Day: June 27, 2022

Poverenica: Saradnja sa Parlamentom od izuzetne važnosti za nezavisne institucije

Veoma je važno da Parlament, kao organ najviše vlasti, delotvorno sarađuje sa nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i da prihvati i razume njihovu ulogu u društvu. Zaštita osetljivih i isključenih grupa i pojedinaca, uvažavanje različitosti, izgradnja ravnopravnog i tolerantnog društva mogući su samo kroz demokratske procese i vladavinu prava, a na tom zadatku nezavisne…

Opširnije →
back to top