je škola ukazala, za namene presvlačenja predviđena je prostorija koja se nalazi u predprostoriji muškog toaleta u koju se ulazi iz hola škole. Kolica mogu neometano da prođu kroz vrata i da se ista zatvore prilikom ulaska. S obzirom na to da se u prostor za presvlačenje ne ulazi direktno iz toaleta, a da česma u prostoriji u kojoj se presvlači učenik nije u funkciji u toku prepodneva – nema odakle pod da bude mokar i klizav. Vrata prostorije za presvlačenje su zatvorena i u nju drugi učenici ne ulaze. Kako je u izjašnjenju istaknuto, prostorija je opremljena krevetom, stočićem i ormanom.

 

Poverenik ukazuje da je tokom postupka primio fotografije koje prikazuju prostoriju za presvlačenje. Naime, dostavljene su sledeće fotografije: fotografija naznačena – Ulazak u pretprostoriju muškog toaleta, na kojoj su prikazana pritvorena vrata; fotografija naznačena – Ulazak u prostoriju za presvlačenje, na kojoj su prikazana zatvorena vrata; fotografija naznačena – Nesmetan ulazak kolica u prostoriju za presvlačenje, na kojoj su prikazana kolica koja su uža od okvira vrata i kojim može da se uđe u prostoriju u kojoj se nalazi krevet; fotografija naznačena – Prostorija za presvlačenje, na kojoj je prikazan krevet. Uvidom u navedenu fotografiju ne može se utvrditi da li širina vrata odgovara tehničkim standardima pristupačnosti, ali se može konstatovati da je krevet koji se nalazi u prostoriji veoma nizak.

 

Prema nalazima Školske uprave GG, postoje prilagođavanja školskog prostora i uslova za učenje i boravak u ustanovi za učenika BB, dok se prema nalazima Prosvetne inspekcije, prostorija za presvlačenje učenika BB nalazi u predprostoriji učeničkog muškog toaleta do koje se dolazi iz hola škole. Opremljena je krevetom, stočićem i plakarom. Kolica mogu nesmetano da uđu i da se vrata zatvore.

 

Imajući u vidu navedeno, Poverenik ne nalazi da je učeniku BB onemogućeno presvlačenje u posebnoj prostoriji u okviru Osnovne škole VV, ali se može konstatovati da je taj prostor moguće unaprediti, posebno u odnosu na visinu kreveta za presvlačenje.

 

3.15. Poverenik je analizirao pritužbene navode da unutar škole nema adekvatnih rampi za bezbedno kretanje deteta u kolicima, niti da škola poseduje lift. Kako je u pritužbi navedeno, korišćenje montažne rampe koja je postojala u školi zabranila je Prosvetna inspekcija krajem 2022. godine zbog nebezbednosti, ali se uprkos tome do 31. maja 2023. godine ta rampa koristila unutar škole bez znanja podnositeljke pritužbe, čime je bezbednost deteta dovedena u pitanje. Prema daljim pritužbenim navodima, do 6. septembra rampe unutar objekta nisu obezbeđene, te je, recimo, čas muzičkog vaspitanja umesto u za to predviđenoj učionici, održan u holu škole. Kako je u pritužbi takođe navedeno, 11. septembra BB je bio na prvom času, dok je drugi čas počeo u 8.50 časova. Dete sa pratiocem nije bilo na času u 9.16 časova, jer škola nije obezbedila rampu da dete u kolicima može da prevlada stepenice. Stajali su u holu škole do oko pola 10, jer nije bilo zainteresovanih da prenesu kolica sa detetom dve do tri stepenice.

