Day: February 20, 2018

Sastanak poverenice sa Komesarom za ljudska prava Saveta Evrope

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je sa Komesarom za ljudska prava Saveta Evrope Nilsom Muižnijeksom o stanju u oblasti poštovanja ljudskih prava i unapređenja ravnopravnosti. Teme razgovora bile su uloga i nadležnosti nezavisnih institucija u zaštiti ljudskih prava, kao i planirane aktivnosti usmerene na poboljšanje položaja najosetljivijih društvenih grupa. Poverenica i komesar saglasili…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi Sindikat N protiv Okružnog zatvora u Leskovcu diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada

07-00-440/2017-02   datum: 19.1.2017.       MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo sindikat Okružnog zatvora u Leskovcu „N“, protiv Okružnog zatvora u Leskovcu, zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa i pola. U pritužbi se navodi da Z. P. nije omogućeno napredovanje pod jednakim uslovima kao ostalim zaposlenima,…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi T.T. protiv informativnog portala e.v. zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti javnog informisanja

07-00-364/2017-02 datum: 30.1.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto povodom pritužbe T.T, potpredsednice D.s, podnete u ime i uz saglasnost D.R. iz V, protiv informativnog portala e.v, a povodom tekstova objavlјenih na ovom portalu, pod nazivom: „Zašto D.R. mrzi i vređa Vršac, Vrščane, Grožđebal…?“ i „Sramotan napad žute kompanije na portal e.v“. U pritužbi…

Opširnije →
back to top