700-22 Inicijativa izmena naziva parka- Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica

br. 021-01-1010/2022-02 datum: 24. oktobar 2022. godine

 

 

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA

Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica

 

11000 BEOGRAD

Dragoslava Jovanovića 2

 

Predmet: Inicijativa za izmenu naziva parka „Mitićeva rupa“ u „Park Dušana Jovanovića“

 

Poštovani/e,

Udruženje A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Duška Jovanović, sestra ubijenog dečaka Dušana Jovanovića, obavestili su Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da su 18. oktobra 2022. godine podneli Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica inicijativu za izmenu naziva parka „Mitićeva rupa“ u „Park Dušana Jovanovića“.

Dušan Jovanović je dečak kojeg su pre 25 godina ispred zgrade u kojoj je živeo, u neposrednoj blizini Trga Slavija, do smrti pretukli i ubili neonacisti, a pravnosnažnom sudskom presudom je potvrđeno da je motiv za ovo ubistvo bila činjenica da je dečak Rom. Table sa njegovim imenom već godinama unazad stoje na mestu na kojem je ubijen, kao specifično sećanje da ovo ubistvo predstavlja negaciju univerzalnih vrednosti tolerancije, poštovanja različitosti i suživota pripadnika različitih nacionalnosti.

Praksa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao centralnog državnog organa za zaštitu od diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, ukazuje da su Romi gotovo svakodnevno na meti diskriminacije u različitim segmentima društvenog života, a oko 80% pritužbi zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti odnosi se na diskriminaciju Roma. U medijima i na društvenim mrežama Romi se često pominju u negativnom kontekstu, a podaci iz različitih novijih izveštaja i istraživanja pokazuju da socijalna distanca prema njima raste.

Činjenica da je dečak Dušan Jovanović izgubio život isključivo zbog svoje nacionalne pripadnosti i boje kože, kao i sveukupan položaj pripadnika romske nacionalne manjine, opomena su da se vrednosti poštovanja različitosti, tolerancije i ravnopravnosti moraju negovati i štititi. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podržava inicijativu imajući u vidu da bi se promenom naziva parka u „Park Dušana Jovanovića“ pokazalo da se ovaj nemili događaj ne zaboravlja kao i da u našem društvu nema mesta rasizmu i neonacizmu, niti njihovoj relativizaciji. Na ovaj način bi se ne samo dao doprinos stvaranju društva u kome se vrednosti solidarnosti, tolerancije, pravde i čovekoljublja smatraju prioritetnim nego bi se i kroz komemorativno sećanje na Dušana Jovanovića ukazalo na negativne posledice rasne mržnje i netrpeljivosti, a Beograd dokazao da je otvoren i tolerantan grad.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon700-22 Inicijativa izmena naziva parka- Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top