 

U izjašnjenju škole je navedeno da je tokom 2022. godine obezbeđena nova, standardizovana rampa za osobe sa invaliditetom na glavnom ulazu koji vodi i do školskog dvorišta. Unutar škole za odlazak do trpezarije i sale za fizičko korišćene su montažne rampe, za koje majka smatra da nisu bezbedne, a prosvetna inspektorka nije zabranila upotrebu istih jer ovo nije u njenoj nadležnosti, niti je o nebezbednosti korišćenja rampi škola obaveštena na bilo koji način. Na taj način učenik je na časove fizičkog vaspitanja i izlazak na školske terene koristio novu, bezbednu rampu koja se nalazi na ulasku u školsku zgradu. Kako je u izjašnjenju dalje navedeno, montažna rampa koja se postavlja unutar škole dostavljena je 21. septembra 2023. i tom prilikom je AA pozvana radi uvida u sigurnost, bezbednost i lakoću prelaska preko iste. Majka je dala saglasnost za upotrebu i kupovinu rampe. Prema daljim navodima iz izjašnjenja, učenik BB je krenuo u peti razred, te da se u odeljenju V2 nastava izvodi u učionici, osim za predmete likovne i muzičke kulture i fizičkog i zdrastvenog vaspitanja. Do dana isporuke montažne rampe, časovi su se izvodili u učionici, osim jednog časa muzičke kulture koji se izvodio u holu škole gde se nalazi klavir. Nastavnica je održala čas sa dva odeljenja i nastavu prilagodila u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i tematskog dana. Vremenski uslovi su dozvoljavali da se učenik kroz glavni ulaz škole odvede do sportskog terena gde se izvodila nastava fizičkog i zdrastvenog vaspitanja. Kako je u izjašnjenju istaknuto, za predmete informatika i računarstvo, kao i tehnika i tehnologija, neophodni laptop računari se donose u učionicu koja se nalazi u prizemlju škole. Svaki učenik ima svoj računar za nesmetan rad na času.

 

Poverenik ukazuje da je tokom postupka primio fotografiju na kojoj je prikazan ulaz u objekat ispred kojeg se nalazi rampa, kao i fotografiju naznačenu – Montažna rampa, na kojoj je prikazan hodnik sa četiri stepenika na kojima se nalazi rampa.

 

Prema nalazima Školske uprave GG, postoje prilagođavanja školskog prostora i uslova za učenje i boravak u ustanovi za učenika BB; postoji prostor za dalje unapređivanje kvaliteta podrške ovom učeniku u smislu dodatnih rešenja u prilagođavanju prostora – obezbeđivanje nove rampe i lifta i postoje napori ustanove da obezbedi dodatna sredstva za potpuno rešavanje ovih prepreka, a može se reći da su postojeći resursi škole u potpunosti stavljeni u funkciju kvaliteta podrške učeniku BB. Prema zaključcima Prosvetnog inspektora, 21. septembra 2023. godine postavljena je rampa kojom se omogućava da učenik BB neometano dođe do kabineta. Za predmete informatika i računarstvo, kao i tehnika i tehnologija, neophodni laptop računari se donose u učionicu.

 

Analizom navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavljenih dokaza, Poverenik utvrđuje da je škola navela da je montažna rampa koja se nalazi unutar škole, dostavljena 21. septembra 2023. godine. Na taj način načinjen je pomak u pogledu obezbeđivanja boljih uslova za pristup prostoriji u kojoj se održava nastava. I Školska uprava GG je u svom izveštaju od 24. avgusta 2023. godine prepoznala da postoji prostor za unapređenje kvaliteta podrške ovom učeniku u smislu dodatnih rešenja u prilagođavanju prostora – obezbeđivanja nove rampe i lifta.

 

3.16. S tim u vezi, Poverenik posebno ukazuje na činjenicu da Osnovna škola VV ne poseduje lift. Naime, škola je istakla da ima jedan sprat, a da su neki od kabineta na spratu. Na pitanje majke o ugradnji lifta, škola je u više navrata odgovorila da Odlukom o budžetu za 2023. godinu nisu predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije i nabavku i ugradnju lifta. Kako je škola ukazala, nastava u školskoj 2023/2024. godini za odeljenje koje pohađa BB će biti organizovana u prizemlju, a sav potreban materijal koji se tiče specifičnosti svakog nastavnog predmeta biće obezbeđen u učionici i dostupan i učeniku BB. Iako prema navodima škole BB neće imati potrebu da savladava prepreku stepeništa koje vode na prvi sprat, budući da se nastava odvija u prizemlju, Poverenik ukazuje da treba težiti ostvarivanju potpune pristupačnosti obrazovne ustanove.

 

Rezultati sprovedenih istraživanja pokazuju da redovne osnovne škole često nisu u dovoljnoj meri arhitektonski prilagođene učenicima sa motoričkim smetnjama. Problem arhitektonskih barijera umnogome sputava učenike sa motoričkim smetnjama da razviju svoje potencijale, a u nekim slučajevima i pogoršavaju njihovo stanje zbog nemogućnosti da samostalno obave zadatke koje njihovi vršnjaci tipične populacije mogu. Kako je u izveštaju u sprovedenom istraživanju navedeno, ovo se obavezno mora uzeti u obzir prilikom razmatranja metodologije izrade individualnih obrazovnih planova, pre svega sa aspekta planiranja dodatne pomoći i podrške u kadru, ali i u obezbeđivanju dodatnog vremena za rad, kao i adekvatnog prostora.[9]

 

3.17. Ustav Republike Srbije, međunarodni ugovori i domaći zakonski okvir nesumnjivo nameću dužnost nadležnih organa da preduzmu sve potrebne mere radi obezbeđivanja pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi, uključujući obrazovne ustanove, što je samo jedan od elemenata šireg prava na pristup, koje podrazumeva da deca i odrasli sa invaliditetom imaju jednake mogućnosti da uživaju ljudska prava i slobode, kao i sve druge osobe.

 

3.18. Uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, Poverenik zaključuje da Školska uprava GG i Prosvetni inspektor nisu našli nepravilnosti u pogledu pitanja koja se tiču stručne ocene o pravovremenosti izrade IOP-a i njegova saglasnost sa Pravilnikom kojim je uređena ova oblast; da BB nije onemogućeno presvlačenje u posebnoj prostoriji u okviru Osnovne škole VV ali da je krevet za presvlačenje nizak; da je montažna rampa koja se nalazi unutar škole dostavljena 21. septembra 2023. godine, čime je načinjen pomak u pogledu obezbeđivanja boljih uslova za pristup prostoriji u kojoj se održava nastava; da Osnovna škola VV ne poseduje lift.

 

3.19. Poverenik korsti ovu priliku da ukaže na položaj osoba sa smetnjama u razvoju, kao i dece sa bilo kakvom vrstom invaliditeta u našem društvu. U svom Posebnom izveštaju o diskriminaciji dece[10] Poverenik je istakao da je kreiranje i omogućavanje pružanja odgovarajućih usluga u zajednici naročito važno kada su u pitanju deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Ukazano je da se deca i porodice sa decom sa invaliditetom suočavaju sa značajnim teškoćama u pogledu dostupnosti i kvaliteta socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga, dok se porodice dece sa smetnjama u razvoju posebno suočavaju sa problemima diskriminacije, siromaštva i ograničene finansijske podrške. Poverenik je tokom 2019. godine sproveo istraživanje Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji[11]  gde je utvrđeno da stavovi javnog mnjenja o diskriminaciji pokazuje iz godine u godinu da se osobe sa intelektualnim poteškoćama i mentalnim smetnjama i  invaliditetom smatraju jednom od grupa koje su najviše diskriminisane. U Situacionoj analizi: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji navedeno je da se deca sa invaliditetom još uvek suočavaju sa značajnim barijerama prilikom uključivanja u društvo. Porodice i deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom često su suočena sa negativnim stavovima. Dodatno, 29% dece je doživelo odbijanje prilikom pokušaja korišćenja javnih usluga zbog nepristupačnosti objekata ili neprilagođenosti uslova. Ipak, ohrabruje podatak da više od 90% građana smatra da deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom mogu uspeti u životu ukoliko imaju adekvatnu podršku.[12] Prema podacima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, diskriminacija na osnovu invaliditeta, kao i diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja uvek je bila u vrhu osnova po broju podnetih pritužbi.

 

Deca sa smetnjama u razvoju koja su pohađala redovnu nastavu imaju mogućnost uspostavljanja prijateljstva i osećaja prihvaćenosti sa decom bez invaliditeta, što doprinosi njihovom neophodnom uključivanju u redovne tokove života, kao i osamostaljivanju i razvijanju osećaja samopoštovanja, učenja u vršnjačkoj grupi, osposobljavanje za uključivanje u život i rad, osnaživanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju da im deca budu prihvaćena od strane zajednice u kojoj žive, prihvatanje različitosti kao normalne pojave[13].

 

3.19. Na kraju, Poverenik ističe da sve osobe koje su uključene u obrazovanje, vaspitanje i pružanje podrške učenicima treba zajednički da rade na izgradnji uzajamnog poverenja i saradnje, kako bi se osiguralo prijateljsko okruženje u kojem bi se potrebe učenika bolje razumele i uvažavale. Kako se u konkretnom slučaju radi o detetu zajednički je zadatak svih aktera u detetovom okruženju da iznađu adekvatne načine kako bi se za dete stvorilo povoljno okruženje za razvoj njegovih punih potencijala.

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi koju je AA u ime svog sina BB podnela protiv Osnovne škole VV, utvrđeno je da je škola preduzela mere u cilju obezbeđivanja pristupačnosti prostorijama za nastavu učeniku BB, u skladu sa principima razumnog prilagođavanja, te da tom prilikom nije došlo do povrede člana 19. Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno učeniku BB nije uskraćena mogućnost praćenja nastave.

 

 1. PREPORUKA

 

Imajući u vidu da je potrebno dalje unaprediti pristupačnost i uslove obrazovanja učenika BB, kao i da od petog razreda počinje kabinetska nastava za učenike, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, koristeći svoja ovlašćenja iz člana 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, Osnovnoj školi VV upućuje preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije da:

 

5.1. U saradnji sa učenikom BB, njegovim zakonskim zastupnikom i ličnim pratiocem, preduzme mere u cilju unapređenja pristupačnosti Osnovne škole VV i opremljenosti prostorije za presvlačenje.

 

Potrebno je da Osnovna škola VV obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja.

 

Protiv ovog mišljenja i preporuke nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21), član 1. stav 2.

[2] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[3] član 21. Ustava Republike Srbije

[4] Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/90 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 i 2/97)

[5] „Službeni glasnik RS“ br. 22/2009 i 52/2021

[6] „Službeni glasnik RS”, br, 88/2017,  27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. Zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 74/18

[8] (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015)

[9] Slavica Nikolić, Danijela Ilić-Stošović, Olivera Banović: Arhitektonska pristupačnost škola – implikacije za izradu Individualnih obrazovnih planova za učenika sa motoričkim poremećajima, Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), br. 3. 367-381, 2015.

[10] dostupno na: http://ravnopravnost.gov.rs/posebni-izvestaji/

[11]Izveštaj o istrživanju javnog mnjenja „Odnos građana i građankiprema diskriminaciji u Srbiji“ 2019., dostupno na: http: http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji-i-publikacije/istrazivanja/

7.Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju, Biljana Janjić, Kosana Beker, 2011 dostupno na: https://issuu.com/ljubicaradovanovicnikolic/docs/vodic2011__1_

[12] Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji, https://www.unicef.org/serbia/polozaj-dece-sa-smetnjama-u-razvoju-pregled-nalaza

, ISBN: 978-86-88639-04-0, Beograd 2017, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF, Projekat finansiran od strane Evropske unije

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
Brankica Janković


microsoft-word-icon999-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top